Учени от Българската академия на науките ще участват в конференция под надслов „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и  промишлени приложения в изключителен мащаб“. Форумът ще се проведе на 19 април 2018 г. от 09:00 часа в НДК в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се организира от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с Европейската комисия.

Европейският комисар за Цифрова икономика и общество Мария Габриел ще говори за „EuroHPC” – стратегическата инициатива за Европа. Конференцията цели да повиши осведомеността относно ролята на високопроизводителните изчислителни системи за формирането на цифровото бъдеще на Европа и за осигуряване на решения на множество социални и икономически предизвикателства.

Фокус е въздействието на високопроизводителните изчисления върху развитието на научните изследвания и иновациите в полза на обществото и икономиката, като се акцентира върху възможностите за повишаване на конкурентоспособността на страните от Южна и Източна Европа, посредством високопроизводителните изчисления.

Конференцията представлява ключов момент в процеса на трансформирането на дигиталното ни бъдеще и ще събере представители на академичните среди, на институциите на ЕС, национални, регионални, местни публични органи, инвеститори и др.

С програмата можете да се запознаете на https://eu2018bg.bg/bg/events/363