Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“

Институтът по балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ e основен научен център в национален мащаб и координатор в областта на балканистичните изследвания в Югоизточна Европа

Научна дейност:

Иновативност и конкурентоспособност характеризират научните проекти и широко изградените научни мрежи в национален и международен мащаб. Провежданите от института интердисциплинарни изследвания върху историята и съвременното развитие на Югоизточна Европа и техният сравнителен характер имат приоритетно значение както за българското общество и държава, така и за Европа, с оглед на ускорените интеграционни процеси в ЕС, касаещи страните от региона. Трайният научен интерес на изследователите засяга проблеми, свързани с тракологията, византинистиката, ориенталистиката, както и с балканската културология и европеистиката, представляващи съществен ракурс от работата на балканистите, в изграждането и утвърждаването на представите за разширена Европа.

Чрез своята изследователска и образователна дейност ИБЦТ цели да допринесе за ново осмисляне на историческите факти, да насърчи прилагането на по-широк съпоставителен подход и актуална методология в изучаването на историята на региона, съобразени с етническата и културна пъстрота на Югоизточна Европа.

ИБЦТ е активен участник в разширяването на мрежата на интегрираното европейско изследователско пространство. През последните пет десетилетия Институтът по балканистика работи, по линия на Международната асоциация за изследване на Югоизточна Европа (AIESEE), в тясно сътрудничество с институтите за балканистични изследвания в Букурещ, Белград, Солун, Атина, Москва и др. Негови партньори са Харвардският университет (САЩ), Университетът „Рома-тре“ (Италия), китайският Център за изследване на цивилизациите в Пекин (Китай) и др.

През 2015 г. ИБЦТ беше главен организатор на XI-ия международен конгрес по югоизточноевропейски изследвания под егидата на ЮНЕСКО на тема: „Югоизточна Европа и европейската интеграция: политически, социално-икономически и културни аспекти“. Високият научен форум събра в София световния академичен елит в областта на балканистичните изследвания, над 250 участници и гости от 26 държави.

Центърът по тракология  става част от института след 2010 г. Той е седалище на Международния съвет за индоевропейски и траколожки изследвания, създаден през 1988 г. Силното участие на учените в двата международни конгреса по тракология през последните години – в Турция и Румъния, доведе до номинирането на България като домакин на следващия XIII конгрес по тракология през 2017 г.

Изминатият повече от половинвековен път, (53 г. на Института по балканистика и 45 г. на Института по тракология), доказва не само широкия хронологически диапазон на овладяната богата проблематика в областта на тракологията, византинистиката, османистиката, новата и най-новата история на страните от Югоизточна Европа, балканската културология. През тези десетилетия сътрудниците му съумяват да капитализират времето, надграждайки постиженията на своите предшественици.

Образователна дейност:

Докторски програми:

2.2. История и археология:

 • Стара история и тракология;
 • Средновековна обща история;
 • Нова и най-нова обща история;
 • Документалистика, архивистика, палеография (включително историография и изворознание).

2.1.Филология.

 • Балкански литератури и култури.

3.1. Социология, антропология и науки за културата.

 • Теория и история на културата.

Онлайн услуги:

Новини

Изложби на Института за балканистика с Център по тракология в София и Пловдив

понеделник, 15 юни 2020 |Коментарите са изключени за Изложби на Института за балканистика с Център по тракология в София и Пловдив

Изложбата „ЧОВЕК–ПРИРОДА–КУЛТУРА: ДРЕВНА ТРАКИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“ бе открита на 10 юни 2020 г. в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, зона „Ларго“, разположена под площад „Независимост“. Тя се осъществява от Института за балканистика с Център по [...]

Книга представя 140-годишната история на отношенията между България и Италия

петък, 3 април 2020 |Коментарите са изключени за Книга представя 140-годишната история на отношенията между България и Италия

Излезе от печат книгата „140 години отношения между България и Италия. Дипломация, икономика, култура (1879–2019)“. Съставители и редактори на сборника са чл.-кор.проф. дин Александър Костов от Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ-БАН) на [...]

Два сборника на Съвета за чуждестранна българистика бяха представени в БАН

сряда, 13 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Два сборника на Съвета за чуждестранна българистика бяха представени в БАН

Два сборника представи  Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН на 11 ноември 2019 г. в зала „Академик Иван Евстратиев Гешов“ в сградата на Българската академия на науките. […]

Фотоизложба с пощенски картички от Балканите показва БАН в градинката Кристал

вторник, 22 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Фотоизложба с пощенски картички от Балканите показва БАН в градинката Кристал

Фотоизложба с пощенски картички от балкански столици и градове показва в градинката Кристал Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” на БАН. […]

Учени от шест страни обсъдиха в БАН историята и настоящето на града на Балканите

четвъртък, 3 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Учени от шест страни обсъдиха в БАН историята и настоящето на града на Балканите

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” – БАН организира научна конференция с международно участие „Градът на Балканите: пространства, образи, памет“. Тя се проведе в периода от 2 до 4 октомври 2019 [...]

ХІІ конгрес по балканистика

понеделник, 9 септември 2019 |Коментарите са изключени за ХІІ конгрес по балканистика

От 2 до 6 септември 2019 г. в гр. Букурещ (Румъния) се проведе ХІІ международен конгрес по балканистика, най-високият научен форум за балканистите. В него взеха участие над 400 учени от 25 държави от цял [...]

Зареди още публикации

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения

 • БНК на ICOMOS-UNESCO

 • Международна асоциация за югоизточноевропейски проучвания (AIESEE)

 • Международна асоциация за византийски проучвания (АIEB)

 • Международна федерация на Институтите за средновековни изследвания (FIDEM)

 • Международен съвет за индоевропейски и траколожки изследвания

 • Международния борд на Гръцкия институт за запазване на морските традиции – Атина

 • Американския изследователски център в София, CIEPO (Commité international des études ottomanes et pré-ottomanes)

 • International Association for Social and Economic History of the Ottoman Empire (IAOSEH)

 • Комисия за Старославянски речник при Международния комитет на славистите

 • Фондация „Felix Kanitz“, Виена