На 30 януари 2019 г. в Единния център за иновации на БАН се състоя среща с г-н Луиджи Амати, представител на МЕТА.

МЕТА е компания, която инвестира в старт-ъпи и иноватори из цяла Европа и чиято мисия е да направи по-ефективен процеса на трансформиране на научното знание до пазарни продукти. META комбинира управлението на фондове за рисков капитал, предприемаческото наставничество и консултантските услуги в областта на иновациите в интегрирана платформа за трансформиране на знанието в растеж.

Компанията извършва следните дейности:

  • Анализи на рискове при експлоатация
  • Семинари за експлоатационни стратегии
  • Развиване на бизнес планове
  • Брокерски събития
  • Подкрепа при патентоване и стандартизация

За повече информация вижте тук