Конференция на тема „БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА ЕС: бюджетът на ЕС за 2012-2027 г. и върховенството на правото – към демокрация или към отказ от ценностите на Съюза?“ се проведе на 28 ноември 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието беше организирано от Института за държавата и правото на БАН, Института за публична политика, Института за икономика и международни отношения, Съюза на икономистите в България и Българската асоциация по международно право.

При откриване на конференцията вицепрезидентът Илияна Йотова постави акцент върху условията, в които се формира Многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г. – излизането на Великобритания от ЕС и предстоящите европейски избори. Вицепрезидентът посочи: „Намираме се в ситуация на безпрецедентна националистическа вълна, възход на популизма, лавинообразен спад в доверието към традиционните партии и тотална промяна в ценностите на съюза“. „Националната позиция на България трябва да бъде този механизъм да отпадне и върховенството на закона еднакво да се съблюдава във всички държави членки, а не да бъдат „нарочвани“ две страни“, заяви Илияна Йотова. 

В изказването си проф. д-р Ирена Илиева – директор на Института за държавата и правото на БАН представи основните нови проекто-разпоредби в предложението за Регламент на Европейския парламент и Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите, обнародвани за обсъждане от европейската комисия на 29 май 2018 г.

В конференцията своите позиции по поставената проблематика представиха и Ивайло Калфин, ИИМО, бивш вицепремиер и външен министър; д-р Денчо Георгиев, БАМП, зам.-председател и проф. д-р Татяна Хубенова, СИБ, председател.