///Институт по микробиология „Стефан Ангелов”
Институт по микробиология „Стефан Ангелов”2018-02-21T13:14:05+00:00

Институт по микробиология „Стефан Ангелов”

Институтът по микробиология е утвърден национален изследователски център в областта на микробиологичните науки. В него се провеждат съвременни фундаментални и приложни изследвания по най-актуалните, бързоразвиващи се и перспективни направления на микробиологичната наука, а именно: обща, приложна и инфекциозна микробиология, вирусология, имунология, микробна и растителна биотехнология, микробна екология.

Някои от най-значимите постижения на института са:

1. Идентифицирани и описани са нов род дрожди Nematodospora и два нови дрождеви вида Nematodospora algi и Candida cetonia, изолирани от насекоми.

2. Каталитична добавка за въглеводородни течни горива, която осигурява висока ефективност на изгаряне при добавянето й към течни горива, за двигатели и други горивни инсталации.

3. Изолирани и пречистени са стенно-локализирани ензими фруктан бета-фруктозидази от лактобацили с инулиназна активност. Доказана е синхронна експресия на гени, кодиращи амилаза и инулиназа.

4. Лабораторен метод за получаване на водород от пшенична слама в анаеробни условия със селекционирано микробно съобщество и биометан, което го прави приложим за биодеградация на органични отпадъци и индустриалното получаване на биогорива от възобновяеми въглеродни източници.

История на звеното

ИМикБ е основан на 7-ми март 1947 г. от видния български учен акад. Стефан Ангелов, първоначално с пет звена – бактериологично (за медицинска, селскостопанска и промишлена микробиология), протозоологично, вирусологично, имунологично и биохимично.

Видни учени, работещи или работили в звеното:
  • Акад. Стефан Ангелов – почетен член на Съюза на ветеринарните лекари в Унгария (1930), Doctor honoris causa на Берлинския университет (1932) и на Ветеринарния факултет в Хановер (1940), почетен член на Кралската Академия по природни науки „Леополдина-Каролина” в Хале (1940), чл.-кор. на Академията на селскостопанските науки (Берлин) (1955), Ректор на СУ „Св. Климент Охридски” (1941-42), чл.-кор. на БАН (1943), академик (1947), два пъти „Лауреат на Димитровска награда” – 1950, 1952.
  • Акад. Ангел Гълъбов – Основател на първата в Европа симпозиумна верига по антивирусни вещества (1974 – 1990). Основател и първи председател на Балканското микробиологично дружество (1998). Член на Изпълнителното бюро на международната мрежа на Институтите Пастьор и координатор за Европа (2007-2011). Почетен член на Румънската академия на медицинските науки (2003). Член-кореспондент на БАН (2004), академик на БАН (2008). Вписан в Златната книга на изобретателите като автор на 35 изобретения (2003). 17 години Директор на ИМикБ (1995-2011). Два пъти награждаван с Почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента (2009, 2014).
  • Акад. Игнат Емануилов – Основните му приноси са в изучаването на бактериални протеази и тяхното въвеждане в сиренарството като заместители на химозин и пепсин, за което е удостоен с Димитровска награда – 1951 г.
  • Чл.-кор. Калчо Марков – Работи в областта на физиологията и биохимията на микроорганизмите, бактериалната генетика и обща микробиология. Заслужил деятел на науката-1985 г.
  • Чл.-кор. Илия Пашев – Оригинални приноси в изучаването на редица инфекциозни болести по животните и създаването на лабораторни диагностични методи. Лауреат на Димитровска награда – 1969 г.
  • Чл. –кор. Александър Тошков – Създава методи за борба и диагностика на редица инфекциозни заболявания по пчелите. Заслужил деятел на науката – 1986 г.
Докторантски програми

Институтът има акредитация по направленията „Биотехнология“, „Микробиология”, „Вирусология”, „Имунология” от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки,математика и информатика.

Други образователни инициативи

Базата на „Лабораторен център Пастьор” ефективно се използва за подготовка както на докторанти от различни научни звена на Института, така и за обучението на студенти по молекулярна биология от Биологически факултет към Софийския университет, студенти от Факултета по ветеринарна медицина на Лесотехническия университет и Нов български университет.

Учени от ИМикБ участват в подготовката на бакалаври чрез пряко ръководство на студенти и участието им в научноизследователската работа на различни групи, както и в подготовката на магистри (дипломанти) като освен че четат лекции и водят семинарни занятия в редица университети от страната, осигуряват база и условия за разработване на техните магистърски тези. Учени от Института  ръководят специализанти и дипломанти. С активното си участие в приемането на магистри, които да използват материалната база и компетентността на учените от ИМикБ и да изготвят тук дипломните си работи, както и с назначенията на подготвени основно в БФ на СУ „Св. К. Охридски” млади специалисти, институтът реално подпомага и програмната акредитация на ВУЗ.

Новини

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов” представи нови разработки в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“

четвъртък, 15 март 2018|Коментарите са изключени за Институтът по микробиология „Стефан Ангелов” представи нови разработки в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“

Учените от Института по микробиология „Стефан Ангелов” представиха резултатите от новите си разработки в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. Събитието се състоя на 14 март в Големия салон на Българска академия на науките. [...]

Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по микробиология

понеделник, 12 март 2018|Коментарите са изключени за Kампания „БАН представя своите институти“: Институт по микробиология

Елате и открийте новостите от света на микроорганизмите На 14 март 2018 г. от 10:00 ч. в Големия салон на Българска академия на науките ще се състои представяне на Института по микробиология “Стефан Ангелов” – [...]

Трета международна конференция на тема „Използване на природните продукти: от растенията до аптечния рафт”

петък, 13 октомври 2017|Коментарите са изключени за Трета международна конференция на тема „Използване на природните продукти: от растенията до аптечния рафт”

Институтът по микробиология и Институтът по органична химия с Център по фитохимия към БАН са организатори на третата международна конференция на тема „Използване на природните продукти: от растенията до аптечния рафт”, която ще се проведе [...]

Контакти

  • гр. София, п.к. 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 26

  • (+359) 2 9793157

  • (+359) 2 8700109

  • micb@microbio.bas.bg

Проекти

Издания

Международни отношения