/Конкурси за избор на директори на самостоятелни звена на БАН
Конкурси за избор на директори на самостоятелни звена на БАН 2018-01-24T12:19:20+00:00

Директорите на самостоятелните звена в структурата на Българската академия на науките (БАН) се назначават въз основа на решение от Експертна комисия, назначавана за всеки отделен избор с решение на Управителния съвет (УС) на БАН.

За директори на постоянно научно звено в структурата на БАН могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено.

Обява за избора се публикува в Информационния бюлетин на БАН в следващия брой след решението на Управителния съвет на БАН за обявяване на избора. Копие от обявата се изпраща за информация и разгласяване на научните звена и висши училища в София и страната, осъществяващи дейност с близка проблематика. Обявата за избора съдържа: наименованието на самостоятелното звено, изискване за звание съгласно чл. 42 ал. 1 от Устава на БАН, списък и срок за подаване на необходимите документи. За заемане на длъжността може да се поставят и особени изисквания в зависимост от спецификата на самостоятелното звено, определени от УС.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

В този раздел ще намерите обявления, свързани с конкурси за директори на самостоятелни звена на Българската академия на науките от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви, свързани с избор на директори на самостоятелни звена на БАН

Процедура за избор на директор на Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Център за изследване по национална сигурност и отбрана – БАН

 

(още…)

вторник, 22 май 2018|

Процедура за избор на директор на Национална лаборатория по компютърна вирусология

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Национална лаборатория по компютърна вирусология

 

(още…)

понеделник, 30 април 2018|

Процедура за избор на директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на Национален
институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

(още…)

сряда, 28 март 2018|

Процедура за избор на директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор
на Института по металознание, съоръжения и технологии „ Акад. Ангел Балевски “ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН.

(още…)

понеделник, 12 март 2018|

Избрани директори на Институт за исторически изследвания, Институт по астрономия с НАО, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

УС на БАН в свое заседание на 18.01.2018 г. избра:

Доц. д-р Даниел Христов Вачков

Директор на Института за исторически изследвания.

Проф. д-р Евгени Христов Семков

Директор на Института по астрономия с НАО

Доц. д-р Светлозара Любомирова Петкова

Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей

(още…)

сряда, 24 януари 2018|
Зареди още публикации