Институт за изследване на изкуствата

Основан през 1947 г., Институтът за изобразителни изкуства е ръководен от акад. Иван Лазаров. През 1988 г. се обединява с Института за музика с наименование Институт за изкуствознание. В обсега на дейността му влиза изследователска работа в областта на теорията и историята на изобразителните изкуства, музикалния фолклор, музикознанието, театъра, киното и телевизията. Днешният Институт е единствената специализирана научноизследователска институция в България за разработки в областта на античната, средновековната и съвременната художествена култура.

Мисия на Института е да изследва проблемите на изкуствата, архитектурата и културата в регионален, европейски и световен контекст; да проучва и осмисля културното наследство и националната идентичност.

Най-ярки научни постижения за 2015 и 2016 г.:

Куюмджиев, А. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, ISBN:ISBN 978-954-8594-39, 720 с.; Бикс, Р., Янева, А., Каракостова, Р., Ценова-Нушева, М., Жунич, Е. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. IV. Гея-Либрис – Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, ISBN:978-954-300-149-1, 768 с.; Йорданов, Н. Театърът в България 1989 – 2015. ИИИзк / Фондация Homo Ludens, С., 2016. ISBN 978-954-8594-61-5 / 978-619-90678-0-2.

Най-добри научноприложни постижения за 2015 и 2016 г.:

Платформа за изкуства, електронно издание за авторска оперативна критика от учени и специалисти в областта на изкуствознанието и културологията; художествени събития, проведени от Института за изследване на изкуствата през 2016 г. в рамките на инициативата Art Hour.

Институтът има изградени контакти с Института за история на изкуството Джордже Опреску към Румънската академия на науките, с Центъра за изследване на изкуствата на Института за културно и историческо наследство към Академия на науките на Молдова и Института по етнология към Национална академия на науките, Украйна, с Института за театрални и филмови изследвания към Словашката академия на науките и др. Институтът и Университетът на Белград, департамент История и изкуство, сключиха тригодишно двустранно споразумение за академичен обмен и образователно сътрудничество. Това споразумение създава много добри възможности за взаимни посещения на студенти и докторанти, провеждане на научни изследвания от български и сръбски учени, участие в конференции и съвместни научни издания, библиотечен обмен,  научноизследователски проекти.

Институтът притежава единствения на Балканите японски лазерен грамофон ELP Laser Turntаble LT-2XRC, с помощта на който безконтактно се сваля звукова информация от стари, повредени или счупени грамофонни плочи, който може да се дигитализира и мастерира; фотоархив от 100 000 кадъра, текстов архив от над 250 000 страници, аудиоархив над 3400 ленти и 1800 плочи и видеоархив от 800 филма и над 200 видеокасети, съдържащи уникални данни; библиотечен фонд наброяващ 50 000 тома, между които и редки издания от края на ХІХ век.

Научният съвет на Института за изследване на изкуствата на заседанието си, проведено на 28.10.2016 г. (протокол 9, т. 19), учреди Годишната награда Съживено наследство / Animated Heritage за принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световното културно наследство в съвременно произведение или произведения на изкуството.

Новини

Проф. Иванка Гергова – почетен гражданин на град Берковица

сряда, 9 септември 2020 |Коментарите са изключени за Проф. Иванка Гергова – почетен гражданин на град Берковица

Проф. Иванка Гергова от Института за изследване на изкуствата на БАН беше удостоена със званието „Почетен гражданин на град Берковица и общината“. Церемонията се състоя на 8 септември – Рождество на Пресвета Богородица, денят, в [...]

Защита на дисертационен труд на Нона Петкова от Институт за изследване на изкуствата на БАН

четвъртък, 5 март 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Нона Петкова от Институт за изследване на изкуствата на БАН

Институтът за изследване на изкустват на БАН ще проведе на 18.03.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд "Обкови на напрестолни евангелия от българските земи (ХVІ [...]

Защита на докторска степен на Веселина Мирева от Институт за изследване на изкуствата на БАН

петък, 7 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на докторска степен на Веселина Мирева от Институт за изследване на изкуствата на БАН

Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще проведе на 25.02.2020 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21 публична защита на дисертационния труд "Хартията в архитектурата. Тенденции и иновации " за [...]

Публична защита на дисертационен труд на Дарина Бойкина от ИИзкИ – БАН

понеделник, 4 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационен труд на Дарина Бойкина от ИИзкИ – БАН

Институтът за изследване на изкуствата, БАН, ще проведе на 18.11.2019 г. от 11 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд Реликвариите в България от периода на късното средновековие и [...]

Заседание на научното жури за присъждане на научна степен “доктор” на Петър Керкелов от ИИзкИ – БАН

петък, 28 юни 2019 |Коментарите са изключени за Заседание на научното жури за присъждане на научна степен “доктор” на Петър Керкелов от ИИзкИ – БАН

Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще проведе на 15.07.2019 г. от 13 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд "Фолклорно-песенна орнаментика и съвременна композиторска практика (нотационни проблеми [...]

Годишната научна конференция „Изкуствоведски четения“ се откри в Института за изследване на изкуствата на БАН

петък, 5 април 2019 |Коментарите са изключени за Годишната научна конференция „Изкуствоведски четения“ се откри в Института за изследване на изкуствата на БАН

В Института за изследване на изкуствата (ИИИзк-БАН) на 5 април се откри традиционната годишна научна конференция Изкуствоведски четения. Тазгодишното събитие се посвещава на 150-годишнината на Българската академия на науките. […]

Load More Posts

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения