/Награди на фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г.

Награди на фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г.

Наградите на фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г. бяха връчени на 16 февруари на тържествена церемония в Българската академия на науките. Събитието се проведе в рамките на научна сесия в чест на 110 години от рождението на бележития учен, организирана от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН и Национален дарителски фонд „13 века България“. 

Носител на наградата „Академик Владимир Георгиев“ за най-добър труд по езикознание е „Увод в палеобалканистиката“ на Албена Мирчева. Изданието „Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология“ на колектив от Секцията за българска диалектология и лингвистична география в Института за български език е най-добрият колективен труд по езикознание за 2017 г.

Грамоти за за отлични постижения в областта на езикознанието получиха доц. д-р Албена Стаменова за „История лексических древнеболгаризмов в украинском литературном языке“ и проф. д-р Димитър Попов за труда си „Лингвистична персонология“. Наградите бяха връчени от зам.-председателя на БАН чл.-кор. Васил Николов.