Институт за български език "Проф. Любомир Андрейчин"

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ е основан  на 15 май 1942 г. като Служба за български речник към Българската академия на науките. През 1947 година Службата за български речник прераства в Институт за български речник, а през 1949 година – в Институт за български език.

Историята на Института е преплетена с живота и творческото дело на велики български езиковеди и отбелязва сериозни научни постижения в областта на езиковедската българистика. Ръководител на Службата за български речник и първи директор на Института за български език (1947 – 1951) е акад. Ст. Романски. Други известни учени, чийто професионален път е тясно свързан с Института, са: акад. Владимир Георгиев, акад. Стефан Младенов, акад. Валентин Станков, акад. Иван Дуриданов, чл-кор. Любомир Андрейчин, чл.-кор. Кирил Мирчев, чл.-кор. Дора Иванова-Мирчева, проф. Йордан Заимов, проф. Стойко Стойков, проф. Иван Леков, проф. Кристалина Чолакова, проф. Йордан Пенчев и много други.

Научна дейност:

Приоритетни направления в работата на Института са:

  • академичните речници на българския език;
  • езиковото културноисторическо наследство на българите;
  • теоретичните езиковедски изследвания;
  • електронните езикови ресурси и езиковите технологии.

Основният лексикографски труд на Института за български език е многотомният „Речник на българския език“ – най-големият и представителен тълковен речник, който включва 119 229 заглавни думи и отразява съвременното състояние и развитието на българския език от началото на XIX век. Сред най-значимите постижения на Института се нареждат: многотомният „Български етимологичен речник“, в който се обяснява произходът на думите в българския език и връзките му с други балкански, славянски и индоевропейски езици; двутомният „Старобългарски речник“ – преводен и тълковен речник на лексиката от класическите глаголически и кирилски паметници; „Българският диалектен атлас. Обобщаващ том. Фонетика. Акцентология. Лексика. Морфология“ – 503 диалектни карти, посредством които се представят и сравняват езикови факти въз основа на материал от 2 300 селища, в които се говорят диалекти на българския език. По-важни правописни речници на Института са: „Правописен речник на съвременния български книжовен език” (1983), „Официален правописен речник на българския език“ (2012), „Официален правописен речник на българския език. Глаголи“ (2016).

Тритомната „Граматика на съвременния български книжовен език“ е първата академична граматика, която представя изчерпателно фонетичната, морфологичната и синтактичната структура на българския език. Трудът „Българска лексикология и фразеология“ (т. I – III) е обобщаващо изследване, което описва лексикалната и фразеологичната система на българския език.

Образователна дейност:

Акредитирани от НАОА научни специалности за обучение на докторанти в Института за български език по професионалното направление „Филология“, шифър 2.1., са: „Български език“ и „Общо и сравнително езикознание“.

Институтът за български език при БАН приема за обучение специализанти от страната и чужбина,  предлага обучение по български език като чужд на чуждестранни студенти и граждани и специализирани курсове за преподаватели по български език в училище.

Онлайн услуги:

Новини

Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ участва в „Алея на книгата“

понеделник, 5 август 2019 |Коментарите са изключени за Кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ участва в „Алея на книгата“

За първи път през месец август 2019 година кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“ на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН участва в „Алея на книгата“ в гр. Варна. На откриването на десетдневното [...]

Международната годишна конференция на Института за български език на БАН събра 120 учени от цял свят

сряда, 15 май 2019 |Коментарите са изключени за Международната годишна конференция на Института за български език на БАН събра 120 учени от цял свят

Най-новите научни постижения на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН и световните тенденции в езикознанието бяха обсъдени от над 120 учени от България, Европа, Северна Америка и Азия.  по време на двудневната [...]

Три конкурса за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

сряда, 8 май 2019 |Коментарите са изключени за Три конкурса за заемане на академични длъжности в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН обявява три конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска лексикология и [...]

Три български азбуки показва изложба в градината пред Народния театър

четвъртък, 2 май 2019 |Коментарите са изключени за Три български азбуки показва изложба в градината пред Народния театър

20 изображения на глаголически букви и техните съответствия в старобългарската кирилица и в съвременната българска азбука представя изложбата „Българските азбуки“. Експозицията е на Института за български език и е посветена на 150-годишнината на Българската академия [...]

Конкурси за заемане на академични длъжности “доцент” и “професор” в Института за български език на БАН

вторник, 19 март 2019 |Коментарите са изключени за Конкурси за заемане на академични длъжности “доцент” и “професор” в Института за български език на БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН – София обявява два конкурса за заемане на следните академични длъжности: един конкурс за академичната длъжност „професор”  в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език [...]

Годишни награди по езикознание за 2018 г. на фонд „Акад. Владимир Георгиев“

понеделник, 18 февруари 2019 |Коментарите са изключени за Годишни награди по езикознание за 2018 г. на фонд „Акад. Владимир Георгиев“

Церемония за връчване на годишните награди по езикознание на фонд „Академик Владимир Георгиев“ се проведе на 18 февруари в Българската академия на науките. Организатори са Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН и [...]

Зареди още публикации

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения