Международна научна конференция „Икономическо развитие и политики: реалност и перспективи“ се проведе на 29 и 30 ноември 2018 г. в Института за икономически изследвания на Българската академия на науките. В научния форум участваха учени от Полша, Македония, Словения и Казахстан, преподаватели от 16 български висши училища, както и представители на бизнеса и неправителствени организации.

Международната конференция откри директорът на Института за икономически изследвания проф. Александър Тасев. Повече от 50 доклада, разделени в 6 тематични панела, бяха включени в програмата на конференцията.

В рамките на двудневния форум участниците обсъдиха актуални въпроси, свързани с макроикономическите измерения на икономическото развитие, международната търговия и интеграция, пазара на труда и социалните политики, регионалното и секторно развитие, в т.ч. наличието на ресурси, екология и устойчиво развитие, съвременни аспекти на фирмите на XXI век, както и завръщането на български мигранти и реализацията им на трудовия пазар в България.

Интерес предизвикаха пленарните доклади за състоянието и развитието на материалния жизнен стандарт в България и за перспективите на участието на България в Икономическия и паричен съюз. Представените доклади на панелните сесии включват предложения за практически мерки и политики за решаване на идентифицираните проблеми, които предизвикаха оживени дискусии.