/Международна дейност
Международна дейност2018-12-17T17:15:23+00:00

Международна дейност

Българската академия на науките осъществява значителен дял от международното научно сътрудничество на страната. Академията има многогодишни традиционни връзки с чуждестранни научни и образователни организации и реализира активна политика насочена към международно научно партньорство.

Създаденият през 1957 отдел за международно сътрудничество изпълнява административните функции, необходими за множеството разнообразни международни дейности на Академията, които освен това включват и координацията на национални програми и на програми и проекти, в които са включени някои от българските университети. Задачите на Отдела се състоят в подпомагане на международното научно сътрудничество и разширяване перспективите на научноизследователската дейност на БАН чрез осъществяване на възможности за съвместна работа на български и чуждестранни учени.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Административно обслужване

Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”

Създаденият през 1957 отдел за международно сътрудничество изпълнява административните функции, необходими за множеството разнообразни международни дейности на Академията, които освен това включват и координацията на национални програми и на програми и проекти, в които са включени някои от българските университети. Задачите на Отдела се състоят в подпомагане на международното научно сътрудничество и разширяване перспективите на научноизследователската дейност на БАН чрез осъществяване на възможности за съвместна работа на български и чуждестранни учени.

В ежедневните дейности на Отдела преобладаващо място заемат осъществяването на обмена по двустранните спогодби на БАН (чийто брой надхвърля 45), административното осигуряване на участието на Академията в рамковите научни програми на Европейския съюз, както и дейности, осигуряващи членството на БАН в международни организации.

Отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“ разпространява информация сред звената на БАН за сроковете за представяне на проекти, за възможностите за специализации в чужбина, за международните научни награди, за възможностите за участие на млади учени в конференции в чужбина. Отделът изпълнява и дейности, свързани с осигуряването на средства за командировки в чужбина и прием на чужди учени у нас, с осигуряването на визи, настаняване в хотели и транспорт, както и участва в организирането на конференции, лекции, награждавания, презентации и други.

Състав на отдела:

Венета Николова, началник отдел
Референт за Русия, докторантска мобилност „Еразъм“
Тел. 987 74 07, 979 5230
Е-mail: veneta@cu.bas.bg

Томина Галибова, главен експерт
ЕРАЗЪМ координатор – мобилност на учени и служители, договори, входяща мобилност
Референт за Полша, Великобритания, САЩ, Швеция, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн
Тел. 979 5387
Е-mail: tominaglb@cu.bas.bg

Никола Жаблянов, главен експерт
Референт за Италия, Испания, Румъния, Гърция, Сърбия, Македония, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Албания, Китай
Тел. 979 5233
Е-mail: kolio@cu.bas.bg

Пламен Стефанов, старши експерт
Тел. 979 5238
Е-mail: stefanov@cu.bas.bg

Габриела Чупренска, старши експерт
Референт за Чехия, Словакия, Армения, международни организации и европейски програми, координатор на клуб „Научна диаспора“, Национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри, РП „Хоризонт 2020“ и контактно лице за БАН за мрежата за мобилност EURAXESS
Тел. 979 5241
Е-mail: tchouprenska@cu.bas.bg

Светла Стойчева, младши експерт
Референт за Литва, Латвия, Естония, Австрия, Германия, Франция, Белгия – Валония-Брюксел Интернационал, Япония, Р. Корея, Тайван, Виетнам, Афганистан, Монголия.
Тел. 979 5236
E-mail: stoycheva@cu.bas.bg

Елеонора Миланова, младши експерт
Референт за Белгия – Фламандски фонд за научни изследвания, Украйна, Беларус, Унгария, Египет, Израел, Азербайджан, Грузия, Молдова
Тел. 979 5235
E-mail: milanova@cu.bas.bg

Формуляри

Международно сътрудничество

Двустранно сътрудничество Erasmus+
ИмеРазмерДата на добавяне

Международни програми и инициативи

Завършили програми

  • Седма рамкова програма на Европейския съюз

  • Шеста рамкова програма на Европейския съюз

  • Пета рамкова програма на Европейския съюз

  • Участие на Българската академия на науките в изграждането на Европейското научно пространство

Членство в международни организации

Българската академия на науките, пряко или чрез своите звена, е представител на България в междуправителствени организации, обединяващи политици, изследователи и общественици, работещи за решаването на глобални проблеми.

Академията е член на редица неправителствени организации, които обединяват водещи научни центрове от цял свят съсредоточени върху конкретни научни области.

Двустранни спогодби за сътрудничество и обмен

Българската академия на науките има сключени над 45 двустранни споразумения по механизма ЕБР с международни научни организации.

