Астрономия, космически изследвания и технологии 2018-01-10T12:55:52+00:00

Научноизследователско направление

Астрономия, космически изследвания и технологии

Емил Маноах
Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“
Севдалина Димитрова
Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”
Оля Стоилова
Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"
Нина Атанасова
Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”
Димитър Иванов
Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”
Кристалина Стойкова
Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”
Йоана Спасова-Дикова
Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”
Ергюл Таир Реджеб
Научен секретар на направление „Човек и общество”

В направлението се извършват научни изследвания в областта на астрономията, астрофизиката, аерокосмическите системи и технологии.

Постигнати са значителни успехи в изучаването на развитието на звездите и звездните купове и в търсенето на планети извън Слънчевата система. Световно признати са постиженията в изучаването на Слънцето и на малките тела – астероидите и кометите в Слънчевата система. Те са постигнати благодарение на ефективното използване на Националната астрономическа обсерватория „Рожен”, която е национален, регионален и европейски астрономически център за научни изследвания и образование.

Едно от основните направления в дейноста е набиране и обработка на спътникови данни и дистанционно наблюдение на земната повърхност. Създадени са дистанционни и преки методи и е разработена апаратура за изследване на околоземното пространство и планетите, които се използват за разнообразни научни и научно-приложни задачи. Разработена е научна апаратура и системи за изследвания с ракети, спътници, планетни сонди и пилотирани космически полети. Събират се данни за климатичните промени от слънчев и космически произход. Натрупан е значителен опит в космическите биотехнологии, медико-биологичните космически изследвания и телемедицината.

Новини и обяви

XI българо-сръбска астрономическа конференция

четвъртък, 10 май 2018|Коментарите са изключени за XI българо-сръбска астрономическа конференция

Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на доцент дфн Даниела Петрова Кирилова

четвъртък, 22 март 2018|Коментарите са изключени за Заседание на Научно жури за присъждане на академична длъжност „професор” в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН на доцент дфн Даниела Петрова Кирилова

Образователен семинар „Чиста вода за устойчив свят“

сряда, 21 март 2018|Коментарите са изключени за Образователен семинар „Чиста вода за устойчив свят“

Апарат на ИКИТ- БАН работи в орбита около Марс

вторник, 20 март 2018|Коментарите са изключени за Апарат на ИКИТ- БАН работи в орбита около Марс

Изложба на спътникови изображения разказва за Освобождението с поглед от Космоса

вторник, 6 март 2018|Коментарите са изключени за Изложба на спътникови изображения разказва за Освобождението с поглед от Космоса

Ново откритие с участие на български астрономи, публикувано в сп. Nature

петък, 19 януари 2018|Коментарите са изключени за Ново откритие с участие на български астрономи, публикувано в сп. Nature

Предстоящи събития