///Център за изследвания по национална сигурност и отбрана
Център за изследвания по национална сигурност и отбрана 2017-12-01T13:53:08+00:00

Център за изследвания по национална сигурност и отбрана

Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО), основан през 2002 г., подпомага, координира и организира изследванията по сигурността и отбраната в рамките на БАН. Дейността на Центъра е фокусирана върху предоставяне на информация до институтите и лабораториите на БАН, изследователски групи и отделни учени за потребностите и програмите на потенциални потребители, възможностите за двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на НАТО и Европейския съюз.

Успоредно със своята координационна дейност ЦИНСО организира, ръководи, участва и изпълнява мащабни интердисциплинарни изследвания, по важните от които са:

 • Изследване в поддръжка на модернизацията на Въоръжените сили, проведено през 2002 г. за нуждите на Министерството на отбраната;
 • Преструктуриране на ТЕРЕМ ЕАД (основна отбранително-индустриална фирма – държавна собственост), през 2003 г. за нуждите на Министерството на отбраната и ТЕРЕМ ЕАД;
 • Бяла книга за гражданска сигурност, проведено през 2004 г. по заявка от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет);
 • Методика за планиране на защитата на критична инфраструктура, проведено през 2005 г. по заявка от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК към Министерски съвет);
 • Учение “Преодоляване на последиците от терористични актове в Югоизточна Европа“ (ЗАЩИТА – EU TACOM 2006) по проект, финансиран от „Дирекция „Околна среда” на Европейската Комисия;
 • Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво”, разработена през 2007 г. по обществена поръчка за Министерството на държавната политика при бедствия и аварии;
 • Участие в международно учение Saber Guardian 14, което е многонационално практическо учение, имащо за цел да оптимизира способностите и ангажиментите на Американската армия в Европа, с цел постигането на по-добра гъвкавост, запазване и повишаване на оперативната съвместимост на НАТО , както и улесняване на многонационално обучение;
 • Създаване на Офис за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Офисът за трансфер на технологии е участник в Българската мрежа за технологичен трансфер и взема участие в различни инициативи, конференции, симпозиуми, форуми, работни срещи и др.;

При тези изследвания ЦИНСО привлича най-добрите български учени и изследователи от БАН, други изследователски организации и университети, и на практика служи като Национален център за координация на изследванията по сигурността и отбраната.

Центърът изпълнява функции и по осигуряване нанаучни колективи в национален план с информация за стартиралата Седма Рамкова Програма на ЕС по тематичното направление “Сигурност”. Директорът на Центъра е член на Програмния комитет “Сигурност” на 7-а Рамкова програма, а експерт от Центъра е национално контактно лице по приоритет Сигурност. Директорът на ЦИНСО е Национален представител в Научния комитет на НАТО, а учен от Центъра е член на Борда за изследвания и технологии на НАТО.

Новини

Конкурс за главен асистент в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

петък, 20 април 2018|Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за [...]

Годишен научен семинар за управление на риска от бедствия

петък, 20 април 2018|Коментарите са изключени за Годишен научен семинар за управление на риска от бедствия

Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН  и Центърът за знания за управление на риска от бедствия (ЦЗУРБ) към Съвместния [...]

Изложба текстилни пана по мотиви от българска трепка се открива в Националния етнографски музей

петък, 20 април 2018|Коментарите са изключени за Изложба текстилни пана по мотиви от българска трепка се открива в Националния етнографски музей

 Изложба „ТРЕПКА БЪЛГАРСКА“ се открива на 24 април 2018 г. от 18:00 ч. в Националния етнографски музей. Автор е Венцислава Великова от Белослав, която представя свои художествени текстилни пана, вдъхновени и изработени по мотиви от български [...]

EUROfusion форум за експерименталния международен термоядрен реактор ITER се проведе в София

четвъртък, 19 април 2018|Коментарите са изключени за EUROfusion форум за експерименталния международен термоядрен реактор ITER се проведе в София

Форум на консорциума EUROfusion се проведе в столичния парк-хотел Москва на 11 и 12 април. В заседанието на Общото събрание участваха 38 представители на страните-членки на ЕС, Евроатом и Швейцария. Домакин на събитието е Българската [...]

Тримерен анатомичен атлас на човешкия мозък показаха в БАН по проект „Човешкият мозък“ (The Human Brain Project)

четвъртък, 19 април 2018|Коментарите са изключени за Тримерен анатомичен атлас на човешкия мозък показаха в БАН по проект „Човешкият мозък“ (The Human Brain Project)

Проектът „Човешкият мозък“ (The Human Brain Project, HBP) е една от двете водещи инициативи на Future and Еmerging Тechnologies (FET), избрани от Европейската комисия. Целта е да се подобрят знанията за човешкия мозък и неговата [...]

Конференция „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и  промишлени приложения в изключителни мащаби“

сряда, 18 април 2018|Коментарите са изключени за Конференция „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и  промишлени приложения в изключителни мащаби“

Учени от Българската академия на науките ще участват в конференция под надслов „Формиране на дигиталното бъдеще на Европа: Високопроизводителни изчисления за научни и  промишлени приложения в изключителен мащаб“. Форумът ще се проведе на 19 април [...]

Контакти

 • ул. “Академик Георги Бончев”, бл. 26 Б, София 1113

 • (+359) 2 979 2014 ; (+359) 2 979 5228

 • (+359) 2 981 6629

Проекти

ЦИНСО регулярно организира национален конкурс под мотото “Научна поддръжка на трансформацията на сектора за сигурност” и национална конференция “Защита на населението и критичната инфраструктура”.

Докладите от провежданите конференции и конкурси се публикуват в специализирани сборници. Освен това ЦИНСО заедно със Софийски форум за сигурност организира семинари и кръгли маси (3-4 пъти годишно), посветени на актуалните проблеми на сигурността в глобален и национален мащаб.