Биомедицина и качество на живот2018-11-12T13:24:02+00:00

Нина Атанасова

професор, доктор на биологическите науки
Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”
Нина Атанасова

Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”

Медикобиологичните изследвания в Българската академия на науките имат многобройни приложения в областта на медицината и здравеопазването. Те са насочени към изясняване на биологичните основи на здравето, на репродуктивните процеси, растежа и стареенето, на причините и развитието на социално значими заболявания.

Проучванията в областта на клетъчната и молекулярна биолиогия, микробиологията, вирусологията и имунологията са свързани с разработване на методи за диагностика, лечение и профилактика с цел подобряване здравословното състояние и качеството на живот на хората. Разработват се биомедицински, биотехнологични, биофармацевтични подходи и продукти за персонализирано лекарствено лечение с цел запазване и повишаване на физическите и интелектуалните възможности на човека.

Създават се методи за микробен биосинтез и биотехнологии за медицината, хранителната индустрия и биоенергетиката и се разработват биоинженерии методи и устройства, които се прилагат в различни клонове на клиниката – кардиологията, онкология, неврологията, ларингологията, спешната медицина и др.

Новини и обяви

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът Карина Ангелиева посетиха ИБИР – БАН

петък, 8 февруари 2019|Коментарите са изключени за Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министърът Карина Ангелиева посетиха ИБИР – БАН

Ново проучване посочва билковите антиоксиданти като алтернатива на витамините и минералите

сряда, 23 януари 2019|Коментарите са изключени за Ново проучване посочва билковите антиоксиданти като алтернатива на витамините и минералите

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН отбеляза 65 години от своето основаване

четвъртък, 29 ноември 2018|Коментарите са изключени за Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН отбеляза 65 години от своето основаване

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “доцент” в ИЕМПАМ – БАН

вторник, 27 ноември 2018|Коментарите са изключени за Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “доцент” в ИЕМПАМ – БАН

Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “професор” в ИЕМПАМ – БАН

вторник, 27 ноември 2018|Коментарите са изключени за Рецензии и становища за конкурс за академична длъжност “професор” в ИЕМПАМ – БАН

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.