Научно-изследователско направление

Информационни и комуникационни науки и технологии

Емил Маноах

професор, доктор
Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“
Емил Маноах

Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

 

(359 2) 987 47 91; (359 2) 979 52 14

Звената в направлението “Информационни и комуникационни науки и технологии” развиват утвърдените научни традиции на България в областта на математиката и информатиката.

Фундаменталните изследвания, извършвани в полето на математиката, са предпоставка за създаване на иновации в образованието, индустрията и финансовия сектор. Приложните научни изследвания в областти като механика, композитни материали, биомеханика и мехатроника водят до създаването на технологии за изследване и безразрушителен контрол на качеството на продуктите, за интелигентно моделиране и протезиране на структури и функции на човешкото тяло. Продукт на информатиката в БАН са технологии за обработка и управление на знания и моделиране на образователните процеси, за оптимизация и подпомагане на вземане на решения, за обработка на сигнали и разпознаване на образи.

За решаване на комплексни проблеми на индустрията се създават вградени интелигентни устройства, специализирани сензори, изпълнителни устройства и сензорни системи на нови принципи, микро- и наносистеми и устройства-манипулатори, роботи и мехатронни системи за микро- и нанотехнологии.  Разработени са уникални уреди, програмни средства и инженерно осигуряване за научни изследвания, технически системи за сигурност, отбрана и опазване на околната среда.

Индикатор за качеството на изследванията е успеваемостта на проектите, с които екипи от направлението кандидатстват за финансиране на сесиите на националния фонд “Научни изследвания” – 62,5% от подадените през 2016 г. проекти са одобрени.  За периода 2014-2016  са привлечени над 2 млн. евро по сесии на европейската програма Хоризонт 2020. Общо привлеченото финансиране за научни проекти и договори за научни разработки в направлението през 2016 г. година е 5.5 милиона лева.

Наред с научните изследвания, традиционна е дейността по откриване и развитие на млади таланти в областта на математиката и информатиката. През годините след 1959, националните отбори по математика и информатика, традиционно ръководени от учени от направлението, са донесли стотици медали от международни състезания. Инициативи като УчИМИ са признати на национално ниво и са прераснали в  общоакадемични.

Новини и обяви

Математик с Филдсов медал с голям пробив в доказателството на хипотезата на акад. Сендов за разположение на критичните точки на произволен полином

вторник, 19 януари 2021 |Коментарите са изключени за Математик с Филдсов медал с голям пробив в доказателството на хипотезата на акад. Сендов за разположение на критичните точки на произволен полином

Учени от БАН и СУ “Св. Климент Охридски” отбелязват заедно Третия световен ден на логиката

вторник, 12 януари 2021 |Коментарите са изключени за Учени от БАН и СУ “Св. Климент Охридски” отбелязват заедно Третия световен ден на логиката

Защита на дисертационен труд на Галина Бобева, Институт по математика и информатика

петък, 8 януари 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Галина Бобева, Институт по математика и информатика

Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Микела Трамонти

сряда, 6 януари 2021 |Коментарите са изключени за Открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на Микела Трамонти

БАН разработи Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

сряда, 16 декември 2020 |Коментарите са изключени за БАН разработи Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Load More Posts

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.

Проекти

Списания и издания