Научно-изследователско направление

Информационни и комуникационни науки и технологии

Емил Маноах

професор, доктор
Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“
Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

 

(359 2) 987 47 91; (359 2) 979 52 14

Звената в направлението “Информационни и комуникационни науки и технологии” развиват утвърдените научни традиции на България в областта на математиката и информатиката.

Фундаменталните изследвания, извършвани в полето на математиката, са предпоставка за създаване на иновации в образованието, индустрията и финансовия сектор. Приложните научни изследвания в областти като механика, композитни материали, биомеханика и мехатроника водят до създаването на технологии за изследване и безразрушителен контрол на качеството на продуктите, за интелигентно моделиране и протезиране на структури и функции на човешкото тяло. Продукт на информатиката в БАН са технологии за обработка и управление на знания и моделиране на образователните процеси, за оптимизация и подпомагане на вземане на решения, за обработка на сигнали и разпознаване на образи.

За решаване на комплексни проблеми на индустрията се създават вградени интелигентни устройства, специализирани сензори, изпълнителни устройства и сензорни системи на нови принципи, микро- и наносистеми и устройства-манипулатори, роботи и мехатронни системи за микро- и нанотехнологии.  Разработени са уникални уреди, програмни средства и инженерно осигуряване за научни изследвания, технически системи за сигурност, отбрана и опазване на околната среда.

Индикатор за качеството на изследванията е успеваемостта на проектите, с които екипи от направлението кандидатстват за финансиране на сесиите на националния фонд “Научни изследвания” – 62,5% от подадените през 2016 г. проекти са одобрени.  За периода 2014-2016  са привлечени над 2 млн. евро по сесии на европейската програма Хоризонт 2020. Общо привлеченото финансиране за научни проекти и договори за научни разработки в направлението през 2016 г. година е 5.5 милиона лева.

Наред с научните изследвания, традиционна е дейността по откриване и развитие на млади таланти в областта на математиката и информатиката. През годините след 1959, националните отбори по математика и информатика, традиционно ръководени от учени от направлението, са донесли стотици медали от международни състезания. Инициативи като УчИМИ са признати на национално ниво и са прераснали в  общоакадемични.

Новини и обяви

Националната лаборатория по компютърна вирусология и Институтът по отбрана със съвместно сътрудничество

четвъртък, 14 февруари 2019|Коментарите са изключени за Националната лаборатория по компютърна вирусология и Институтът по отбрана със съвместно сътрудничество

Нова книга на акад. Петър Попиванов и проф. Анжела Славова “Nonlinear Waves: A geometrical Approach”

понеделник, 4 февруари 2019|Коментарите са изключени за Нова книга на акад. Петър Попиванов и проф. Анжела Славова “Nonlinear Waves: A geometrical Approach”

Институтът по математика и информатика представи своите научни постижения

сряда, 14 ноември 2018|Коментарите са изключени за Институтът по математика и информатика представи своите научни постижения

Кампания „БАН представя своите институти“ : Институт по математика и информатика

петък, 9 ноември 2018|Коментарите са изключени за Кампания „БАН представя своите институти“ : Институт по математика и информатика

Представяне на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

вторник, 16 октомври 2018|Коментарите са изключени за Представяне на проект „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Осма международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” – DiPP2018

четвъртък, 20 септември 2018|Коментарите са изключени за Осма международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” – DiPP2018

Зареди още публикации

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.