Институт за исторически изследвания

Институтът за исторически изследвания е основен научен център за фундаментални и специализирани изследвания в областта на историята и за подготовка на висококвалифицирани кадри. Извършват се проучвания в сферата на българската история от древността до съвременността, по европейска и световна проблематика, генеалогия,  археография и др.

Институтът е едно от най-старите звена на БАН. Със Закона за Българската академия на науките и изкуствата от 1940г. изследването на българската история става приоритет за най-старата българска научна организация. През 1947г. при Историко-филологическия клон се създава Институт за българска история с ръководител акад. Иван Снегаров. В контекста на реформите в БАН през 2010г. се приема настоящото наименование. Академиците Г. Кацаров, П. Ников, К. Косев, Г. Марков, професорите Ив. Унджиев, Б. Цветкова, Е. Грозданова, В. Паскалева и др. обогатяват със своите изследвания българската и световна историческа наука и получават международно признание.

Научна дейност:

В Института за исторически изследвания се разработват теоретични и специални проблеми на националната ни политическа, социална, религиозна и културна история от създаването на българската държава до наши дни, както и въпроси на световната история и международните отношения. Сравнително-историческите изследвания за ролята и мястото на България в световния исторически процес, за приноса на българската нация в културната съкровищница на човечеството са основни направления в научната дейност на Института за исторически изследвания.

Многотомното издание на Института „Извори за българската история” включва гръцки, латински, турски, еврейски и др. извори и се ползва в значими исторически изследвания в България и чужбина. Многотомната „История на България” отразява българските и чуждестранни постижения в тази сфера. Учени от Института публикуват „История на БАН” и в монографични и други изследвания допринасят за проучване на развитието на България в общите европейски и световни тенденции и на водещите процеси в световната история. Понастоящем членовете на Института поддържат сътрудничество с престижни научни центрове в страните от Европейския съюз, САЩ, Русия и Китай. Институтът  издава две от най-авторитетните научни списания в България в областта на историческите изследвания – „Bulgarian Historical Review” и „Исторически преглед”.

Семинарът Актуални проблеми на историята и историографията” се провежда ежемесечно от 2013г. на български и други основни европейски езици. Целта на семинара е да се  отговори на интереса на обществото към историческите знания. Лекциите, изнасяни от учени от Института за исторически изследвания и от други български и европейски научни институции, са посветени на важни теми от българската и световна история и историография. Семинарът е водещ център на разпространение и популяризиране на достиженията на историческата наука.

Образователна дейност:

Докторантски програми:

  • Докторантска програма „Средновековна обща история”, професионално направление 2.2. История и археология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  • Докторантска програма „Нова и най-нова обща история”, професионално направление 2.2. История и археология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  • Докторантска програма „История на България”, професионално направление 2.2. История и археология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки
  • Докторантска програма „Документалистика, архивистика, палеография(вкл. Историография и изворознание)”, професионално направление 2.2. История и археология от област на висше образование 2. Хуманитарни науки

За петгодишния период от 2013 до 2016г. успешно са защитили докторска степен десет докторанти.  През 2017 г. към Института за исторически изследвания се обучават дванадесет докторанти.

Други образователни инициативи:

Учени от  Института за исторически изследвания  осъществяват преподавателска дейност към Центъра за обучение на БАН и в различни висши учебни заведения в страната.  Във връзка с осъществяването на проекта „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, Институтът за исторически изследвания има сключени през 2013г. договори за организиране на студентски изследователски стажове с шест висши училища от страната: СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, Нов български университет, УНИБИТ, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Международно висше бизнес училище.

Новини

Историята през погледа на младите учени от БАН

петък, 29 март 2019 |Коментарите са изключени за Историята през погледа на младите учени от БАН

“Историята през погледа на младите учени” от Института за исторически изследвания на БАН е инициатива, посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките. Учените ще представят поредица открити лекции и дискусии по вълнуващи исторически теми [...]

Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективи”

понеделник, 8 октомври 2018 |Коментарите са изключени за Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективи”

Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективи” ще се проведе на 11 октомври 2018 г. в зала “Академик Иван Евстратиев Гешов” на Българската академия на науките. Организатори на събитието са Институтът за [...]

Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство представя ново издание

петък, 16 март 2018 |Коментарите са изключени за Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство представя ново издание

Том 34 на поредицата „Известия на Института за исторически изследвания” беше представен в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Изданието е резултат от международния научен проект на Института – „Ролята на елитите в процесите [...]

70 години Институт за исторически изследвания – БАН

вторник, 5 декември 2017 |Коментарите са изключени за 70 години Институт за исторически изследвания – БАН

Институтът за исторически изследвания – БАН отбеляза своята 70-годишнина на 5 декември в Големия салон на БАН с научна конференция на тема „Историческата наука пред съвременните предизвикателства”. В нея взеха участие както учени от Института, [...]

70 години Институт за исторически изследвания – БАН

вторник, 28 ноември 2017 |Коментарите са изключени за 70 години Институт за исторически изследвания – БАН

Институтът за исторически изследвания – БАН чества 70 години от своето основаване. На 5 декември 2017 г. от 9.30 ч. годишнината ще бъде тържествено отбелязана в Големия салон на БАН с научна конференция „Историческата наука [...]

Дискусия върху дарителството за образование

сряда, 15 ноември 2017 |Коментарите са изключени за Дискусия върху дарителството за образование

На 20 ноември (понеделник) 2017 г. от 13:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе заключителната среща по проект „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални [...]

Зареди още публикации

Контакти

Проекти

Издания