Национален археологически институт с музей2017-12-20T13:42:57+00:00

Национален археологически институт с музей

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ-БАН) работи върху цялостното изследване на материалната и духовната култура на племената и народите, населявали днешните български земи от най-дълбока древност до ХVІІІ в.

НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички теренни археологически проучвания на територията на България и осъществява научен и методически контрол над тях.

Археологическият музей е най-големият в България и със своите експозиции е един от най-важните центрове в страната за популяризиране миналото на днешните български земи. Със своя научен и музеен потенциал, НАИМ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция за археология в Югоизточна Европа.

Научна дейност:

Предвид спецификата на изследваната проблематика, Националният археологически институт с музей – БАН включва следните научни структурни звена:

 • Пет хронологически и тематично профилирани секции – Секция за праистория; Секция за тракийска археология; Секция за антична археология; Секция за средновековна археология; Секция за нумизматика и епиграфика,
 • Секция за Интердисциплинарни изследвания и Археологическа карта на България,
 • Два филиала за проучване на древните български столици (в Шумен и във Велико Търново),
 • Археологически музей с три отдела: Експозиции, Фондове и Лаборатория за анализи, консервация и реставрация.

Разностранните дейности на НАИМ-БАН се осъществяват в тясно сътрудничество и взаимодействие с музеите в страната, държавни институции (Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, НИНКН), регионални и местни органи на изпълнителната власт и различни неправителствени организации.

Теренната работа на учените и специалистите от НАИМ-БАН включва редовни и спасителни археологически разкопки, теренни издирвания и наблюдения и се осъществява на повече от 100 археологически обекта, които хронологически обхващат времето от ранния палеолит до късната османска епоха.

Научно-приложната дейност на НАИМ-БАН се изразява предимно в разнообразни изяви, свързани със спецификата на функциониране на Археологическия музей – инвентаризация на музейните фондове, инвентиране на новопостъпили материали, подготовка и представяне на постоянни и временни експозиции, реставрация, консервация и фотодокументиране, осъвременяване на музейните описи.

Образователна дейност:

Докторантски програми
Основен елемент в образователната дейност на НАИМ е обучението на докторанти в областта на археологическата наука чрез „Докторантската програма”. През 2017 г. в НАИМ-БАН са обучавани 10 докторанти.

Други образователни инициативи
Образователната дейност на НАИМ-БАН включва воденето на лекции и упражнения във всички висши учебни заведения, в които се изучава специалността археология, подготвянето на дипломанти, организирането на теренни студентски практики. Особен акцент в работата на музея през последните години е работата с групи ученици и деца от предучилищна възраст. Ежегодни инициативи са програмите „Училище в музея“, „Лято в музея“ и други музейно-образователни програми по история и древно изкуство във връзка с постоянните и временните изложби.

Кратка история:
 • На 8 ноември 1878 г. се създава Софийска публична библиотека.
 • На 5 юни 1879 г. тя е преименувана в Българска народна библиотека в София.
 • На 1 януари 1893 г. Народният музей е обособен като самостоятелно учреждение.
 • През 1901 г. е основано Българското археологическо дружество.
 • С издаването на Закона на народното просвещение през 1909 г., Народният музей е преименуван в Народен археологически музей.
 • През 1920 г., на базата на Българското археологическо дружество, е създаден Българският археологически институт като самостоятелно научно учреждение.
 • С решение на Управителния съвет на БАН, легализирано с постановление на Министерския съвет, подписано на 3 ноември 1948 г., Народният археологически музей се обединява с Археологическия институт под общото наименование Археологически институт и музей при БАН.

Новини

Раннонеолитното селище Слатина в София представено в изложба

петък, 18 май 2018|Коментарите са изключени за Раннонеолитното селище Слатина в София представено в изложба

Избрани предмети от раннонеолитното селище Слатина в София са подредени в изложбата „В зората на европейската цивилизация: Слатина-София на 8 000 години“, която беше открита на 17 май в Регионалния исторически музей – София. Събитието [...]

Публична лекция на д-р Владимир П. Петрович от Института за балканистика при САНИ за археологическо проучване на античния Ниш

сряда, 11 април 2018|Коментарите са изключени за Публична лекция на д-р Владимир П. Петрович от Института за балканистика при САНИ за археологическо проучване на античния Ниш

Националният археологически институт с музей при БАН (НАИМ при БАН) организира публичната лекция на д-р Владимир П. Петрович от Института за балканистика при Сръбската академия на науките и изкуствата (САНИ). Лекцията е на тема “Античният Наисус [...]

„Българска археология 2017“ – традицията продължава

понеделник, 12 февруари 2018|Коментарите са изключени за „Българска археология 2017“ – традицията продължава

Керамични съдове. Късен неолит, краят на VІ хил. пр. Хр., Дамяница На 16 февруари 2018 г., петък, от 18.00 ч. за единадесети пореден път Националният археологически институт с музей на Българската академия на [...]

Три награди за БАН в кампания „Чудесата на България“

сряда, 20 декември 2017|Коментарите са изключени за Три награди за БАН в кампания „Чудесата на България“

Българската академия на науките получи три награди в рамките на кампанията „Чудесата на България“ за 2017 г., организирана от в. „Стандарт“. Отличени бяха три археологически обекта, които се ръководят от учени от БАН. Министърът на [...]

Злато и бронз в Националния археологически музей

сряда, 25 октомври 2017|Коментарите са изключени за Злато и бронз в Националния археологически музей

Изложбата „Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха“ представя Националният археологически музей от 25 октомври 2017 г. до 28 януари 2018 г. Посветена на металите и ресурсите през бронзовата [...]

Председателят на БАН посети най-стария солодобивен и градски център в Европа

понеделник, 25 септември 2017|Коментарите са изключени за Председателят на БАН посети най-стария солодобивен и градски център в Европа

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски посети археологическия комплекс Провадия – Солницата, проучван от голям екип на Националния археологически институт и музей на БАН и Историческия музей в Провадия. Благодарение на тези интензивни  изследвания с [...]

Контакти

Проекти

Издания