///Национална лаборатория по компютърна вирусология
Национална лаборатория по компютърна вирусология2017-10-17T16:25:41+00:00

Национална лаборатория по компютърна вирусология

Националната лаборатория по компютърна вирусология към БАН е единственото научно звено в България, специализирано в областта на компютърната вирусология, работещо за осигуряване на максимална компютърна сигурност, комуникационна сигурност и сигурност на данните.

Лабораторията по компютърна вирусология (ЛКВ) е създадена през 1990 г. с решение на Президиума на Българската академия на науките, определящо компютърните вируси и техните разновидности като основна научна проблематика. През 1994 г. с решение на Шестдесет и шесто заседание на ОС на БАН от 13.06.1994 г. лабораторията е преименувана в Национална лаборатория по компютърна вирусология (НЛКВ) като в научната проблематика са добавени различните аспекти на информационната сигурност.

Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН е академично специализирано звено за:

 • фундаментални и приложни научни изследвания;
 • консултантска и експертна дейност;
 • приложение на научни резултати;
 • подготовка на висококвалифицирани специалисти,

както и други дейности съгласно чл. 2 от Закона за БАН, в областта на:

 • създаването и изследването на математически и евристични методи и средства за анализ и оценка на компютърни вируси;
 • създаването и актуализирането на съществуващи бази от данни/знания за компютърни вируси;
 • създаване и изследване на принципно нови методи на компютърна сигурност и антивирусна защита;
 • апробиране на национални и международни програмни и апаратни методи и средства за компютърна сигурност и антивирусна защита.

Като цяло дейностите на Лабораторията са свързани с консултации, обучения, профилактики, възстановяване на данни, възстановяване на системи, оценка на системи за достъп, апробиране на системи за защита, откриване, анализ и оценка на злонамерен софтуер.Реализацията на научните и научно-приложните резултати на Лабораторията се извършва най-вече в процеси на взаимодействие с правителствени организации, индустрия, образователни държавни и частни институции, и крайни потребители.

Новини

Националната лаборатория по компютърна вирусология към БАН ще проведе семинар на тема: “Червеят Petya”

петък, 14 юли 2017|Коментарите са изключени за Националната лаборатория по компютърна вирусология към БАН ще проведе семинар на тема: “Червеят Petya”

На 27-и юни 2017 г., нов компютърен червей нападна масово компютрите в Украйна, като се разпространи и в други държави по света. Червеят използва повече от кибер оръжията на NSA, отколкото червея WannaCry, но може [...]

Контакти

 • гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, офис 104

 • (+359) 2 9733398
 • (+359) 2 9713710
 • office@nlcv.bas.bg