/Международна дейност
Международна дейност2018-11-14T16:12:45+00:00

Международна дейност

Българската академия на науките осъществява значителен дял от международното научно сътрудничество на страната. Академията има многогодишни традиционни връзки с чуждестранни научни и образователни организации и реализира активна политика насочена към международно научно партньорство.

Създаденият през 1957 отдел за международно сътрудничество изпълнява административните функции, необходими за множеството разнообразни международни дейности на Академията, които освен това включват и координацията на национални програми и на програми и проекти, в които са включени някои от българските университети. Задачите на Отдела се състоят в подпомагане на международното научно сътрудничество и разширяване перспективите на научноизследователската дейност на БАН чрез осъществяване на възможности за съвместна работа на български и чуждестранни учени.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Международни програми и инициативи

Завършили програми

  • Седма рамкова програма на Европейския съюз

  • Шеста рамкова програма на Европейския съюз

  • Пета рамкова програма на Европейския съюз

  • Участие на Българската академия на науките в изграждането на Европейското научно пространство

Двустранни спогодби за сътрудничество и обмен

Българската академия на науките има сключени над 45 двустранни споразумения по механизма ЕБР с международни научни организации.

Административното осигуряване на споразуменията се осъществява от общоакадемичната администрация на БАН, чрез отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”.

Членство в международни организации

Българската академия на науките, пряко или чрез своите звена, е представител на България в междуправителствени организации, обединяващи политици, изследователи и общественици, работещи за решаването на глобални проблеми.

Академията е член на редица неправителствени организации, които обединяват водещи научни центрове от цял свят съсредоточени върху конкретин научни области.

Административно обслужване

Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”

Създаденият през 1957 отдел за международно сътрудничество изпълнява административните функции, необходими за множеството разнообразни международни дейности на Академията, които освен това включват и координацията на национални програми и на програми и проекти, в които са включени някои от българските университети. Задачите на Отдела се състоят в подпомагане на международното научно сътрудничество и разширяване перспективите на научноизследователската дейност на БАН чрез осъществяване на възможности за съвместна работа на български и чуждестранни учени.

В ежедневните дейности на Отдела преобладаващо място заемат осъществяването на обмена по двустранните спогодби на БАН (чийто брой надхвърля 45), административното осигуряване на участието на Академията в рамковите научни програми на Европейския съюз, както и дейности, осигуряващи членството на БАН в международни организации.

Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“ разпространява информация сред звената на БАН за сроковете за представяне на проекти, за възможностите за специализации в чужбина, за международните научни награди, за възможностите за участие на млади учени в конференции в чужбина. Отделът изпълнява и дейности, свързани с осигуряването на средства за командировки в чужбина и прием на чужди учени у нас, с осигуряването на визи, настаняване в хотели и транспорт, както и участва в организирането на конференции, лекции, награждавания, презентации и други.

Състав на отдела:

Венета Николова, началник отдел
Референт за Русия, докторантска мобилност „Еразъм“
Тел. 987 74 07, 979 5230
Е-mail: veneta@cu.bas.bg

Томина Галибова, главен експерт
ЕРАЗЪМ координатор – мобилност на учени и служители, договори, входяща мобилност
Референт за Полша, Великобритания, САЩ, Швеция, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн
Тел. 979 5387
Е-mail: tominaglb@cu.bas.bg

Никола Жаблянов, главен експерт
Референт за Италия, Испания, Румъния, Гърция, Сърбия, Македония, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Китай
Тел. 979 5233
Е-mail: kolio@cu.bas.bg

Пламен Стефанов, старши експерт
Тел. 979 5238
Е-mail: stefanov@cu.bas.bg

Габриела Чупренска, старши експерт
Референт за Чехия, Словакия, Армения, международни организации и европейски програми, координатор на клуб „Научна диаспора“, Национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“ и контактно лице за БАН за мрежата за мобилност EURAXESS
Тел. 979 5241
Е-mail: tchouprenska@cu.bas.bg

Светла Стойчева, младши експерт
Референт за Литва, Латвия, Естония, Австрия, Германия, Франция, Белгия – Валония-Брюксел Интернационал, Япония, Р. Корея, Тайван, Виетнам, Афганистан, Монголия.
Тел. 979 5236
E-mail: stoycheva@cu.bas.bg

Елеонора Миланова, младши експерт
Референт за Белгия – Фламандски фонд за научни изследвания, Украйна, Беларус, Унгария, Египет, Израел, Азербайджан, Грузия, Молдова
Тел. 979 5235
E-mail: milanova@cu.bas.bg

Файлова библиотека

Новини

Създателите на политики не могат да си позволят да пренебрегват устойчивостта на почвите

вторник, 13 ноември 2018|Коментарите са изключени за Създателите на политики не могат да си позволят да пренебрегват устойчивостта на почвите

Почвите имат ключова роля в регулирането на климата, хранителните диети и режими, селското стопанство и биологичното разнообразие. Но почвите вече са на по-заден план в политическата програма на ЕС, независимо от тяхното значение за обществото [...]

