Централна библиотека на БАН 2018-01-16T15:37:24+00:00

Централна библиотека на БАН

Централна библиотека на Българската академия на науките (ЦБ на БАН) е първата научна библиотека в България, създадена едновременно с Българското книжовно дружество през м. октомври 1869 г. в град Браила, Румъния. Днес тя е национален център на книжовно-документалното наследство и информационна база за фундаментални и приложни изследвания.

Централна библиотека е многоотраслова научна библиотека с отговорност за изграждане и организация на националния библиотечен фонд и за библиотечно-информационно обслужване с българска и чуждестранна литература и достъп до чужди бази данни. С въвеждането в експлоатация на автоматизирана библиотечно-информационна система ALEPH500, ЦБ на БАН се превърна в една от  най-успешно функциониращите библиотеки в страната, която изгражда и управлява библиотечна мрежа от 48 специални библиотеки към 34 научни звена на Българската академия на науките и осигурява библиотечно-информационното обслужване на БАН като комплексен национален научен център.

Със своя фонд от над 2 000 000 библиотечни документа Централната библиотека има значителен принос за изграждане на националните библиотечно-информационни ресурси на страната. Чрез проектите, в които участва, тя създава множество дигитални ресурси и по този начин  се включва успешно в процеса на развитие на дигиталната информационна и образователна среда.

Централна библиотека на БАН създава и поддържа международен книгообмен с над 780 научни институции от 61 държави. Международният книгообмен в България има дълга история и богати традиции. Първата българска библиотека, която изпраща свои издания в чужбина и в замяна получава други за своите фондове, е библиотеката при Българското книжовно дружество (БКД). Книгообменът е една от формите за научно и културно сътрудничество между библиотеките на отделни страни, като по този начин се получава взаимна информация за научните достижения в съответната страна.

Онлайн услуги:

Новини

Съобщение от Ръководството на БАН по повод протестните действия на НИМХ – БАН

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за Съобщение от Ръководството на БАН по повод протестните действия на НИМХ – БАН

Ръководството на БАН отговорно заявява, че вече два месеца от началото на протестните действия, обявени от Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН), на сайта на НИМХ – БАН продължават да [...]

БАН и МАНУ: Платформа за подпомагане на изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за БАН и МАНУ: Платформа за подпомагане на изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

На работна среща на ръководствата на Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата на 16 и 17 юни т.г. в Охрид е обсъдена Платформа за подпомагане на изпълнението на Договора за [...]

100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани в БАН

вторник, 19 юни 2018|Коментарите са изключени за 100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани в БАН

100 години от установяването дипломатически отношения между България и Украйна бяха отбелязани с Международна научна конференция „България и Украйна в историята на Европа“, която се проведе на 18 и 19 юни 2018 г. в Големия [...]

Допуснати кандидати в конкурса за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

понеделник, 18 юни 2018|Коментарите са изключени за Допуснати кандидати в конкурса за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА Допуснатите кандидати в конкурса, както следва: I. ОТДЕЛЕНИЕ „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ“ 1. Направление „МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ“ - ОПМН За академици „Математически науки“ - 1 място Чл.-кор. Емил Иванов Хорозов Чл.-кор. Красимир Димитров [...]

БАН представя „Речник на народната духовна култура на българите“

четвъртък, 14 юни 2018|Коментарите са изключени за БАН представя „Речник на народната духовна култура на българите“

„Речник на народната духовна култура на българите“ ще бъде представен на 27 юни от 16:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН  (Голям салон, ул. „15-ти ноември“ 1). Изданието е на секцията за етнолингвистика [...]

Научно сътрудничество между БАН и Националната академия на науките на Беларус (НАНБ) за периода 2019 – 2021г.

четвъртък, 14 юни 2018|Коментарите са изключени за Научно сътрудничество между БАН и Националната академия на науките на Беларус (НАНБ) за периода 2019 – 2021г.

Във връзка с подписаното ново Споразумението за научно сътрудничество между БАН и НАН Беларус за периода 2019 – 2021г. и Протокол към него, започна набирането на нови предложения за съвместни научни проекти с Националната академия [...]

Контакти

  • ул“15 ноември“ № 1, гр. София, п.к. 1040

  • (+359 2) 9878966
  • (+359 2) 9872500
  • library@cl.bas.bg

Издания

Външни онлайн ресурси