Енергийни ресурси и енергийна ефективност2018-11-12T13:21:44+00:00

Научноизследователско направление

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Севдалина Димитрова

професор, доктор на физическите науки
Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”
Севдалина Димитрова

Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Проблемите на енергетиката, на създаването и приложението на възобновяеми енергийни източници и повишаването на ефективността на използване на конвенционалните енергийни ресурси имат централно място в научно-приложните изследвания в Българската академия на науките.

Изследователската дейност е свързана с научното обслужване и осигуряването на ядрената енергетика и безопасността на АЕЦ „Козлодуй”, с ядрените технологии в промишлеността, медицината и националната сигурност, с предотвратяване на нелегалния трафик на радиоактивни материали.

В съответствие с приоритетите и дългосрочните енергийни интереси на България се разработват технологични процеси и материали и се създават елементи и прибори за използване на слънчевата енергия в бита и индустрията и за оптимизация на индустриалното производство на електроенергия чрез преобразуването на слънчевата енергия в електрическа.

Продължава развитието на българската школа в областта на електрохимичните източници на ток – батерии и акумулатори, както и в областта на водородната енергия и горивните елементи.

Област на особен интерес са химичните технологии, фокусирани върху разработването на инженерни решения за “зелени” и безотпадни технологии, интегрирано управление на битови, промишлени и опасни отпадъци и използването им като суровинни източници.

За периода 2014-2016 звената от направлението са привлекли над 2.1 млн. евро по програмата за научни изследвания на ЕС – Хоризонт 2020. Общо привлеченото финансиране за 2016 г.  по договори за научни разработки е 2.5 млн. лева.

Новини и обяви

Учени от БАН и висши учебни заведения разработват нови методи за използване и съхранение на чиста енергия

петък, 8 февруари 2019|Коментарите са изключени за Учени от БАН и висши учебни заведения разработват нови методи за използване и съхранение на чиста енергия

Директорът на ИЯИЯЕ-БАН участва в конференция „Ядрената наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“ във Виена

вторник, 4 декември 2018|Коментарите са изключени за Директорът на ИЯИЯЕ-БАН участва в конференция „Ядрената наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“ във Виена

Институтът по електрохимия и енергийни системи на БАН и Националният политехнически музей със сътрудничество по програма „Музеят като образователна среда”

понеделник, 26 ноември 2018|Коментарите са изключени за Институтът по електрохимия и енергийни системи на БАН и Националният политехнически музей със сътрудничество по програма „Музеят като образователна среда”

ИЕЕС-БАН е партньор на фирма СТЕМО в проект по ОП „Иновации и конкурентноспособност”

сряда, 17 октомври 2018|Коментарите са изключени за ИЕЕС-БАН е партньор на фирма СТЕМО в проект по ОП „Иновации и конкурентноспособност”

Първи образователно-технологичен хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника”

понеделник, 8 октомври 2018|Коментарите са изключени за Първи образователно-технологичен хакатон „Информационните технологии в ядрената наука и техника”

„БАН представя своите институти“: Празник на науката организира ИО-БАН във Варна

понеделник, 1 октомври 2018|Коментарите са изключени за „БАН представя своите институти“: Празник на науката организира ИО-БАН във Варна

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.