Административното осигуряване на споразуменията се осъществява от общоакадемичната администрация на БАН, чрез отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти”.

wdt_ID Държава Институция Детайли Свободна квота Изисквания
1 Австрия Австрийска академия на науките Първо подписване: 1977
Актуализирана: 1999
Валидност: подновява се автоматично
Съвместни проекти: няма
Обща квота: няма
няма (for visits to Austria) on invitation by a member of the Austrian Academy
2 Албания Албанска академия на науките Първо подписване: 1990 Актуализирана: 2014 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: няма Обща квота: няма двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
3 Беларус Национална академия на науките на Беларус Първо подписване: 2002 Актуализирана: 2016 Валидност: 3 години Съвместни проекти: 9 Обща квота: 10 седмици при възможност двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
4 Белгия Фонд за научни изследвания на Фландрия Първо подписване: 2000
Валидност: (валидност на проектите: 3 години)
Съвместни проекти: 14
Обща квота: 30 седмици
няма двустранно подписани проекти, представени едновременно в двете организации
5 Белгия Валония-Брюксел-интернасионал /Национален фонд за научни изследвания на френската общност на Белгия Първо подписване: 1994
Актуализиране: всяка година
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 9
Обща квота: 20 седмици
Две стипендии за по 800 евро на месец с продължителност не повече от три месеца и максимум 2-ма души за всяка страна
няма двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
7 Естония Естонска академия на науките Първо подписване: 1996
Актуализирана: 2015
Валидност: 3 години
Съвместни проекти: 4
Обща квота: 51 дни
при възможност двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
8 Германия Германска научноизследователска общност (ДФГ) Първо подписване: 1973
Актуализирана: 2008
Валидност: безсрочна

няма от февруари 2012 г. се кандидатства по електронен път на сайта на DFG
10 Босна и Херцеговина Академия на науките и изкуствата на Босна и Херцеговина Първо подписване: 2016 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: няма няма двустранно подписани проекти, представени едновременно на двете организации
12 Гърция Солунски университет Аристотел Първо подписване: 2006 Валидност: безсрочна Съвместни проекти: 3
Обща квота: 75 дни
при покана и неизползвани дни от общата квота двустранно подписани проекти, представени едновременно в двете организации; покана от чуждестранния партньор
13 Гърция Атински университет Първо подписване: 2010 Валидност: 5 години Съвместни проекти: няма, Споразумението е за обмен на академичен и неакадемичен персонал и докторанти покана от чуждестранния партньор

Новини

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в IX „Дриновски четения“ в Харковския национален университет

петък, 23 ноември 2018|Коментарите са изключени за Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в IX „Дриновски четения“ в Харковския национален университет

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в IX „Дриновски четения“, които се проведоха от 22 до 24 ноември в Центъра по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов“ към Харковския национален университет. Тазгодишните четения са [...]

Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

четвъртък, 15 ноември 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Национална академия на науките на Украйна (НАНУ) за периода 2019 – 2021 г.

Във връзка с предстоящо подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАНУ за периода 2019 – 2021 г. започва кампания за подаване на нови предложения за съвместни научни проекти с [...]

Създателите на политики не могат да си позволят да пренебрегват устойчивостта на почвите

вторник, 13 ноември 2018|Коментарите са изключени за Създателите на политики не могат да си позволят да пренебрегват устойчивостта на почвите

Почвите имат ключова роля в регулирането на климата, хранителните диети и режими, селското стопанство и биологичното разнообразие. Но почвите вече са на по-заден план в политическата програма на ЕС, независимо от тяхното значение за обществото [...]

Първо общо събрание на Съюза на международните научни организации (ANSO)

понеделник, 5 ноември 2018|Коментарите са изключени за Първо общо събрание на Съюза на международните научни организации (ANSO)

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в първото общо събрание на Съюза на международните научни организации (ANSO) в инициативата „Един пояс, един път", което се проведе от 3 до 5 ноември в Пекин. Българската [...]

Стипендии на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за докторанти, млади специалисти и утвърдени учени

сряда, 19 септември 2018|Коментарите са изключени за Стипендии на Немската служба за академичен обмен (DAAD) за докторанти, млади специалисти и утвърдени учени

Немската служба за академичен обмен (DAAD) съвместно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност. Повече информация можете [...]

Покана за подаване на предложения за съвместна работа в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

вторник, 18 септември 2018|Коментарите са изключени за Покана за подаване на предложения за съвместна работа в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна

Във връзка с подготовка на плана за сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) набира предложения за краткосрочни и дългосрочни (над 3 месеца) командировки на учени и [...]

Зареди още публикации