Биоразнообразие, биоресурси и екология 2018-01-23T12:03:45+00:00

Научноизследователско направление

Биоразнообразие, биоресурси и екология

Емил Маноах
Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“
Севдалина Димитрова
Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”
Оля Стоилова
Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"
Нина Атанасова
Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”
Димитър Иванов
Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”
Кристалина Стойкова
Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”
Йоана Спасова-Дикова
Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”
Ергюл Таир Реджеб
Научен секретар на направление „Човек и общество”

България е между европейските страни с най-богато биологично разнообразие. Изключително богати са фауната на гръбначни и безгръбначни животни и многообразието от растителни видове спрямо относително малката площ на страната.

Изучаването на биоразнообразието има съществено значение за провеждане на национална политика, основана на знанието в сферата на опазването на природата и развитието на „зелената стратегия” на страната. Разнообразието на флората и фауната ни има значима стойност като биологичен ресурс, важен за поминъка на населението и икономиката на страната. Тяхното устойчиво управление е важно за развитието и повишаването на общественото благосъстояние.

Важно значение за съхранение на биологичното разнообразие на България, за дългосрочното опазване на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават, има програмата “Натура 2000”. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух и природни ресурси. Тя е капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Новини и обяви

Акцент върху екосистемите и екосистемните услуги по повод Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май

сряда, 23 май 2018|Коментарите са изключени за Акцент върху екосистемите и екосистемните услуги по повод Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май

Учени от БАН подготвят второ издание на “Европейски атлас на бозайниците”

петък, 4 май 2018|Коментарите са изключени за Учени от БАН подготвят второ издание на “Европейски атлас на бозайниците”

Подобряване на условията за живот и работа в градовете обсъдиха учени

вторник, 24 април 2018|Коментарите са изключени за Подобряване на условията за живот и работа в градовете обсъдиха учени

Националният природонаучен музей представя изложбата „Агар Арт“

сряда, 11 април 2018|Коментарите са изключени за Националният природонаучен музей представя изложбата „Агар Арт“

Български ученици с отличие на Европейското състезание за природни науки и технологии за млади учени

вторник, 13 март 2018|Коментарите са изключени за Български ученици с отличие на Европейското състезание за природни науки и технологии за млади учени

Националният природонаучен музей – БАН участва в първото издание на Салона на музеите

четвъртък, 8 март 2018|Коментарите са изключени за Националният природонаучен музей – БАН участва в първото издание на Салона на музеите

Предстоящи събития