/Контакти
Контакти2018-02-09T09:23:08+00:00

Българска академия на науките

Адрес:

София, 1040
ул. „15 ноември“, №1

Телефон:

(+359 2) 979 53 33
(+359 2) 979 52 23

Деловодство:
тел./факс: 02 981 72 62;
тел. 02 979 52 63
e-mail: office@cu.bas.bg

Протокол:
тел.: (+359 2) 979 5 267
e-mail: emili@cu.bas.bg

Връзки с обществеността:
тел.: (+359 2) 979 52 80
e-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Звена на Българската академия на науките