Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов”

Мисията на Института по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов” при Българска академия на науките (ИБИР-БАН) е свързана с извършването на фундаментални и приложни научни изследвания, както и учебна дейност в областта на биологията и имунологията на размножаването при животните и човека.

Научна дейност:

Предметът на изследване на ИБИР-БАН е уникален на национално ниво и е насочен към разрешаване на социални проблеми, свързани с репродуктивното здраве, оптималното използване и възстановяване на природните ресурси и подобряване на качеството на живот.

Основни направления са изучаване на факторите и механизмите, участващи в гаметогенезата, оплождането, имплантацията и бременността; изясняване на процесите на автореактивността и автоимунния отговор в репродукцията; тумори на репродуктивната система; стволови клетки; разкриване на ролята на биомолекули и метаболитни процеси за съхранението и криоконсервация на репродуктивни тъкани и клетки; разработване на биотехнологични подходи за изкуствено осеменяване, микроманипулации и ембриотрансфер при животни.

ИБИР е основоположник на ново направление в медико-биологичната наука – имунология на репродукцията. През 1967 година за първи път в света акад. Кирил Братанов и неговите сътрудници организират и провеждат Първия симпозиум по имунология на сперматозоидите и оплождането, с участието на 150 учени от 21 страни от целия свят. По време на 1-вия Симпозиум се учредява Международен координационен комитет по имунология на репродукцията (МККИР), с председател – К. Братанов (България) и бъдещият нобелов лауреат по медицина и физиология (2010), проф. Роберт „Боб“ Едуардс – откривател на ин витро технологията за репродукция. В лекцията си към Нобеловия Комитет, проф. Едуардс подчертава значението на имунологията на репродукцията и приноса на акад. Кирил Братанов и основаването на Международния координационен комитет по имунология на репродукцията във Варна.

Образователна дейност:

Докторантски програми:

1. Научна специалност 01.06.17 Физиология на животните и човека, 4.3. Биологични науки, 4. Природни науки, математика и информатика;

2. Научна специалност 01.06.23 Имунология, 4.3. Биологични науки, 4. Природни науки, математика и информатика;

3. Научна специалност 04.02.01 Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването; 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина; 6.3 Животновъдство

Новини

Институтът по биология и имунология на размножаването – БАН организира Лятна школа за ученици

четвъртък, 22 юни 2017 |Коментарите са изключени за Институтът по биология и имунология на размножаването – БАН организира Лятна школа за ученици

Институтът по биология и имунология на размножаването „Aкадемик Кирил Братанов“ - БАН ще проведе от 26 до 30 юни Лятна школа за ученици. До участие в школата са допуснати 38 кандидати, преминали успешно предварителен подбор. [...]

Контакти

 • бул. „Цариградско шосе” № 73, София, 1113

 • (+359) 2 8720018
 • (+359) 2 8720022
 • ibir@abv.bg

Проекти

Международни отношения

 • Международен координационен комитет по имунология на репродукцията

 • Международна асоциация по репродуктивна имунология

 • Европейска асоциация по имунология на репродукцията

 • Международна асоциация за изследване на ранната бременност

 • Английска асоциация за проучвания върху фертилитета

 • Английска асоциация по ендокринология

 • Европейска група за изучаване на епифизната жлеза

 • Международна невроимунологична асоциация

 • Европейска асоциация по невроендокринология

 • Европейска асоциация за човешка репродукция и ембриология