Стипендии на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за докторанти, млади специалисти и утвърдени учени

сряда, 19 септември 2018|Коментарите са изключени за Стипендии на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за докторанти, млади специалисти и утвърдени учени

Немската служба за академичен обмен (DAAD) съвместно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност. Повече информация можете [...]

Покана за подаване на предложения за съвместна работа в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

вторник, 18 септември 2018|Коментарите са изключени за Покана за подаване на предложения за съвместна работа в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

Във връзка с подготовка на плана за сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) набира предложения за краткосрочни и дългосрочни (над 3 месеца) командировки на учени и [...]

Преработено издание на български език на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания

петък, 13 юли 2018|Коментарите са изключени за Преработено издание на български език на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания

Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) публикува на български език преработено издание на Европейския научен кодекс за почтеност на научните изследвания. Документът служи на европейската научноизследователска общност като рамка за саморегулиране на всички учени от [...]

Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска – Кюри

петък, 29 юни 2018|Коментарите са изключени за Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска – Кюри

На 20 юни 2018 г.  се проведе обучение за подготовка на проектни предложения по схемата за индивидуални стипендии от дейностите Мария Склодовска-Кюри, рамкова програма „Хоризонт 2020“. Обучението беше организирано от националните контактни лица за дейностите [...]

100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани в БАН

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за 100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани в БАН

100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани с Международна научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“, която се проведе на 18 и 19 юни 2018 г. в Големия [...]

Антонио Лоприено е новият президент на Федерацията на европейските академии

петък, 18 май 2018|Коментарите са изключени за Антонио Лоприено е новият президент на Федерацията на европейските академии

Проф. Антонио Лоприено е новият президент на Федерацията на европейските академии (ALLEA) за периода 2018 г. – 2021 г. Проф. Лоприено е председател на Швейцарската академия на изкуствата и науките и бивш ректор на Университета [...]

Проф. Андреа Петьо е носител на наградата „Мадам дьо Стал“ на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA)

четвъртък, 17 май 2018|Коментарите са изключени за Проф. Андреа Петьо е носител на наградата „Мадам дьо Стал“ на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA)

Проф. Андреа Петьо от Централния европейски университет в Будапеща е носител за 2018 г. на наградата „Мадам дьо Стал“ на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA). Престижното отличие за принос към културните ценности на Европа [...]

Доверието към научните факти и експертиза обсъждат учени от всички европейски академии

вторник, 15 май 2018|Коментарите са изключени за Доверието към научните факти и експертиза обсъждат учени от всички европейски академии

Общото събрание на Федерацията на европейските академии (ALLEA) ще заседава в БАН на 16 и 17 май Обществено доверие, експертна и институционална отговорност (Science in Times of Challenged Trust and Expertise) е темата на научен [...]

Общо събрание на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) за 2018 г.

понеделник, 2 април 2018|Коментарите са изключени за Общо събрание на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) за 2018 г.

На 16 и 17 май 2018 г. в БАН ще се състои Общото събрание на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) за 2018 г. То се провежда паралелно с научен симпозиум на тема: Science in [...]

Консултация и обучение за подготовка на проекти по отворен конкурс Н2020-MSCA-RISE-2018

вторник, 27 февруари 2018|Коментарите са изключени за Консултация и обучение за подготовка на проекти по отворен конкурс Н2020-MSCA-RISE-2018

На 6 март 2018 г. от 13.30 ч. в залата на ИЕЕС-БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 10, ет. 3 ще се проведе консултация и обучение във връзка с подготовката на проектни предложения по схемата за обмен [...]

Президентът на Европейския съвет за научни изследвания проф. Жан-Пиер Бургиньон се срещна с учени в БАН

четвъртък, 1 февруари 2018|Коментарите са изключени за Президентът на Европейския съвет за научни изследвания проф. Жан-Пиер Бургиньон се срещна с учени в БАН

На 1 февруари 2018 г. президентът на Европейския съвет за научни изследвания (European Research Council – ERC) проф. Жан-Пиер Бургиньон посети Българската академия на науките и представи пред научната общност възможностите за финансиране на проекти [...]

БАН е домакин на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

сряда, 22 ноември 2017|Коментарите са изключени за БАН е домакин на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

Заседание на Бюрото и на Съвета на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) ще се проведе в София на 23 и 24 ноември 2017 г. Българската академия на науките ще бъде домакин и съорганизатор [...]

Споразумение за сътрудничество подписаха БАН и Харковският национален университет „В. Н. Каразин“

сряда, 1 ноември 2017|Коментарите са изключени за Споразумение за сътрудничество подписаха БАН и Харковският национален университет „В. Н. Каразин“

Ново Споразумение за сътрудничество между Българската академия на науките и Харковския национален университет „В. Н. Каразин“ подписаха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът  на Университета акад. Вил Бакиров. Документът предвижда разширяване и задълбочаване [...]