Лаборатория по телематика

Мисията на Лаборатория по телематика при БАН е да се повишават ИКТ уменията на потребителите на информационното общество в България.

В Лабораторията се извършват научно-приложни изследвания и разработки в областта на образованието, компютърните и комуникационните технологии, здравеопазването, националната сигурност и отбрана, опазването на културно-историческата идентичност и наследство по пътя на изграждане на икономика и общество, основана на знанието.

Създават се програми за обучение в областта на компютърните и комуникационни технологии с използване на Майкрософт технологии и решения;

Работи се за създаване на предпоставки за приложение на създадените разработки в образователния процес на всички нива в Академията и в страната, а също и за разгъване на център за обучение по езикови, компютърни и комуникационни технологии с приложение на Майкрософт технологии и решения.

Звеното е правоприемник на първия електронно изчислителен център в България.

Новини

Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в Ученическа научна сесия’2020

понеделник, 24 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в Ученическа научна сесия’2020

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически разработки и произведения за своята 7-ма Ученическа научна сесия (УНС). Тя ще се проведе през месец ноември 2020 година, а крайният срок за [...]

Скръбна вест

петък, 21 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Скръбна вест

Българската академия на науките, с дълбоко прискърбие съобщава, че на 20.02.2020 г. почина на 87-годишна възраст член-кореспондент Неделчо Николов Милев. Чл.-кор. Неделчо Милев е виден български киновед с международна известност. Роден е на 5 февруари 1933 г. [...]

Наука за бизнес: Иновациите са тук

четвъртък, 20 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Наука за бизнес: Иновациите са тук

Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обединяват сили за първото по рода си събитие, което ще представи последните иновационни разработки на Академията, готови да се [...]

Лаборатории за дигитализация на културно наследство изгражда ИЕФЕМ

вторник, 18 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Лаборатории за дигитализация на културно наследство изгражда ИЕФЕМ

Две лаборатории за дигитализация ще бъдат изградени в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей на БАН, който участва в Центъра за върхови постижения „Наследство.бг“. Лабораторията „Дигитален етнографски архив“ ще дигитализира снимки, скици, рисунки [...]

 „Българска археология 2019“ – резултати от най-активната археологическа година през последните две десетилетия  

понеделник, 17 февруари 2020 |Коментарите са изключени за  „Българска археология 2019“ – резултати от най-активната археологическа година през последните две десетилетия  

На 14 февруари 2020 г. Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) представи тринадесетата национална археологическа изложба “Българска археология 2019”. По традиция изложбата представя най-интересните находки и богат илюстративен [...]

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

сряда, 12 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на докторант Свободан Александров Александров Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 05.03.2020 г. от 16.00 [...]

Зареди още публикации

Контакти

Международни отношения