Единен център за иновации 2017-12-13T11:44:35+00:00

Единен център за иновации

Единният център за иновации е координационно звено на Българската академия на науките за провеждане на нейната политика в сферите:

  • иновации,
  • патентна дейност и
  • проектна компетентност.

Центърът предоставя информация за кандидатстване по европейските структурни фондове и Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“ и подпомага подготовката и изпълнението на проектни предложения. Центърът осъществява контакти в страната и чужбина в областта на иновациите и трансфера на приложни научни изследвания, подпомага създаването на делови контакти „наука – бизнес“ и „наука – наука“.

Постижения

През 2007 г. е създадена класификация на иновационните изследвания и – вследствие на нея – методика за ежегоден отчет и оценка на иновациите в звената на БАН. Като резултати се съпоставят „брой иновации“ с полученото финансиране (бюджетно и от проекти) и със заетия изследователски персонал. Оттам – оценка на относителната ефективност в академичните звена.

За периода 2012-2015 г. Единният център за иновации е дал 452 консултации на изследователи и външни бизнес партньори; в Световната мрежа Enterprise Europe Network са качени 144 приложни разработки като към 104 от тях е проявен интерес; подготвени са 123 технологични оферти и в резултат са сключени 64 споразумения за партньорство; подготвени са 49 проекта; проведени са 38 семинара с 1263 участници; заявени са 180 патента и полезни модели и са регистрирани 45 бр.

През 2011 г. е създаден офис за технологичен трансфер „Проино“, насочен към реализация на градска екология и енергоспестяващи технологии. Целите му са:

  • трансфер на иновативни научно-приложни продукти;
  • консултации и информационни услуги;
  • изграждане на виртуален офис/библиотека;
  • провеждане на семинари за административен и експертен капацитет;
  • помощ при участие в национални и европейски програми с акцент върху „Хоризонт 2020“.

До края на 2016 г. целите са постигнати, а офисът продължава дейността си и до началото на 2018 г.

Към ЕЦИ има две конферентни зали (65 и 30 места) на разположение на звената на БАН.

Новини

Списание „Доклади на БАН“ отбелязва 70 години от първото си издание

сряда, 11 октомври 2017|Коментарите са изключени за Списание „Доклади на БАН“ отбелязва 70 години от първото си издание

Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ отбеляза  70-годишнината от основаването на списание „Доклади на БАН“ на 10 октомври с изложба на постери и представяне на своето юбилейно издание. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов откри [...]

БАН се включи в третото издание на Европейски дни на наследството

понеделник, 18 септември 2017|Коментарите са изключени за БАН се включи в третото издание на Европейски дни на наследството

На 17 септември вратите на централната сграда на БАН в центъра на София бяха отворени за посещение в рамките на третото издание на Европейските дни на културата, организирани съвместно със Столична община, Министерството на културата [...]

Националният институт по геофизика, геодезия и география се включи в кампанията „БАН представя своите институти“

четвъртък, 29 юни 2017|Коментарите са изключени за Националният институт по геофизика, геодезия и география се включи в кампанията „БАН представя своите институти“

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН (НИГГГ – БАН) представи публично дейността си и отвори за посещение националните си оперативни центрове. Събитието се проведе в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. [...]

Излезе от печат VIII том на „Български етимологичен речник“

понеделник, 19 юни 2017|Коментарите са изключени за Излезе от печат VIII том на „Български етимологичен речник“

Излезе от печат поредният VIII том на многотомния „Български етимологичен речник“. Това е единственото по рода си у нас академично издание за произхода на българските думи. В него са включени думи с начално т-, у- [...]

Контакти