Институт за изследване на изкуствата

Основан през 1947 г., Институтът за изобразителни изкуства е ръководен от акад. Иван Лазаров. През 1988 г. се обединява с Института за музика с наименование Институт за изкуствознание. В обсега на дейността му влиза изследователска работа в областта на теорията и историята на изобразителните изкуства, музикалния фолклор, музикознанието, театъра, киното и телевизията. Днешният Институт е единствената специализирана научноизследователска институция в България за разработки в областта на античната, средновековната и съвременната художествена култура.

Мисия на Института е да изследва проблемите на изкуствата, архитектурата и културата в регионален, европейски и световен контекст; да проучва и осмисля културното наследство и националната идентичност.

Най-ярки научни постижения за 2015 и 2016 г.:

Куюмджиев, А. Стенописите в главната църква на Рилския манастир. Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, ISBN:ISBN 978-954-8594-39, 720 с.; Бикс, Р., Янева, А., Каракостова, Р., Ценова-Нушева, М., Жунич, Е. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. 1890 – 2010. Рецензии, отзиви, коментари. IV. Гея-Либрис – Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2015, ISBN:978-954-300-149-1, 768 с.; Йорданов, Н. Театърът в България 1989 – 2015. ИИИзк / Фондация Homo Ludens, С., 2016. ISBN 978-954-8594-61-5 / 978-619-90678-0-2.

Най-добри научноприложни постижения за 2015 и 2016 г.:

Платформа за изкуства, електронно издание за авторска оперативна критика от учени и специалисти в областта на изкуствознанието и културологията; художествени събития, проведени от Института за изследване на изкуствата през 2016 г. в рамките на инициативата Art Hour.

Институтът има изградени контакти с Института за история на изкуството Джордже Опреску към Румънската академия на науките, с Центъра за изследване на изкуствата на Института за културно и историческо наследство към Академия на науките на Молдова и Института по етнология към Национална академия на науките, Украйна, с Института за театрални и филмови изследвания към Словашката академия на науките и др. Институтът и Университетът на Белград, департамент История и изкуство, сключиха тригодишно двустранно споразумение за академичен обмен и образователно сътрудничество. Това споразумение създава много добри възможности за взаимни посещения на студенти и докторанти, провеждане на научни изследвания от български и сръбски учени, участие в конференции и съвместни научни издания, библиотечен обмен,  научноизследователски проекти.

Институтът притежава единствения на Балканите японски лазерен грамофон ELP Laser Turntаble LT-2XRC, с помощта на който безконтактно се сваля звукова информация от стари, повредени или счупени грамофонни плочи, който може да се дигитализира и мастерира; фотоархив от 100 000 кадъра, текстов архив от над 250 000 страници, аудиоархив над 3400 ленти и 1800 плочи и видеоархив от 800 филма и над 200 видеокасети, съдържащи уникални данни; библиотечен фонд наброяващ 50 000 тома, между които и редки издания от края на ХІХ век.

Научният съвет на Института за изследване на изкуствата на заседанието си, проведено на 28.10.2016 г. (протокол 9, т. 19), учреди Годишната награда Съживено наследство / Animated Heritage за принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световното културно наследство в съвременно произведение или произведения на изкуството.

Новини

Институтът за изследване на изкуствата публикува нова монография с национално значение

четвъртък, 16 август 2018 |Коментарите са изключени за Институтът за изследване на изкуствата публикува нова монография с национално значение

„Корпусът на стенописите от първата половина на ΧΙΧ век в България“  се появява в резултат на извършените научни изследвания върху стенописната програма на църкви в съвременна България от първата половина на  ΧΙΧ век от колектив [...]

Учени от Института за изследване на изкуствата с участие в българска изложба в Москва

петък, 22 юни 2018 |Коментарите са изключени за Учени от Института за изследване на изкуствата с участие в българска изложба в Москва

47 експоната от Националния исторически музей, Музея „Старинен Несебър“ и Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъдат изложени  в Държавната Третяковска галерия – Москва. Изложбата „Шедьоври на църковното изкуство от България“ ще се [...]

Сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата отбеляза 70 години музикознание в БАН

понеделник, 12 февруари 2018 |Коментарите са изключени за Сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата отбеляза 70 години музикознание в БАН

Сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата отбеляза 70 години музикознание в БАН с научната конференция с международно участие „Българското музикознание – ретроспективи и перспективи“. Официалното откриване се състоя на 9 февруари в големия [...]

Научна конференция с международно участие „Българското музикознание – ретроспективи и перспективи (70 години музикознание в БАН)

понеделник, 5 февруари 2018 |Коментарите са изключени за Научна конференция с международно участие „Българското музикознание – ретроспективи и перспективи (70 години музикознание в БАН)

На 9 февруари (петък) в 10:00 часа в Големия салон на БАН ще се състои тържествено откриване на Научната конференция с международно участие «Българското музикознание – ретроспективи и перспективи (70 години музикознание в БАН)». [...]

Списание „Проблеми на изкуството“ чества своя 50-годишен юбилей

сряда, 31 януари 2018 |Коментарите са изключени за Списание „Проблеми на изкуството“ чества своя 50-годишен юбилей

Единственото в България академично научно списание в областта на изобразителните изкуства, театъра и екранните изкуства Проблеми на изкуството отбеляза своя 50-годишен юбилей. Събитието се състоя на 30 януари в галерия „Академия“ на Националната художествена академия. [...]

Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

понеделник, 15 януари 2018 |Коментарите са изключени за Кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“

На 12 януари 2018 се проведе кръгла маса на тема „Паралелни процеси в историята на изкуствата през ХХ век“, организирана в рамките на проект на Института за изследване на изкуствата – БАН „Българският ХХ век [...]

Зареди още публикации

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения