Хоризонт 20202018-11-13T18:53:37+00:00

Хоризонт 2020

„Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, ще продължи от 2014 г. до 2020 г. Тя заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания (7РП), която обхвана периода 2007-2013 г. с бюджет от около 55 милиарда евро.

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и финансиране за Съвместния изследователски център -научната служба на Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и изследвания в рамките на Договора за Евратом. Ще бъдат публикувани отделни покани в рамките на конкретни партньорства с индустрията и страните членки.

Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕС за финансиране за научни изследвания, който бе променен, така че процедурите да станат по-бързи и без използване на хартия. Структурата и финансирането на програмата са опростени, изготвен е един-единствен набор от правила и е намалено бремето на финансовите проверки и одити.

Контактно лице в БАН

старши експерт Антоанета Матеева
тел.: (+359 2) 979 52 35
E-mail: mateeva@cu.bas.bg

Офис Erasmus +

Актуално

Взаимодействието човек-робот изследва проект на Института по роботика-БАН

понеделник, 2 април 2018|

Деца, които играят с робот НАО CybSPEED обучение за децата, роботите, изкуството и човешкия мозък Първото обучение по проекта на Института по роботика – БАН „Кибер-физични системи за педагогическа рехабилитация в специалното образование“ [...]

Първа среща по проект “Интегриран дизайн на процеси и продукти за устойчиви биорафинерии“

сряда, 28 март 2018|

На 19 и 20 март 2018 г. в University of Southern Denmark (SDU), гр. Одензе, Дания се състоя „kick-off“ среща на участниците в научния екип на проект “Integrated Process and Product Design for Sustainable Biorefineries [...]

Семинар за докторанти и млади учени от БАН

сряда, 13 декември 2017|

Центърът за обучение – БАН и Кариерният център на БАН организират семинар за докторантите и младите учени от Академията на тема: „Дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“ – възможности за участие на учени в ранния етап [...]

Информационен ден по схемата за обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE), Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“

сряда, 18 октомври 2017|

На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ №1, София, ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и [...]

Български и чужди учени обсъдиха постигнатото по проект Graphene 3D

вторник, 25 юли 2017|

30 учени от девет научни колектива участваха в международна среща на тема „Многофункционални нанокомпозити на базата на графени с устойчиви електромагнитни и топлинни свойства за 3D-печат”, която се проведе от 17-ти до 21-ви в Института [...]

Проекти