Научноинформационен център "Българска енциклопедия"

Научноинформационният център „Българска енциклопедия” при БАН е единственият специализиран център в страната за подготовка на енциклопедии. Изданията на НЦ “Българска енциклопедия” са на високо академично ниво – техни автори, консултанти и сътрудници са изтъкнати български учени от всички области на науката. Редакционно-съставителската работа се извършва от опитни научно-енциклопедични редактори, което гарантира високото професионално ниво на изданията.

НЦ „Българска енциклопедия” има за цел и успешно осъществява просветителската мисия на БАН – да представя в научнопопулярна форма българската наука сред обществото.

Основни дейности
 • Съставя и подготвя за издаване общи еднотомни и многотомни енциклопедии
 • Съставя и подготвя за издаване специализирани енциклопедии
 • Съставя и подготвя за издаване енциклопедични спавочници
 • Съставя и подготвя за издаване CD и онлайн енциклопедии
 • Разработва и предлага концепции за нови издания
 • Изработва методически указания и технологии за работа по изданията
 • Подготвя тематични словници на статиите и илюстрациите на изданията
 • Извършва редакционно-съставителска работа (поръчва написването на статиите на автори, редактира авторските статии, съставя статии, набира и редактира илюстративен материал), като създава единен ръкопис и отговаря за научното осветляване на проблемите и енциклопедичното оформление на изданията
 • Подготвя и предоставя актуална информация за България за чужди енциклопедии
 • Оказва методическа помощ при подготовката на енциклопедични справочници от други институти на БАН
 • Подготвя и поддържа информационна страница за България в Интернет

Професионално подготвени, енциклопедиите на НЦ „Българска енциклопедия” са спечелили доверието на огромен брой читатели и заслуженото признание на културната общественост, което потвърждава ползата за обществото и националната значимост на дейността на НЦ „Българска енциклопедия”.

Образователна дейност:

Колективът на НЦБЕ активно продължава да работи по Проект BG05M2OP001-2.002-0001, Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз в партньорство с МОН и водещи висши учебни заведения в страната.

Онлайн услуги:

Новини

БАН представя първа енциклопедия, посветена на град София

вторник, 12 септември 2017 |Коментарите са изключени за БАН представя първа енциклопедия, посветена на град София

Първата специализирана двуезична енциклопедия, посветена на град София, ще бъде представена на 14 септември, четвъртък, от 14:00 часа в Големия салон на БАН. Енциклопедия „София“ е подготвена от авторски колектив на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ [...]

Контакти

Издания