Нина Атанасова

професор, доктор на биологическите науки
Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”
Нина Атанасова

Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”

Медикобиологичните изследвания в Българската академия на науките имат многобройни приложения в областта на медицината и здравеопазването. Те са насочени към изясняване на биологичните основи на здравето, на репродуктивните процеси, растежа и стареенето, на причините и развитието на социално значими заболявания.

Проучванията в областта на клетъчната и молекулярна биолиогия, микробиологията, вирусологията и имунологията са свързани с разработване на методи за диагностика, лечение и профилактика с цел подобряване здравословното състояние и качеството на живот на хората. Разработват се биомедицински, биотехнологични, биофармацевтични подходи и продукти за персонализирано лекарствено лечение с цел запазване и повишаване на физическите и интелектуалните възможности на човека.

Създават се методи за микробен биосинтез и биотехнологии за медицината, хранителната индустрия и биоенергетиката и се разработват биоинженерии методи и устройства, които се прилагат в различни клонове на клиниката – кардиологията, онкология, неврологията, ларингологията, спешната медицина и др.

Новини и обяви

Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН е един от четирите музея в София, включени в кампанията „Човешкото лице на културното наследство“

сряда, 25 юли 2018|Коментарите са изключени за Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН е един от четирите музея в София, включени в кампанията „Човешкото лице на културното наследство“

Защита на дисертационен труд на МИРОСЛАВ РУСЕЛИНОВ СТОЕНЧЕВ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

сряда, 11 юли 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на МИРОСЛАВ РУСЕЛИНОВ СТОЕНЧЕВ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защита на дисертационен труд на ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА УЗУНОВА, редовен докторант в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

вторник, 10 юли 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на ВЕСЕЛИНА ПЛАМЕНОВА УЗУНОВА, редовен докторант в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защита на дисертационен труд на НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ АНДРЕЕВ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

сряда, 27 юни 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ АНДРЕЕВ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защита на дисертационен труд на АЙГЮН КЕМАЛ ФАИК в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

понеделник, 25 юни 2018|Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на АЙГЮН КЕМАЛ ФАИК в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.