Конференцията „Електронни инфраструктури за върхови постижения в науката в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие“, на която организатор е ИИКТ-БАН, ще се проведе на 15-16 май 2018 г. в София. Тя ще даде уникална възможност на учените от региона да представят най-новите си постижения, резултат от сътрудничеството на страните от Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, в областта на електронните инфраструктури и тяхното използване. Конференцията ще събере на едно място доставчици на електронна инфраструктура, учени и изследователи, както и политици от региона и извън него.

Конференцията ще бъде открита от проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката, а д-р Augusto Arjona, ръководител на отдел “e-Infrastructure & Science Cloud” на Европейската комисия, ще представи презентация относно пътната карта за прилагане на EOSC (European Open Science Cloud). Конференцията ще даде цялостен поглед върху историята, текущото състояние и перспективите на регионалното сътрудничество в областта на електронните инфраструктури, включително анализ на ключови събития и регионалния принос към европейските цели. Ще бъдат представени цифрови услуги за Open Science, които са разработени в рамките на проекта H2020 VI-SEEM, водещи приложения в областта на цифровото културно-историческо наследство, както и изчислителната инфраструктура в България.

Първият ден от събитието ще приключи с панел за обсъждане на регионалното сътрудничество за научни изследвания, образование и технологично развитие и приносът на регионалните е-инфраструктури за научните постижения в региона. Вторият ден е посветен на научните резултати в областта на климатологията, науките за живота и цифровото културно-историческо наследство, постигнати чрез интегрираната регионална платформа VI-SEEM за електронна инфраструктура.

Подробна информация за събитието може да намерите тук: https://events.hpc.grnet.gr/event/64/