///Център за изследвания по национална сигурност и отбрана
Център за изследвания по национална сигурност и отбрана2017-12-01T13:53:08+00:00

Център за изследвания по национална сигурност и отбрана

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН. Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

Успоредно със своята координационна дейност ЦИНСО организира, ръководи, участва и изпълнява мащабни интердисциплинарни изследвания, по важните от които са:

 • Изследване в поддръжка на модернизацията на Въоръжените сили, проведено през 2002 г. за нуждите на Министерството на отбраната;
 • Преструктуриране на ТЕРЕМ ЕАД (основна отбранително-индустриална фирма – държавна собственост), през 2003 г. за нуждите на Министерството на отбраната и ТЕРЕМ ЕАД;
 • Бяла книга за гражданска сигурност, проведено през 2004 г. по заявка от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет);
 • Методика за планиране на защитата на критична инфраструктура, проведено през 2005 г. по заявка от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет);
 • Учение “Преодоляване на последиците от терористични актове в Югоизточна Европа“ (ЗАЩИТА – EU TACOM 2006) по проект, финансиран от „Дирекция „Околна среда” на Европейската Комисия;
 • Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво”, разработена през 2007 г. по обществена поръчка за Министерството на държавната политика при бедствия и аварии;
 • Участие в международно учение Saber Guardian 14, което е многонационално практическо учение, имащо за цел да оптимизира способностите и ангажиментите на Американската армия в Европа, с цел постигането на по-добра гъвкавост, запазване и повишаване на оперативната съвместимост на НАТО , както и улесняване на многонационално обучение;
 • Създаване на Офис за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Офисът за трансфер на технологии е участник в Българската мрежа за технологичен трансфер и взема участие в различни инициативи, конференции, симпозиуми, форуми, работни срещи и др.;

При тези изследвания ЦИНСО привлича най-добрите български учени и изследователи от БАН, други изследователски организации и университети, и на практика служи като Национален център за координация на изследванията по сигурността и отбраната.

Центърът изпълнява функции и по осигуряване нанаучни колективи в национален план с информация за стартиралата Седма Рамкова Програма на ЕС по тематичното направление “Сигурност”. Директорът на Центъра е член на Програмния комитет “Сигурност” на 7-а Рамкова програма, а експерт от Центъра е национално контактно лице по приоритет Сигурност. Директорът на ЦИНСО е Национален представител в Научния комитет на НАТО, а учен от Центъра е член на Борда за изследвания и технологии на НАТО.

Новини

Годишни награди по езикознание за 2018 г. на фонд „Акад. Владимир Георгиев“

понеделник, 18 февруари 2019|Коментарите са изключени за Годишни награди по езикознание за 2018 г. на фонд „Акад. Владимир Георгиев“

Церемония за връчване на годишните награди по езикознание на фонд „Академик Владимир Георгиев“ се проведе на 18 февруари в Българската академия на науките. Организатори са Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН и [...]

Центърът за обучение при БАН обяви победителите в конкурса „Най-добра публикация“

понеделник, 18 февруари 2019|Коментарите са изключени за Центърът за обучение при БАН обяви победителите в конкурса „Най-добра публикация“

Победителите от докторантския конкурс “Най-добра публикация” бяха отличени на церемония, която се проведе в Центъра за обучение при БАН на 15 февруари 2019 г. 31 докторанта получиха дипломи за участие, а 22-ма бяха отличени с [...]

Компанията МЕТА представи дейността си в Единния център за иновации

понеделник, 18 февруари 2019|Коментарите са изключени за Компанията МЕТА представи дейността си в Единния център за иновации

На 30 януари 2019 г. в Единния център за иновации на БАН се състоя среща с г-н Луиджи Амати, представител на МЕТА. МЕТА е компания, която инвестира в старт-ъпи и иноватори из цяла Европа и [...]

Българската академия на науките беше домакин на световна инициатива, посветена на жените в химията

понеделник, 18 февруари 2019|Коментарите са изключени за Българската академия на науките беше домакин на световна инициатива, посветена на жените в химията

Инициативата „Empowering Women in Chemistry: A Global Networking Event“, която събра жени-химици от цял свят, се проведе на 12 февруари „Global Women‘s Breakfast” се организира под егидата на ЮНЕСКО и се посвещава на 100-годишния юбилей [...]

Представители на университета SKKU в Сеул на посещение в БАН

понеделник, 18 февруари 2019|Коментарите са изключени за Представители на университета SKKU в Сеул на посещение в БАН

Учени от университета Sungkyunkwan (SKKU) в Сеул, Южна Корея, посетиха на 15 февруари Българската академия на науките. Делегацията беше водена от д-р Чън Би-Хо, директор на Центъра за международно сътрудничество за развитие към SKKU, който [...]

Акад. Ангел Гълъбов отбеляза тържествено своята 80-годишнина

петък, 15 февруари 2019|Коментарите са изключени за Акад. Ангел Гълъбов отбеляза тържествено своята 80-годишнина

Академик Ангел Гълъбов отбеляза своята 80-годишнина и 55 години научна кариера с тържество в Българската академия на науките. Акад. Гълъбов e световно известен български учен – вирусолог,  доктор на медицинските науки със значителен принос за [...]

Контакти

 • ул. “Академик Георги Бончев”, бл. 26 Б, София 1113

 • (+359) 2 979 2014 ; (+359) 2 979 5228

 • (+359) 2 981 6629

Проекти

ЦИНСО регулярно организира национален конкурс под мотото “Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност” и национална конференция “Защита на населението и критичната инфраструктура”.

Докладите от провежданите конференции и конкурси се публикуват в специализирани сборници. Освен това ЦИНСО заедно със Софийски форум за сигурност организира семинари и кръгли маси (3-4 пъти годишно), посветени на актуалните проблеми на сигурността в глобален и национален мащаб.