Централна библиотека на БАН

Централна библиотека на Българската академия на науките (ЦБ на БАН) е първата научна библиотека в България, създадена едновременно с Българското книжовно дружество през м. октомври 1869 г. в град Браила, Румъния. Днес тя е национален център на книжовно-документалното наследство и информационна база за фундаментални и приложни изследвания.

Централна библиотека е многоотраслова научна библиотека с отговорност за изграждане и организация на националния библиотечен фонд и за библиотечно-информационно обслужване с българска и чуждестранна литература и достъп до чужди бази данни. С въвеждането в експлоатация на автоматизирана библиотечно-информационна система ALEPH500, ЦБ на БАН се превърна в една от  най-успешно функциониращите библиотеки в страната, която изгражда и управлява библиотечна мрежа от 48 специални библиотеки към 34 научни звена на Българската академия на науките и осигурява библиотечно-информационното обслужване на БАН като комплексен национален научен център.

Със своя фонд от над 2 000 000 библиотечни документа Централната библиотека има значителен принос за изграждане на националните библиотечно-информационни ресурси на страната. Чрез проектите, в които участва, тя създава множество дигитални ресурси и по този начин  се включва успешно в процеса на развитие на дигиталната информационна и образователна среда.

Централна библиотека на БАН създава и поддържа международен книгообмен с над 780 научни институции от 61 държави. Международният книгообмен в България има дълга история и богати традиции. Първата българска библиотека, която изпраща свои издания в чужбина и в замяна получава други за своите фондове, е библиотеката при Българското книжовно дружество (БКД). Книгообменът е една от формите за научно и културно сътрудничество между библиотеките на отделни страни, като по този начин се получава взаимна информация за научните достижения в съответната страна.

Онлайн услуги:

Новини

София и Браила отбелязват заедно 150-годишнината на БАН

петък, 17 май 2019|Коментарите са изключени за София и Браила отбелязват заедно 150-годишнината на БАН

По повод честването на 150-годишнината на Българската академия на науките делегация на БАН посети на 15 май град Браила. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, зам.-председателят чл.-кор. Костадин Ганев и акад. Кирил Боянов се срещнаха [...]

Тържествено събрание по случай 24 май

петък, 17 май 2019|Коментарите са изключени за Тържествено събрание по случай 24 май

Тържествено събрание по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост ще се състои на 23 май от 11:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. 15 ноември 1). Председателят [...]

Генерална асамблея на ALLEA 2019

петък, 17 май 2019|Коментарите са изключени за Генерална асамблея на ALLEA 2019

20-тата генерална асамблея на ALLEA, Европейската федерация на академиите на науките, беше проведена в Берн, Швейцария в периода 8-10 май 2019. По време на събитието беше отпазнувана 25 годишнината на организацията. Домакин беше Швейцарската академия [...]

Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

вторник, 14 май 2019|Коментарите са изключени за Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

На 6 юни 2019 г. за десети пореден път ще се проведе научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Института по полимери, БАН. Колективът на ИП-БАН има удоволствието да покани всички млади [...]

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

петък, 10 май 2019|Коментарите са изключени за Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“

Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: – организира и отговаря за дейността на група [...]

Кампания за набиране на нови проектни предложения в рамките на Споразумението между БАН и Чешката академия на науките за периода 2020 – 2022 г.

четвъртък, 4 април 2019|Коментарите са изключени за Кампания за набиране на нови проектни предложения в рамките на Споразумението между БАН и Чешката академия на науките за периода 2020 – 2022 г.

Във връзка с предстоящото подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и ЧАН за периода 2020 – 2022 г. и подготовката на нов Списък от съвместни проекти за мобилност към Протокола, [...]

Контакти

  • ул“15 ноември“ № 1, гр. София, п.к. 1040

  • (+359 2) 9878966
  • (+359 2) 9872500
  • library@cl.bas.bg

Издания

Външни онлайн ресурси