Младите учени от Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ (ИМК-БАН) представиха своя инициатива, която си поставя за цел да провокира интереса на обществото към науката. Това стана в рамките на участието на Института в кампанията „БАН представя своите институти“ на 13 декември в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките.

Сформирана специално за целта работна група от млади специалисти – геолози, химици, биолози, инженери и фармацевти ще отговаря на запитвания на граждани по интересни за обществото теми, обясни гл. ас. Александър Николов. Областите на компетентност са: идентифициране на скали, минерали, лекарства и други природни или синтетични продукти; сравнителни анализи; определяне на физични и физико-химични свойства; определяне на химичен и минерален състав и други.

Въпросите могат да се изпращат на имейл: media@imc.bas.bg или на фейсбук страницата на института.

Директорът на ИМК – БАН проф. Росица Николова представи дейността на учените в трите направления на Института – „Минералогия и минерални суровини“, „Експериментална минералогия и кристалография“ и „Структурна кристалография и минералознание“. Презентации направиха и проф. Борис Шивачев и проф. Михаил Тарасов, които представиха последните постижения на учените от Института.

Фундаменталните и приложни научни изследвания, които се извършват в лабораториите на института са насочени към проучване на минералния състав на скали, руди и отпадни продукти, археоминералогията – експертиза в полза на археологически и исторически проучвания на пигменти и мазилки, изследване на синтетични материали с предварително зададени свойства и др. Изследванията намират приложения в различни области като промишленост, строителство, военна индустрия, фармация, козметика и др. Институтът разполага и с единствената лаборатория, в която може да се прави монокристален анализ на образци.

Колекцията на института „Минералното разнообразие на България“ наброява над 1000 образеца от български находища. Към колекцията се включва и тематичната сбирка „Ахатите в България“. Институтът разполага и с богата база данни на експонатите от научната колекция, както и електронна библиографска база данни за минералите в България с 4000 заглавия. Част от експонатите бяха показани заедно с постери за дейността на ИМК във фоайето на Академията.

Кампанията продължи в сградата на Института по минералогия и кристалография на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 107. От 14 до 16 ч. вратите на лабораториите бяха отворени за посетителите, които имаха възможността да видят различни демонстрации.