На 21 и 22 юни 2017 г. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН (ул. „Московска” 6А) ще се проведе научна конференция „Агрокултурни ориентации и практики: локални трансформации в условията на европеизация и глобализация“.

Конференцията се организира в рамките на научния проект „Трансформации на местните селскостопански практики в условията на европеизация и глобализация”. Проектът се осъществява от изследователи от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и е финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката.

Основни въпроси, на които участниците в конференцията ще потърсят отговор са: как европейските и глобални фактори променят представите, нагласите и практиките на микроравнище?; как производителите реагират на новите идеологии, политики, регулации и стандарти, какви стратегии прилагат, за да се справят с възникващите предизвикателства и проблеми и др.

Програма на конференцията:

Programa