Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология – БАН участва в първия по рода си „Салон на музеите“ в НДК. Събитието е част от официалната културна програма на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и ще бъде официално открито за медии на 26 февруари от 11.00 часа в Националния дворец на културата. Участници са повече от 40 музеи и галерии от цялата страна.

Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН ще представи реконструкции на глави по черепите на погребания в най-богатия гроб от Варненския халколитен некропол, на „Тракийската принцеса“ от Могиланската могила във Враца и на цар Самуил. Посетителите на изложението ще видят различните инструменти, които използват специалистите антрополози, когато изследват живия човек. Ще имат възможността да участват в демонстрация за анализ и оценка на телесния състав чрез модерен биоимпедансен апарат.

На националния празник на България – 3 март – „Салонът на музеите“ ще отвори свободно врати за посетители и ще може да бъде разгледан до 5 март включително. За повече информация посетете официалната интернет страница на НДК: http://www.ndk.bg/event/salon-na-muzeite–6033-1