Формуляр за съвместни научни проекти със Словакия на английски език doc doc/pdfpdf

Формуляр за командировка в Унгария   doc /  pdf 

Формуляр за командировка в чужбина   doc /  pdf 

Формуляр за отчет на съвместни научни проект doc/pgf

Формуляр за съвместни научни проекти на френски език doc doc/pdfpdf

Формуляр за съвместни научни проекти на английски език docdoc/pdfpdf

Формуляр за съвместни научни проекти на руски езикdoc doc/pdfpdf

Формуляр за съвместни научни проекти на български език doc doc/pdfpdf