Централна библиотека на БАН 2018-01-16T15:37:24+00:00

Централна библиотека на БАН

Централна библиотека на Българската академия на науките (ЦБ на БАН) е първата научна библиотека в България, създадена едновременно с Българското книжовно дружество през м. октомври 1869 г. в град Браила, Румъния. Днес тя е национален център на книжовно-документалното наследство и информационна база за фундаментални и приложни изследвания.

Централна библиотека е многоотраслова научна библиотека с отговорност за изграждане и организация на националния библиотечен фонд и за библиотечно-информационно обслужване с българска и чуждестранна литература и достъп до чужди бази данни. С въвеждането в експлоатация на автоматизирана библиотечно-информационна система ALEPH500, ЦБ на БАН се превърна в една от  най-успешно функциониращите библиотеки в страната, която изгражда и управлява библиотечна мрежа от 48 специални библиотеки към 34 научни звена на Българската академия на науките и осигурява библиотечно-информационното обслужване на БАН като комплексен национален научен център.

Със своя фонд от над 2 000 000 библиотечни документа Централната библиотека има значителен принос за изграждане на националните библиотечно-информационни ресурси на страната. Чрез проектите, в които участва, тя създава множество дигитални ресурси и по този начин  се включва успешно в процеса на развитие на дигиталната информационна и образователна среда.

Централна библиотека на БАН създава и поддържа международен книгообмен с над 780 научни институции от 61 държави. Международният книгообмен в България има дълга история и богати традиции. Първата българска библиотека, която изпраща свои издания в чужбина и в замяна получава други за своите фондове, е библиотеката при Българското книжовно дружество (БКД). Книгообменът е една от формите за научно и културно сътрудничество между библиотеките на отделни страни, като по този начин се получава взаимна информация за научните достижения в съответната страна.

Онлайн услуги:

Новини

Обсъждане на нова Стратегия за развитие на БАН

вторник, 3 април 2018|Коментарите са изключени за Обсъждане на нова Стратегия за развитие на БАН

На съвместно заседание на Общото събрание на БАН (ОС на БАН) и Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) на 2 април 2018 г. в Големия салон беше обсъден проект на Управителния съвет на БАН за [...]

Общо събрание на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) за 2018 г.

понеделник, 2 април 2018|Коментарите са изключени за Общо събрание на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) за 2018 г.

На 16 и 17 май 2018 г. в БАН ще се състои Общото събрание на Федерацията на всички европейски академии (ALLEA) за 2018 г. То се провежда паралелно с научен симпозиум на тема: Science in [...]

БАН и CNRS подновяват споразумението за научно сътрудничество

четвъртък, 29 март 2018|Коментарите са изключени за БАН и CNRS подновяват споразумението за научно сътрудничество

Споразумението за научно сътрудничество между Българската академия на науките и Националния център за научни изследвания, Франция (CNRS) беше подновено на 27 март 2018 г. в Париж. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и президентът и [...]

Напусна ни акад. Николай Кауфман /1925 – 2018/

вторник, 27 март 2018|Коментарите са изключени за Напусна ни акад. Николай Кауфман /1925 – 2018/

Акад. Николай Кауфман е роден в гр. Русе през 1925 г. Завършва Априловската гимназия в гр. Габрово, а през 1952 г. – Държавната музикална академия в теоретичен и инструментален факултет със специалност тромпет. От същата [...]

БАН присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Ерик Вердин

четвъртък, 22 март 2018|Коментарите са изключени за БАН присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Ерик Вердин

Българската академия на науките присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“  на проф. Ерик Вердин, президент на Бък Институт за изследване на стареенето в САЩ. Званието се присъжда за изключителните му научни постижения в областта на [...]

Вдъхновяваща среща с Филдсовия медалист Седрик Вилани в БАН

понеделник, 19 март 2018|Коментарите са изключени за Вдъхновяваща среща с Филдсовия медалист Седрик Вилани в БАН

Вдъхновяваща среща на ученици, студенти и учени със световноизвестния математик и Филдсов медалист Седрик Вилани се състоя на 16 март в Големия салон на Българска академия на науките. По време на срещата-разговор той сподели пред [...]

Контакти

  • ул“15 ноември“ № 1, гр. София, п.к. 1040

  • (+359 2) 9878966
  • (+359 2) 9872500
  • library@cl.bas.bg

Издания

Външни онлайн ресурси