Енергийни ресурси и енергийна ефективност 2018-06-11T15:21:48+00:00

Научноизследователско направление

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Севдалина Димитрова

професор, доктор на физическите науки
Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”
Севдалина Димитрова

Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Проблемите на енергетиката, на създаването и приложението на възобновяеми енергийни източници и повишаването на ефективността на използване на конвенционалните енергийни ресурси имат централно място в научно-приложните изследвания в Българската академия на науките.

Изследователската дейност е свързана с научното обслужване и осигуряването на ядрената енергетика и безопасността на АЕЦ „Козлодуй”, с ядрените технологии в промишлеността, медицината и националната сигурност, с предотвратяване на нелегалния трафик на радиоактивни материали.

В съответствие с приоритетите и дългосрочните енергийни интереси на България се разработват технологични процеси и материали и се създават елементи и прибори за използване на слънчевата енергия в бита и индустрията и за оптимизация на индустриалното производство на електроенергия чрез преобразуването на слънчевата енергия в електрическа.

Продължава развитието на българската школа в областта на електрохимичните източници на ток – батерии и акумулатори, както и в областта на водородната енергия и горивните елементи.

Област на особен интерес са химичните технологии, фокусирани върху разработването на инженерни решения за “зелени” и безотпадни технологии, интегрирано управление на битови, промишлени и опасни отпадъци и използването им като суровинни източници.

За периода 2014-2016 звената от направлението са привлекли над 2.1 млн. евро по програмата за научни изследвания на ЕС – Хоризонт 2020. Общо привлеченото финансиране за 2016 г.  по договори за научни разработки е 2.5 млн. лева.

Новини и обяви

Кампания „БАН представя своите институти“: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за Кампания „БАН представя своите институти“: Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“

Съвместна конференция на ИЯИЯЕ- БАН и ОИЯИ-Дубна се провежда в Несебър

четвъртък, 7 юни 2018|Коментарите са изключени за Съвместна конференция на ИЯИЯЕ- БАН и ОИЯИ-Дубна се провежда в Несебър

Институтът по океанология участва в Европейския морски ден Бургас 2018

вторник, 5 юни 2018|Коментарите са изключени за Институтът по океанология участва в Европейския морски ден Бургас 2018

Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд

четвъртък, 31 май 2018|Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури за публична защита на дисертационен труд

Заседание на научно жури в ИЯИЯЕ

четвъртък, 31 май 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научно жури в ИЯИЯЕ

В света на водорода – демонстрация на водородни технологии

петък, 25 май 2018|Коментарите са изключени за В света на водорода – демонстрация на водородни технологии

Предстоящи събития