///Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“
Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“2018-01-17T16:12:04+00:00

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“

Институтът по балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ e основен научен център в национален мащаб и координатор в областта на балканистичните изследвания в Югоизточна Европа

Научна дейност:

Иновативност и конкурентоспособност характеризират научните проекти и широко изградените научни мрежи в национален и международен мащаб. Провежданите от института интердисциплинарни изследвания върху историята и съвременното развитие на Югоизточна Европа и техният сравнителен характер имат приоритетно значение както за българското общество и държава, така и за Европа, с оглед на ускорените интеграционни процеси в ЕС, касаещи страните от региона. Трайният научен интерес на изследователите засяга проблеми, свързани с тракологията, византинистиката, ориенталистиката, както и с балканската културология и европеистиката, представляващи съществен ракурс от работата на балканистите, в изграждането и утвърждаването на представите за разширена Европа.

Чрез своята изследователска и образователна дейност ИБЦТ цели да допринесе за ново осмисляне на историческите факти, да насърчи прилагането на по-широк съпоставителен подход и актуална методология в изучаването на историята на региона, съобразени с етническата и културна пъстрота на Югоизточна Европа.

ИБЦТ е активен участник в разширяването на мрежата на интегрираното европейско изследователско пространство. През последните пет десетилетия Институтът по балканистика работи, по линия на Международната асоциация за изследване на Югоизточна Европа (AIESEE), в тясно сътрудничество с институтите за балканистични изследвания в Букурещ, Белград, Солун, Атина, Москва и др. Негови партньори са Харвардският университет (САЩ), Университетът „Рома-тре“ (Италия), китайският Център за изследване на цивилизациите в Пекин (Китай) и др.

През 2015 г. ИБЦТ беше главен организатор на XI-ия международен конгрес по югоизточноевропейски изследвания под егидата на ЮНЕСКО на тема: „Югоизточна Европа и европейската интеграция: политически, социално-икономически и културни аспекти“. Високият научен форум събра в София световния академичен елит в областта на балканистичните изследвания, над 250 участници и гости от 26 държави.

Центърът по тракология  става част от института след 2010 г. Той е седалище на Международния съвет за индоевропейски и траколожки изследвания, създаден през 1988 г. Силното участие на учените в двата международни конгреса по тракология през последните години – в Турция и Румъния, доведе до номинирането на България като домакин на следващия XIII конгрес по тракология през 2017 г.

Изминатият повече от половинвековен път, (53 г. на Института по балканистика и 45 г. на Института по тракология), доказва не само широкия хронологически диапазон на овладяната богата проблематика в областта на тракологията, византинистиката, османистиката, новата и най-новата история на страните от Югоизточна Европа, балканската културология. През тези десетилетия сътрудниците му съумяват да капитализират времето, надграждайки постиженията на своите предшественици.

Образователна дейност:

Докторски програми:

2.2. История и археология:

 • Стара история и тракология;
 • Средновековна обща история;
 • Нова и най-нова обща история;
 • Документалистика, архивистика, палеография (включително историография и изворознание).

2.1.Филология.

 • Балкански литератури и култури.

3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 • Теория и история на културата.

Онлайн услуги:

Новини

Документална изложба „Пътешественик във времето“, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, се откри в Казанлък

вторник, 4 септември 2018|Коментарите са изключени за Документална изложба „Пътешественик във времето“, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол, се откри в Казанлък

Документалната изложба „Пътешественик във времето“, посветена на 85-годишнината от рождението на проф. дин Александър Фол се откри на 31 август 2018 г. пред Културно-информационен център „Искра“ 4 в Казанлък. Тя е подготвена съвместно с Нов [...]

Двудневна конференция в чест на проф. Александър Фол събра траколози от цялата страна

вторник, 15 май 2018|Коментарите са изключени за Двудневна конференция в чест на проф. Александър Фол събра траколози от цялата страна

Повече от 40 учени от различни институти на Българската академия на науките и университети от страната почетоха паметта на големия български учен-траколог проф. Александър Фол. Двудневната конференция „Древна тракия и траките: пространства и комуникации“, организирана [...]

Българският еврокомисар Мария Габриел посети Института за балканистика с Център по тракология

понеделник, 26 февруари 2018|Коментарите са изключени за Българският еврокомисар Мария Габриел посети Института за балканистика с Център по тракология

Българският еврокомисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел посети на 23 февруари 2018 г. Института за балканистика с Център по тракология. На срещата директорът проф. дин Александър Костов я запозна с дейността на [...]

Интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО

сряда, 31 януари 2018|Коментарите са изключени за Интердисциплинарна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО

Втората интердисциплинна конференция MIRABILIA: ЧУДЕСНО И МАГИЧЕСКО ще бъде открита на 1. 02. 2018 г. в 10:00 часа. Организатор на събитието е Институтът за балканистика & Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН. В [...]

Премиера на научното издание БАЛКАНИ 6.1-2/2017 на ИБЦТ – БАН

сряда, 15 ноември 2017|Коментарите са изключени за Премиера на научното издание БАЛКАНИ 6.1-2/2017 на ИБЦТ – БАН

Новият брой на БАЛКАНИ 6.1-2, периодично научно издание на Института за балканистика с Център по тракология при БАН, ще бъде представен на 16 ноември 2017 г. от 17:30 часа в Зала 1 на Централния военен [...]

Шеста национална среща по балканистика

петък, 10 ноември 2017|Коментарите са изключени за Шеста национална среща по балканистика

Шестата национална среща по балканистика под наслов „Регионалното и европейското на Балканите: идеи, проекти, реализации (ХIX-XXI в.)” ще се проведе на 17 и 18 ноември  от 10 ч. в сградата на Института за балканистика с Център по тракология на [...]

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения

 • БНК на ICOMOS-UNESCO

 • Международна асоциация за югоизточноевропейски проучвания (AIESEE)

 • Международна асоциация за византийски проучвания (АIEB)

 • Международна федерация на Институтите за средновековни изследвания (FIDEM)

 • Международен съвет за индоевропейски и траколожки изследвания

 • Международния борд на Гръцкия институт за запазване на морските традиции – Атина

 • Американския изследователски център в София, CIEPO (Commité international des études ottomanes et pré-ottomanes)

 • International Association for Social and Economic History of the Ottoman Empire (IAOSEH)

 • Комисия за Старославянски речник при Международния комитет на славистите

 • Фондация „Felix Kanitz“, Виена