Наградите на фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г. бяха връчени на 16 февруари на тържествена церемония в Българската академия на науките. Събитието се проведе в рамките на научна сесия в чест на 110 години от рождението на бележития учен, организирана от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН и Национален дарителски фонд „13 века България“. 

Носител на наградата „Академик Владимир Георгиев“ за най-добър труд по езикознание е „Увод в палеобалканистиката“ на Албена Мирчева. Изданието „Български диалектен атлас. Обобщаващ том IV. Морфология“ на колектив от Секцията за българска диалектология и лингвистична география в Института за български език е най-добрият колективен труд по езикознание за 2017 г.

Грамоти за за отлични постижения в областта на езикознанието получиха доц. д-р Албена Стаменова за „История лексических древнеболгаризмов в украинском литературном языке“ и проф. д-р Димитър Попов за труда си „Лингвистична персонология“. Наградите бяха връчени от зам.-председателя на БАН чл.-кор. Васил Николов.