Научно-изследователско направление

Информационни и комуникационни науки и технологии

Емил Маноах

професор, доктор
Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“
Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

 

(359 2) 987 47 91; (359 2) 979 52 14

Звената в направлението “Информационни и комуникационни науки и технологии” развиват утвърдените научни традиции на България в областта на математиката и информатиката.

Фундаменталните изследвания, извършвани в полето на математиката, са предпоставка за създаване на иновации в образованието, индустрията и финансовия сектор. Приложните научни изследвания в областти като механика, композитни материали, биомеханика и мехатроника водят до създаването на технологии за изследване и безразрушителен контрол на качеството на продуктите, за интелигентно моделиране и протезиране на структури и функции на човешкото тяло. Продукт на информатиката в БАН са технологии за обработка и управление на знания и моделиране на образователните процеси, за оптимизация и подпомагане на вземане на решения, за обработка на сигнали и разпознаване на образи.

За решаване на комплексни проблеми на индустрията се създават вградени интелигентни устройства, специализирани сензори, изпълнителни устройства и сензорни системи на нови принципи, микро- и наносистеми и устройства-манипулатори, роботи и мехатронни системи за микро- и нанотехнологии.  Разработени са уникални уреди, програмни средства и инженерно осигуряване за научни изследвания, технически системи за сигурност, отбрана и опазване на околната среда.

Индикатор за качеството на изследванията е успеваемостта на проектите, с които екипи от направлението кандидатстват за финансиране на сесиите на националния фонд “Научни изследвания” – 62,5% от подадените през 2016 г. проекти са одобрени.  За периода 2014-2016  са привлечени над 2 млн. евро по сесии на европейската програма Хоризонт 2020. Общо привлеченото финансиране за научни проекти и договори за научни разработки в направлението през 2016 г. година е 5.5 милиона лева.

Наред с научните изследвания, традиционна е дейността по откриване и развитие на млади таланти в областта на математиката и информатиката. През годините след 1959, националните отбори по математика и информатика, традиционно ръководени от учени от направлението, са донесли стотици медали от международни състезания. Инициативи като УчИМИ са признати на национално ниво и са прераснали в  общоакадемични.

Новини и обяви

Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

петък, 10 август 2018|Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури за защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Започва Лятната изследователска школа по математика и информатика (ЛИШ’18) на Ученическия институт по математика и информатика

понеделник, 23 юли 2018|Коментарите са изключени за Започва Лятната изследователска школа по математика и информатика (ЛИШ’18) на Ученическия институт по математика и информатика

Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалите“ на Десислава Иванова от ИИКТ – БАН

вторник, 12 юни 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Безразрушителни методи за оценка свойствата на материалите“ на Десислава Иванова от ИИКТ – БАН

Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на движещи се цели в радиоизображения“ на Панайот Даскалов от ИИКТ – БАН

понеделник, 11 юни 2018|Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи, алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на движещи се цели в радиоизображения“ на Панайот Даскалов от ИИКТ – БАН

Открито заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИМИ – БАН

вторник, 15 май 2018|Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИМИ – БАН

Предстоящи събития