/Контакти
Контакти 2018-01-13T11:16:41+00:00

Българска академия на науките

Адрес:

София, 1040
ул. „15 ноември“, №1

Телефон:

(+359 2) 979 53 33
(+359 2) 979 52 23

Връзки с обществеността:

тел.: (+359 2) 979 52 80
e-mail: pr-ban@cu.bas.bg

Звена на Българската академия на науките