///Център за изследвания по национална сигурност и отбрана
Център за изследвания по национална сигурност и отбрана 2017-12-01T13:53:08+00:00

Център за изследвания по национална сигурност и отбрана

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН. Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

Успоредно със своята координационна дейност ЦИНСО организира, ръководи, участва и изпълнява мащабни интердисциплинарни изследвания, по важните от които са:

 • Изследване в поддръжка на модернизацията на Въоръжените сили, проведено през 2002 г. за нуждите на Министерството на отбраната;
 • Преструктуриране на ТЕРЕМ ЕАД (основна отбранително-индустриална фирма – държавна собственост), през 2003 г. за нуждите на Министерството на отбраната и ТЕРЕМ ЕАД;
 • Бяла книга за гражданска сигурност, проведено през 2004 г. по заявка от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет);
 • Методика за планиране на защитата на критична инфраструктура, проведено през 2005 г. по заявка от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет);
 • Учение “Преодоляване на последиците от терористични актове в Югоизточна Европа“ (ЗАЩИТА – EU TACOM 2006) по проект, финансиран от „Дирекция „Околна среда” на Европейската Комисия;
 • Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво”, разработена през 2007 г. по обществена поръчка за Министерството на държавната политика при бедствия и аварии;
 • Участие в международно учение Saber Guardian 14, което е многонационално практическо учение, имащо за цел да оптимизира способностите и ангажиментите на Американската армия в Европа, с цел постигането на по-добра гъвкавост, запазване и повишаване на оперативната съвместимост на НАТО , както и улесняване на многонационално обучение;
 • Създаване на Офис за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Офисът за трансфер на технологии е участник в Българската мрежа за технологичен трансфер и взема участие в различни инициативи, конференции, симпозиуми, форуми, работни срещи и др.;

При тези изследвания ЦИНСО привлича най-добрите български учени и изследователи от БАН, други изследователски организации и университети, и на практика служи като Национален център за координация на изследванията по сигурността и отбраната.

Центърът изпълнява функции и по осигуряване нанаучни колективи в национален план с информация за стартиралата Седма Рамкова Програма на ЕС по тематичното направление “Сигурност”. Директорът на Центъра е член на Програмния комитет “Сигурност” на 7-а Рамкова програма, а експерт от Центъра е национално контактно лице по приоритет Сигурност. Директорът на ЦИНСО е Национален представител в Научния комитет на НАТО, а учен от Центъра е член на Борда за изследвания и технологии на НАТО.

Новини

Институтът за изследване на обществата и знанието презентира дейността си в кампанията „БАН представя своите институти“

вторник, 20 февруари 2018|Коментарите са изключени за Институтът за изследване на обществата и знанието презентира дейността си в кампанията „БАН представя своите институти“

На 26. 02. 2018 г. от 11:00 ч. в Големия салон на Българска академия на науките ще се състои представянето на Института за изследване на обществата и знанието – БАН под надслов: Наука, социални иновации [...]

Акад. Иван Юхновски и чл.-кор. Владко Панайотов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие

вторник, 20 февруари 2018|Коментарите са изключени за Акад. Иван Юхновски и чл.-кор. Владко Панайотов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие

  Президентът Румен Радев удостои с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие академик Иван Юхновски и чл.-кор. Владко Панайотов. Наградите са за заслуги към Република България и утвърждаването на престижа на страната по света [...]

Семинар за докторанти и млади учени “За жените в науката”, национална стипендиантска програма на L’Oreal и ЮНЕСКО

понеделник, 19 февруари 2018|Коментарите са изключени за Семинар за докторанти и млади учени “За жените в науката”, национална стипендиантска програма на L’Oreal и ЮНЕСКО

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема “За жените в науката”  национална стипендиантска програма на L’Oreal [...]

Проф. Спасова-Дикова участва в международен научен форум в Загреб

понеделник, 19 февруари 2018|Коментарите са изключени за Проф. Спасова-Дикова участва в международен научен форум в Загреб

Научният секретар на БАН на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ проф. д-р Йоана Спасова-Дикова участва в качеството си на национален представител на ERIH PLUS за България в международен научен форум по програма COST Action, [...]

Проф. Тони Доне представи в БАН възможностите на експерименталния международен термоядрен реактор ITER

понеделник, 19 февруари 2018|Коментарите са изключени за Проф. Тони Доне представи в БАН възможностите на експерименталния международен термоядрен реактор ITER

Акад. Юлиан Ревалски се срещна с проф. Тони Доне, оглавяващ програмата EUROFUSION – организация, която обединява Европейските лаборатории за изследвания в областта на ядрения синтез. По време на работната среща, която се проведе на 16 [...]

Награди на фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г.

понеделник, 19 февруари 2018|Коментарите са изключени за Награди на фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г.

Наградите на фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2017 г. бяха връчени на 16 февруари на тържествена церемония в Българската академия на науките. Събитието се проведе в рамките на научна сесия в чест на 110 години [...]

Контакти

 • ул. “Академик Георги Бончев”, бл. 26 Б, София 1113

 • (+359) 2 979 2014 ; (+359) 2 979 5228

 • (+359) 2 981 6629

Проекти

ЦИНСО регулярно организира национален конкурс под мотото “Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност” и национална конференция “Защита на населението и критичната инфраструктура”.

Докладите от провежданите конференции и конкурси се публикуват в специализирани сборници. Освен това ЦИНСО заедно със Софийски форум за сигурност организира семинари и кръгли маси (3-4 пъти годишно), посветени на актуалните проблеми на сигурността в глобален и национален мащаб.