Климатични промени, рискове и природни ресурси2018-11-12T13:24:53+00:00

Научноизследователско направление

Климатични промени, рискове и природни ресурси

Кристалина Стойкова

професор, доктор на геологическите науки
Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”
Кристалина Стойкова

Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Провеждането на метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения е в основата на създаването на прогнози за нуждите на държавата и обществото. Денонощните наблюдения осигуряват задълбочено изучаване на промените на климата и влиянието им върху различните стопански сектори, в това число на земеделските култури и водните ресурси. Особено внимание се обръща на усъвършенстването на системите за ранно предупреждение, свързани с опасни метеорологични и хидрологични явления.

Изследванията на геосистемите и георесурсите (минерални, енергийни ресурси и подземни води) на територията на България и Балканския полуостров цели подпомагане на устойчивото развитие на съвременното общество и ограничаване на последствията от природните рискове.

Оперативната и експертната информация в областта на сеизмологията, ранното оповестяване на рискови събития, изследването на земетръсната уязвимост на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура осигуряват необходимите условия за формиране на научнообосновани политики в областта на природните и създаваните от човека рискове.

Създаването на необходимите предпоставки за устойчиво използване на Черноморското ни крайбрежие включва управление на живите и неживите морски ресурси, изучаване на геологията и геоморфологията на морското дъно, динамиката и интегрираното управление на бреговата зона.

Новини и обяви

СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, КЛИМАТА И ВОДИТЕ НА БАН

сряда, 7 ноември 2018|Коментарите са изключени за СЪОБЩЕНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛНИЯ НАУЧЕН СЪВЕТ НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА АТМОСФЕРАТА, КЛИМАТА И ВОДИТЕ НА БАН

Два нови вида са описани по материали, събрани от Боян Петров и носят неговото име

понеделник, 1 октомври 2018|Коментарите са изключени за Два нови вида са описани по материали, събрани от Боян Петров и носят неговото име

Националният природонаучен музей при БАН представя обновената зала “Генезис на минералите”

петък, 28 септември 2018|Коментарите са изключени за Националният природонаучен музей при БАН представя обновената зала “Генезис на минералите”

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.