Институт за космически изследвания и технологии

Институтът за космически изследвания и технологии (ИКИТ) извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии.

За повече от 40-годишната си история ИКИT – БАН има значителни постижения в областта на космическите изследвания – създадени и изведени на орбита са повече от 150 научни прибора и апаратури и са проведени десетки космически експерименти по програмата ИНТЕРКОСМОС и други национални и международни програми. С изстрелването на първия български космически прибор П-1 през 1972 г., България става 18 -та космическа държава в света.

Активното разработване на редица направления в космическите изследвания довеждат до създаването на научна програма и апаратура за експерименти за двата спътника «Интеркосмос България – 1300» и «Метеор-Природа».

ИКИT – БАН участва в подготовката и разработването на научните програми на двата космически полета с участието на българските космонавти Георги Иванов (1979 г.) и Александър Александров (1988 г. – програма “Шипка”), с които нашата страна се нарежда на 6- то място в света, имаща космонавти.

Научноизследователска дейност

Основни направления на научноизследователската дейност са:

 • Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време);
 • астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи;
 • медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина;
 • създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност;
 • изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали; разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

По проект на PHARE в Института е създаден “Център за трансфер на аерокосмически технологии”, който е предназначен за скъсяване на пътя от иновацията до внедряването в производството, както за наши разработки, така и за иновации от страната и чужбина. Центърът е включен в мрежата на всички подобни центрове за иновации и трансфер от Европа и света.

Изобретателска и патентна дейност

Институтът за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките (ИКИТ-БАН) има многогодишни традиции и успехи в изобретателската и патентна дейност. Това до голяма степен се мотивира и провокира от обекта и методите на аерокосмическите изследвания и технологии, от необходимостта да се прилагат и нетрадиционни методологични и технически решения, и не на последно място от афинитета на нашите учени и специалисти към иновации.

В продължение на около 45 години учени от Института са създали повече от 100 разработки, получили авторски свидетелства и патенти за изобретения, както и над 15 свидетелства за регистрация на полезни модели. Наши патенти са регистрирани освен в България, също и в САЩ и Украйна. Патенти на учени от ИКИТ-БАН са обявени от Патентно ведомство на Република България като „Изобретение на месеца“ и са номинирани за „Изобретение на годината“.

С наши изобретения и полезни модели сме участвали в десетки национални, международни и световни иновационни форуми в България, Русия, Белгия, Португалия, Сърбия, Македония, Полша, Тайван, Кувейт и др. От почти всички участия са получени златни, сребърни и бронзови медали, дипломи и грамоти, както и специални купи за цялостно изобретателско творчество.

Двама изобретатели от Института са носители на званието „Почетен изобретател“ и са вписани в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели“.

Образователна дейност

ИКИТ притежава институционална акредитация за обучение на докторанти по следните програми:

 • Астрофизика и звездна астрономия
 • Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
 • Дистанционни изследвания на Земята и планетите
 • Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати
 • Автоматизирани системи за обработка и управление на информация

Към момента в ИКИТ се обучават 25 докторанти.

Създадени са специализирани докторантски курсове по „Основи на дистанционните изследвания” и „Природни бедствия и екологични катастрофи” и специализирани курсове теоретическа и практическа подготовка на оператори на БЛА.

Провежда се образователната инициатива “Космическо училище” за запознаване на учениците, които проявяват интерес към науките, свързани с Космоса и наблюдението на Земята, със съвременните достижения в областта на аерокосмическите изследвания и технологии.

Новини

Защита на дисертационен труд на Иван Георгиев Янев от Институт за космически изследвания и технологии

четвъртък, 15 февруари 2018 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Иван Георгиев Янев от Институт за космически изследвания и технологии

Институтът за космически изследвания и технологии и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен „доктор”, съобщават, че на 22.02.2018 г. от 14.00 ч.  в  зала 309 на Института, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 1, [...]

Учени от БАН с медали на Международния салон за иновации IWIS 2017

петък, 10 ноември 2017 |Коментарите са изключени за Учени от БАН с медали на Международния салон за иновации IWIS 2017

Изобретателски колектив от Института за космически изследвания и технологии – БАН участва в Международния салон за иновации IWIS 2017, който се проведе в полската столица Варшава. За своите иновации в областта на акустичния контрол на [...]

Тринадесета международна научна конференция „Космос, екология, сигурност“

вторник, 31 октомври 2017 |Коментарите са изключени за Тринадесета международна научна конференция „Космос, екология, сигурност“

Институтът за космически изследвания и технологии – БАН организира тринадесета международна научна конференция „Космос, екология, сигурност – SES 2017“. Събитието ще се състои от 2 до 4 ноември в Руския културно-информационен център в София. Тази [...]

Български ученици ще се обучават в наблюдение на Земята по проект на Института за космически изследвания и технологии – БАН

сряда, 26 юли 2017 |Коментарите са изключени за Български ученици ще се обучават в наблюдение на Земята по проект на Института за космически изследвания и технологии – БАН

Лятно училище по проект „Обучение за наблюдение на Земята в българските средни училища“ (EEOBSS) ще се проведе в периода 8 – 12 септември 2017 в 7-о СОУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград. Ученици от 10-и до 12-и [...]

Зареди още публикации

Контакти

Проекти

Издания

Изобретения и патенти

 • Над 100 разработки, получили авторски свидетелства и патенти за изобретения
 • Над 15 свидетелства за регистрация на полезни модели
 • Наши патенти са регистрирани  в България, САЩ и Украйна
 • Патенти на учени от ИКИТ-БАН са обявени от Патентно ведомство на Република България като „Изобретение на месеца“ и са номинирани за „Изобретение на годината“
 • Участие в десетки национални, международни и световни иновационни форуми в България, Русия, Белгия, Португалия, Сърбия, Македония, Полша, Тайван, Кувейт и др. От почти всички участия са получени златни, сребърни и бронзови медали, дипломи и грамоти, както и специални купи за цялостно изобретателско творчество
 • Двама изобретатели от Института са носители на званието „Почетен изобретател“ и са вписани в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели“