Институтът за държавата и правото – БАН, Икономическият университет – Варна и Комисията за защита от дискриминация организираха национална научна конференция на тема „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“. Форумът се проведе на 8 юни 2018 г. в Икономическия университет – Варна и събра учени от три института на БАН: Института за държавата и правото, Института за икономически изследвания, Института за изследване на обществата и знанието при БАН, членове на Комисията за защита от дискриминация, преподаватели от Икономическия университет – Варна, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и др.,  докторанти от БАН и университетите.

Приветствие към участниците в конференцията поднесоха ръководителят на катедра „Правни науки“ на Икономическия университет – Варна доц. д-р Андрияна Андреева, г-н Стоян Пасев – областен управител на гр. Варна, проф. Веселин Хаджиев – зам ректор на Икономическия университет – Варна и доц. Юлиана Матеева от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

Пленарни доклади изнесоха доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация, проф. д-р Ирена Илиева – директор на Института за държавата и правото при БАН и проф. д-р Маргарита Бъчварова от Икономическия университет – Варна.

Представените доклади очертаха многообразни аспекти на борбата срещу дискриминацията – законодателни проблеми, правно-социологически аспекти на антидискринационното правосъзнание, различни признаци на недискриминация, защита от дискиминация при упражняване на правото на труд и др. Интензивните дискусии допринесоха за успешното провеждане на събитието.