Тържествено честване по повод 70 години от създаването на Института за литература – БАН под наслов „Литературознанието: диалогичност и предизвикателства“ ще се проведе на 10 май (четвъртък) в 10.00 ч. в салона на Националния археологически институт с музей – БАН.  

Честването на годишнината включва и двудневна международна научна конференция, чиято проблематика ще бъде организирана в различни тематично-проблемни полета с оглед насоките на работа в института: „Извори и интерпретации“, „Литературна история и херменевтика“, „Литературната история – модерност и (анти)канон“, „Теорията на литературата като мултидисциплинарно поле“, „Междукултурни диалози“ и др. Конференцията ще се проведе в Столична библиотека и в нея участие ще вземат учени и докторанти както от водещи български университети и институти като СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, ПУ „Паисий Хилендарски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“,  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Институт за литература, Кирило-Методиевски научен център, Институт за български език, Институт за изследване на изкуствата, така и от университетите в Хайделберг, Киев, Лодз, Атина, Гент, Скопие, Упсала, Лвов.