Астрономия, космически изследвания и технологии 2018-01-10T12:55:52+00:00

Научноизследователско направление

Астрономия, космически изследвания и технологии

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”
професор, доктор на геологическите науки

В направлението се извършват научни изследвания в областта на астрономията, астрофизиката, аерокосмическите системи и технологии.

Постигнати са значителни успехи в изучаването на развитието на звездите и звездните купове и в търсенето на планети извън Слънчевата система. Световно признати са постиженията в изучаването на Слънцето и на малките тела – астероидите и кометите в Слънчевата система. Те са постигнати благодарение на ефективното използване на Националната астрономическа обсерватория „Рожен”, която е национален, регионален и европейски астрономически център за научни изследвания и образование.

Едно от основните направления в дейноста е набиране и обработка на спътникови данни и дистанционно наблюдение на земната повърхност. Създадени са дистанционни и преки методи и е разработена апаратура за изследване на околоземното пространство и планетите, които се използват за разнообразни научни и научно-приложни задачи. Разработена е научна апаратура и системи за изследвания с ракети, спътници, планетни сонди и пилотирани космически полети. Събират се данни за климатичните промени от слънчев и космически произход. Натрупан е значителен опит в космическите биотехнологии, медико-биологичните космически изследвания и телемедицината.

Новини и обяви

Изложба на спътникови изображения разказва за Освобождението с поглед от Космоса

вторник, 6 март 2018|Коментарите са изключени за Изложба на спътникови изображения разказва за Освобождението с поглед от Космоса

Ново откритие с участие на български астрономи, публикувано в сп. Nature

петък, 19 януари 2018|Коментарите са изключени за Ново откритие с участие на български астрономи, публикувано в сп. Nature

Откритие за звездообразуването на масивни звезди с българско участие

събота, 13 януари 2018|Коментарите са изключени за Откритие за звездообразуването на масивни звезди с българско участие

Учени от БАН с медали на Международния салон за иновации IWIS 2017

петък, 10 ноември 2017|Коментарите са изключени за Учени от БАН с медали на Международния салон за иновации IWIS 2017

Тринадесета международна конференция КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2017

понеделник, 6 ноември 2017|Коментарите са изключени за Тринадесета международна конференция КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2017

Тринадесета международна научна конференция „Космос, екология, сигурност“

вторник, 31 октомври 2017|Коментарите са изключени за Тринадесета международна научна конференция „Космос, екология, сигурност“

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.

Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

Севдалина Димитрова

Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Оля Стоилова

Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"

Оля Стоилова е доктор по химия (2001 г.), доцент в Института по полимери (2010 г.)

Изследванията на доцент Стоилова са в областите на дизайна на микро- и наноструктурирани хибридни материали от природни и/или синтетични полимери под различна форма – гелове, филми, микро- и наночастици, нановлакна; биосъвместимите, (био)разградими (съ)полимери, полимери с биологична активност и изучаване на връзката структура-свойства; стабилизирането на метални наночастици; микро- и наноструктурираните агрофармацевтични средства, щадящи околната среда.

Съавтор е на глава от книга и на 33 научни публикации (27 с импакт фактор) с над 450 цитирания. Има h-индекс 15. Член е на УС на БАН, Съюза на химиците в България, Българското полимерно дружество, Научния съвет на ИП-БАН.

Доцент Стоилова е избрана за научен секретар на направление “Нанонауки, нови материали и технологии” през 2013 и за втори път през 2016 година.

Нина Атанасова

Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”

Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

Кристалина Стойкова

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Йоана Спасова-Дикова

Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”

Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”