15-ата Международната конференция по механизми на ядрените реакции се състоя от 10 до 15 юни 2018 г. в гр. Варена, Италия. Традиционно  всяка от тези конференции през годините се посвещава на учен, чийто принос  съществено е допринесъл за развитието на физиката на ядрените реакции. Тази година с честта беше удостоен проф. Антон Антонов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН.

Проф. Антон Антонов работи в областта на теоретичната ядрена физика и неговите научни резултати, публикувани в най-авторитетни списания, са свързани най-вече с изследване на влиянието на нуклон-нуклонните корелации върху характеристиките на ядрената структура и ядрените реакции. Той е съавтор и на две монографии в тази област, издадени в Оксфорд и Берлин, които са настолни книги за учените, докторантите и студентите от цял свят, посветили се на изследването на атомните ядра.

Международната конференция по механизми на ядрените реакции е събитие с дълга история и голямо влияние върху оформяне на съвременното ниво на познанието за взаимодействието на атомните ядра с веществото. Това е основата за използването на радиоактивното лъчение в енергетиката, медицината, селското стопанство и сигурността.