Климатични промени, рискове и природни ресурси2018-06-11T15:39:00+00:00

Научноизследователско направление

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Кристалина Стойкова

професор, доктор на геологическите науки
Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”
Кристалина Стойкова

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Провеждането на метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения е в основата на създаването на прогнози за нуждите на държавата и обществото. Денонощните наблюдения осигуряват задълбочено изучаване на промените на климата и влиянието им върху различните стопански сектори, в това число на земеделските култури и водните ресурси. Особено внимание се обръща на усъвършенстването на системите за ранно предупреждение, свързани с опасни метеорологични и хидрологични явления.

Изследванията на геосистемите и георесурсите (минерални, енергийни ресурси и подземни води) на територията на България и Балканския полуостров цели подпомагане на устойчивото развитие на съвременното общество и ограничаване на последствията от природните рискове.

Оперативната и експертната информация в областта на сеизмологията, ранното оповестяване на рискови събития, изследването на земетръсната уязвимост на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура осигуряват необходимите условия за формиране на научнообосновани политики в областта на природните и създаваните от човека рискове.

Създаването на необходимите предпоставки за устойчиво използване на Черноморското ни крайбрежие включва управление на живите и неживите морски ресурси, изучаване на геологията и геоморфологията на морското дъно, динамиката и интегрираното управление на бреговата зона.

Новини и обяви

Вицеадмирал Пламен Манушев посети научно-изследователския кораб „Академик“

вторник, 31 юли 2018|Коментарите са изключени за Вицеадмирал Пламен Манушев посети научно-изследователския кораб „Академик“

Екосистемните услуги – инструмент за устойчиво управление на природните ресурси и вземане на решения

четвъртък, 12 юли 2018|Коментарите са изключени за Екосистемните услуги – инструмент за устойчиво управление на природните ресурси и вземане на решения

Колектив от Института по океанология – БАН беше удостоен с КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ВАРНА за 2018 г.

петък, 25 май 2018|Коментарите са изключени за Колектив от Института по океанология – БАН беше удостоен с КОЛЕКТИВНА НАГРАДА ВАРНА за 2018 г.

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.