Биомедицина и качество на живот 2018-01-16T13:52:00+00:00
Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”
професор, доктор на биологическите науки

Медикобиологичните изследвания в Българската академия на науките имат многобройни приложения в областта на медицината и здравеопазването. Те са насочени към изясняване на биологичните основи на здравето, на репродуктивните процеси, растежа и стареенето, на причините и развитието на социално значими заболявания.

Проучванията в областта на клетъчната и молекулярна биолиогия, микробиологията, вирусологията и имунологията са свързани с разработване на методи за диагностика, лечение и профилактика с цел подобряване здравословното състояние и качеството на живот на хората. Разработват се биомедицински, биотехнологични, биофармацевтични подходи и продукти за персонализирано лекарствено лечение с цел запазване и повишаване на физическите и интелектуалните възможности на човека.

Създават се методи за микробен биосинтез и биотехнологии за медицината, хранителната индустрия и биоенергетиката и се разработват биоинженерии методи и устройства, които се прилагат в различни клонове на клиниката – кардиологията, онкология, неврологията, ларингологията, спешната медицина и др.

Новини и обяви

Музей на БАН участва в първия „Салон на музеите“

четвъртък, 22 февруари 2018|Коментарите са изключени за Музей на БАН участва в първия „Салон на музеите“

Защита на дисертационен труд на АВГУСТИНА КРАСИМИРОВА ДАНАИЛОВА от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

сряда, 14 февруари 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на АВГУСТИНА КРАСИМИРОВА ДАНАИЛОВА от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

петък, 15 декември 2017|Коментарите са изключени за Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

Институтът по невробиология – БАН чества 70 години

вторник, 28 ноември 2017|Коментарите са изключени за Институтът по невробиология – БАН чества 70 години

Екип на Института по молекулярна биология – БАН с отличие за изобретение на годината

петък, 10 ноември 2017|Коментарите са изключени за Екип на Института по молекулярна биология – БАН с отличие за изобретение на годината

Министър Красимир Вълчев посети Института по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев” на БАН

петък, 3 ноември 2017|Коментарите са изключени за Министър Красимир Вълчев посети Института по молекулярна биология “Акад. Румен Цанев” на БАН

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.

Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

Севдалина Димитрова

Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Оля Стоилова

Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"

Оля Стоилова е доктор по химия (2001 г.), доцент в Института по полимери (2010 г.)

Изследванията на доцент Стоилова са в областите на дизайна на микро- и наноструктурирани хибридни материали от природни и/или синтетични полимери под различна форма – гелове, филми, микро- и наночастици, нановлакна; биосъвместимите, (био)разградими (съ)полимери, полимери с биологична активност и изучаване на връзката структура-свойства; стабилизирането на метални наночастици; микро- и наноструктурираните агрофармацевтични средства, щадящи околната среда.

Съавтор е на глава от книга и на 33 научни публикации (27 с импакт фактор) с над 450 цитирания. Има h-индекс 15. Член е на УС на БАН, Съюза на химиците в България, Българското полимерно дружество, Научния съвет на ИП-БАН.

Доцент Стоилова е избрана за научен секретар на направление “Нанонауки, нови материали и технологии” през 2013 и за втори път през 2016 година.

Нина Атанасова

Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”

Димитър Иванов

Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”

Кристалина Стойкова

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Йоана Спасова-Дикова

Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”

Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”