Лаборатория по телематика2017-12-21T14:47:07+00:00

Лаборатория по телематика

Мисията на Лаборатория по телематика при БАН е да се повишават ИКТ уменията на потребителите на информационното общество в България.

В Лабораторията се извършват научно-приложни изследвания и разработки в областта на образованието, компютърните и комуникационните технологии, здравеопазването, националната сигурност и отбрана, опазването на културно-историческата идентичност и наследство по пътя на изграждане на икономика и общество, основана на знанието.

Създават се програми за обучение в областта на компютърните и комуникационни технологии с използване на Майкрософт технологии и решения;

Работи се за създаване на предпоставки за приложение на създадените разработки в образователния процес на всички нива в Академията и в страната, а също и за разгъване на център за обучение по езикови, компютърни и комуникационни технологии с приложение на Майкрософт технологии и решения.

Звеното е правоприемник на първия електронно изчислителен център в България.

Новини

Млади таланти от пет континента участват в Лятната изследователска школа на Ученическия институт по математика и информатика на БАН

понеделник, 31 юли 2017|Коментарите са изключени за Млади таланти от пет континента участват в Лятната изследователска школа на Ученическия институт по математика и информатика на БАН

Филиал на УчИ-БАН в Благоевград ще обучава изявени ученици от региона. Филиал на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) в Благоевград ще предоставя възможност за развитие и изява на изследователските заложби на ученици от региона в [...]

Контакти

  • 1113 София ул, „Акад. Георги Бончев“ бл. 8

  • (+359) 2 873 26 19
  • office@cc.bas.bg

Международни отношения