Културно-историческо наследство и национална идентичност 2018-01-10T12:58:26+00:00
Емил Маноах
Научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“
Севдалина Димитрова
Научен секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”
Оля Стоилова
Научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии"
Нина Атанасова
Научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот”
Димитър Иванов
Научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология”
Кристалина Стойкова
Научен секретар на направления „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и „Астрономия, космически изследвания и технологии”
Йоана Спасова-Дикова
Научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”
Ергюл Таир Реджеб
Научен секретар на направление „Човек и общество”

Изследванията в това направление са насочени към изучаване, опазване и разпространение на българското културно-историческо наследство като част от общата европейска културна традиция и история.

Основните сфери на изследванията в хуманитарните науки са: българистичните изследвания, балканската история, тракологията, кирило-методиевистиката, лингвистиката, литературата, историографията, медиавистиката, музикологията, театралното изкуство, изобразителните изкуства, екранните изкуства, архитектурата, етнологията, фолклорът, културната антропология, археологията, музеологията и др.

Прилагат се информационни технологии, електронно публикуване и цифровизация на информационни масиви за културното, историческото и научното наследство и се създават дигитални хранилища, систематизиращи образците на това наследство и осъществяващи ефективен достъп до тях.

Извършват се планирани, спасителни и аварийни археологически проучвания и теренни издирвания и активно се участва в подготовката за реализация на инфраструктурни национални проекти – магистрали, газопроводи, нефтопроводи, въгледобив и добив на полезни изкопаеми, както и в проекти, свързани с организацията на културния туризъм.

Провеждат се анализи на явленията, свързани с древната, средновековната, традиционната, новата, съвременната и модерната култура, която се изследва в контекста на нейната специфична роля в изграждането на национални, балкански и европейски идентичности в глобализиращия се свят.

Новини и обяви

Диктовки на открито организира Институтът за български език по случай 24 май

петък, 18 май 2018|Коментарите са изключени за Диктовки на открито организира Институтът за български език по случай 24 май

ИЕФЕМ – БАН със 145 научни експертизи в обществена полза за 2017 г.

петък, 18 май 2018|Коментарите са изключени за ИЕФЕМ – БАН със 145 научни експертизи в обществена полза за 2017 г.

Раннонеолитното селище Слатина в София представено в изложба

петък, 18 май 2018|Коментарите са изключени за Раннонеолитното селище Слатина в София представено в изложба

За думите и речниците в дигиталната епоха

сряда, 16 май 2018|Коментарите са изключени за За думите и речниците в дигиталната епоха

Двудневна конференция в чест на проф. Александър Фол събра траколози от цялата страна

вторник, 15 май 2018|Коментарите са изключени за Двудневна конференция в чест на проф. Александър Фол събра траколози от цялата страна

Учени от България и Македония честват Деня на св. св. Кирил и Методий

четвъртък, 10 май 2018|Коментарите са изключени за Учени от България и Македония честват Деня на св. св. Кирил и Методий

Предстоящи събития