Централна библиотека на БАН 2018-01-16T15:37:24+00:00

Централна библиотека на БАН

Централна библиотека на Българската академия на науките (ЦБ на БАН) е първата научна библиотека в България, създадена едновременно с Българското книжовно дружество през м. октомври 1869 г. в град Браила, Румъния. Днес тя е национален център на книжовно-документалното наследство и информационна база за фундаментални и приложни изследвания.

Централна библиотека е многоотраслова научна библиотека с отговорност за изграждане и организация на националния библиотечен фонд и за библиотечно-информационно обслужване с българска и чуждестранна литература и достъп до чужди бази данни. С въвеждането в експлоатация на автоматизирана библиотечно-информационна система ALEPH500, ЦБ на БАН се превърна в една от  най-успешно функциониращите библиотеки в страната, която изгражда и управлява библиотечна мрежа от 48 специални библиотеки към 34 научни звена на Българската академия на науките и осигурява библиотечно-информационното обслужване на БАН като комплексен национален научен център.

Със своя фонд от над 2 000 000 библиотечни документа Централната библиотека има значителен принос за изграждане на националните библиотечно-информационни ресурси на страната. Чрез проектите, в които участва, тя създава множество дигитални ресурси и по този начин  се включва успешно в процеса на развитие на дигиталната информационна и образователна среда.

Централна библиотека на БАН създава и поддържа международен книгообмен с над 780 научни институции от 61 държави. Международният книгообмен в България има дълга история и богати традиции. Първата българска библиотека, която изпраща свои издания в чужбина и в замяна получава други за своите фондове, е библиотеката при Българското книжовно дружество (БКД). Книгообменът е една от формите за научно и културно сътрудничество между библиотеките на отделни страни, като по този начин се получава взаимна информация за научните достижения в съответната страна.

Онлайн услуги:

Новини

Акад. Иван Юхновски и чл.-кор. Владко Панайотов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие

вторник, 20 февруари 2018|Коментарите са изключени за Акад. Иван Юхновски и чл.-кор. Владко Панайотов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие

  Президентът Румен Радев удостои с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие академик Иван Юхновски и чл.-кор. Владко Панайотов. Наградите са за заслуги към Република България и утвърждаването на престижа на страната по света [...]

Семинар за докторанти и млади учени “За жените в науката”, национална стипендиантска програма на L’Oreal и ЮНЕСКО

понеделник, 19 февруари 2018|Коментарите са изключени за Семинар за докторанти и млади учени “За жените в науката”, национална стипендиантска програма на L’Oreal и ЮНЕСКО

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема “За жените в науката”  национална стипендиантска програма на L’Oreal [...]

Проф. Спасова-Дикова участва в международен научен форум в Загреб

понеделник, 19 февруари 2018|Коментарите са изключени за Проф. Спасова-Дикова участва в международен научен форум в Загреб

Научният секретар на БАН на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ проф. д-р Йоана Спасова-Дикова участва в качеството си на национален представител на ERIH PLUS за България в международен научен форум по програма COST Action, [...]

Българска академия на науките стана домакин на честванията по случай 120-годишнината на Съюза на математиците в България

петък, 16 февруари 2018|Коментарите са изключени за Българска академия на науките стана домакин на честванията по случай 120-годишнината на Съюза на математиците в България

Българската академия на науките стана домакин на честванията на 120-годишнината от създаването на Съюза на математиците в България. Празникът се състоя на 15 февруари в Големия салон на БАН. На церемонията присъстваха Румен Радев – президент [...]

Учени представиха книгата „Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство“

четвъртък, 15 февруари 2018|Коментарите са изключени за Учени представиха книгата „Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство“

Нова книга по общоакадемичния проект „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия и наследство от древността” с резултатите от двегодишни изследвания беше официално представена от ръководителя на проекта чл.-кор. Васил Николов. [...]

Ученическият институт на БАН проведе семинар за обмяна на опит

четвъртък, 8 февруари 2018|Коментарите са изключени за Ученическият институт на БАН проведе семинар за обмяна на опит

Обучение за учебно-изследователски общности събра в София ученици и учители от 10 града в страната. Семинарът за обмяна на опит се състоя на 6 и 7 февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, [...]

Контакти

  • ул“15 ноември“ № 1, гр. София, п.к. 1040

  • (+359 2) 9878966
  • (+359 2) 9872500
  • library@cl.bas.bg

Издания

Външни онлайн ресурси