Институт по математика и информатика 2018-01-30T14:50:38+00:00

Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика на БАН (ИМИ–БАН) е водещ национален изследователски център в областта на математическите науки, информатиката и информационните технологии.

За рождена дата на ИМИ се приема 27.10.1947 г., когато в плана за научната дейност през 1947/1948 г. Управителният съвет (УС) на БАН решава да се създадат три математически комисии: за демографски изучавания, за математически изучавания на репрезентативния метод в статистиката и за финансово математическо проучване на държавните и гарантираните от държавата външни облигационни заеми. С това се пристъпва към реализиране на идеята за създаване на Природо-математичния клон на академията за развитие на научно-изследователски институти по отделни научни направления, обсъждана в УС на БАН още през 1945 г.

ИМИ има резултати и приложни разработки на световно равнище, изразени в публикации в авторитетни издания и представени на редица международни и национални научни форуми. Сътрудниците на ИМИ публикуват около 400 научни статии годишно, от които повече от 200 в реномирани списания и сборници с доклади от международни конференции.

Благодарение на високия професионализъм, ИМИ е интегриран в световната научна общност и се ползва със заслужен авторитет. Всяка година Институтът посреща над 200 известни чуждестранни учени, организира над 15 научни конференции, семинари и школи.

Научноизследователска и приложна дейност

Сътрудниците на ИМИ работят по 75 научни теми, финансирани от бюджета на БАН, от Фонд „Научни изследвания” към МОН и от международни, регионални и други програми. В института действат 19 постоянни научни семинара. Библиотеката е сред най-добрите в Югоизточна Европа в областта на математическите науки.

Мисията на института се състои в:

 • Развитие на фундаментални и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети и интегриране на ИМИ в европейското и световно изследователско пространство.
 • Научни изследвания в направленията математически структури (дискретни математически структури и приложения, диференциални уравнения, анализ, геометрия и топология), математическо моделиране (стохастика, изследване на операциите, числени методи и научни изчисления, теория на апроксимациите и основи на математическите модели) и математическа информатика (математически основи на информатиката, математическа лингвистика и обработка на знания, моделиране на софтуерни, когнитивни и информационни процеси), които обогатяват теоретичните основи на математиката и информатиката и водят до иновационни приложения в другите науки, в информационните и комуникационни технологии, в индустрията и обществото.
 • Приложение на математиката и информатиката в националните образователни програми и образователни процеси на всички нива в страната.

През 1961 г. в Математическия институт (МИ) се създава първият в България изчислителен център.

В периода 1962–1964 се създава първата българска цифрова електронно-изчислителна машина Витоша.

През 1965 г. се създава първият електронен калкулатор Елка 6521.

В периода 1966–1984 от МИ се отделят редица важни за науката и практиката институции – Централният институт по изчислителна техника (ЦИИТ, днес ”Бизнес иновационен център ИЗОТ“ АД), Институт по механика и биомеханика при БАН (сега Институт по механика), Координационен център по информатика и изчислителна техника при БАН (днес Институт по информационни и комуникационни технологии).

В периода 1970 – 1988 Математическият институт е част от Единния център по математика и механика (ЕЦММ). Тогава за пръв път се въвежда моделът на тристепенната система на университетско образование, която две десетилетия по-късно е възприета в цяла Европа.

Съвместно с Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Фондация „Еврика“ и Съюза на математиците в България през 2000 г. ИМИ учредява Ученически институт по математика и информатика.

През 2006 г. в ИМИ е създаден Национален център по дигитализация на научно, културно и историческо наследство.

В ИМИ или в ЕЦММ са работили световноизвестни учени като акад. Л. Чакалов, акад. Н. Обрешков, акад. К. Попов, акад. Л. Илиев, акад. Бл. Сендов, акад. Б. Боянов, акад. Ст. Додунеков, чл.-кор. Я. Тагамлицки, чл.-кор. В. Попов и др.

Образователна дейност:

Докторантски програми:

 • Математическа логика
 • Алгебра и теория на числата
 • Диференциални уравнения
 • Изчислителна математика
 • Геометрия и топология
 • Математически анализ
 • Теория на вероятностите и математическа статистика
 • Изследване на операциите
 • Математическо моделиране и приложение на математиката
 • Информатика
 • Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии

Съвместни магистърски програми:

 • Управление на проекти по ИТ – съвместно с НБУ
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – съвместно с НБУ
 • Приложна статистика – съвместно с НБУ
 • Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии – съвместно с УНИБИТ

Дейности с ученици и млади таланти, в които участва ИМИ:

 • УчИМИ – Ученически институт по математика и информатика
 • Подготовка на националните отбори по математика, информатика и лингвистика за международни олимпиади и състезания
 • Турнир “Черноризец Храбър” – есенен ученически турнир за 2 – 12 клас
 • Турнир “Иван Салабашев” – математически турнир за 2 – 12 клас

Новини

Институтът по математика и информатика към БАН обявява публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Петър Василев Данчев

четвъртък, 1 февруари 2018|Коментарите са изключени за Институтът по математика и информатика към БАН обявява публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Петър Василев Данчев

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 19 февруари 2018 г. (понеделник) от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по [...]

Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Яна Алексиева от Институт по математика и информатика

четвъртък, 4 януари 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Яна Алексиева от Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 18 януари 2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Института по математика [...]

Институтът по математика и информатика – БАН отбеляза своята 70-годишнина

понеделник, 30 октомври 2017|Коментарите са изключени за Институтът по математика и информатика – БАН отбеляза своята 70-годишнина

70-годишнината на Института по математика и информатика (ИМИ) беше тържествено отбелязана на 27 октомври в Големия салон на Българска академия на науките. По време на официалната церемония бяха връчени почетните знаци на президента на Република [...]

Институтът по математика и информатика – БАН открива виртуален музей по случай своята 70-годишнина

четвъртък, 26 октомври 2017|Коментарите са изключени за Институтът по математика и информатика – БАН открива виртуален музей по случай своята 70-годишнина

Институтът по математика и информатика – БАН чества своята 70-годишнина на 27 октомври от 14 часа в Големия салон на БАН. По случай празника ще бъде представен първия по рода си Музей на математиката и [...]

Mеждународна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2017

четвъртък, 31 август 2017|Коментарите са изключени за Mеждународна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2017

Бургас, 7-9 септември, 2017 От 7 до 9 септември 2017 г. Институтът по математика и информатика при Българска академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и Областна администрация Бургас и с подкрепата на Национален фонд [...]

Злато и бронз за състезателите ни от Международната олимпиада по информатика в Техеран

петък, 4 август 2017|Коментарите са изключени за Злато и бронз за състезателите ни от Международната олимпиада по информатика в Техеран

От 28 юли до 4 август 2017 г. в Техеран се проведе Международната олимпиада по инфoрматика (МОИ). Това е ежегодно състезание по програмиране за ученици от гимназиален етап на образованието, което се състои от двудневно програмиране [...]

Контакти

 • ул. „Академик Георги Бончев“, блок 8, София, п.к. 1113

 • (+359) 2 9793828, (+359) 2 9793824
 • (+359) 2 971 3649
 • office@math.bas.bg, director@math.bas.bg

Проекти

Издания

Международни отношения