Научноизследователско направление

Човек и общество

Ергюл Таир Реджеб

доцент, доктор
Научен секретар на направление „Човек и общество”
Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”

(+ 359 2) 987 21 72; (+ 359 2) 979 52 40

Основните сфери на изследванията в обществените науки са: икономиката, правото, психологията, демографията, социологията, философията, наукознанието.

Разработват се научнообосновани варианти за икономическото и социалното развитие на българското общество, които обхващат политики, насочени към преодоляване на демографската криза, престъпността, кризата в ценностите и към развитие на личностния потенциал за учение през целия живот и за подобряване на качеството на живот. От особено значение са политиките, които допринасят за по-интелигентна и по-екологично устойчива социална пазарна икономика и демократично общество, в които благополучието е резултат от иновациите и по-доброто използване на ресурсите на страната.

Набелязват се пътищата за пълноценна социално-икономическа интеграция на България в ЕС и за усъвършенстване на управлението на страната и утвърждаване на правните принципи, норми и култура на поведение в съвременното българско общество в съответствие с най-добрите европейски практики.

Изследват се развитието на идентичността и ценностните системи в българското общество, които отчитат цивилизационните трансформации и културната уникалност, морала, религиите, създаването и използването на нови знания.

Новини и обяви

Икономистите на БАН: За да имаме догонващо развитие, ни трябва минимум 5% годишен икономически ръст

сряда, 8 май 2019 |Коментарите са изключени за Икономистите на БАН: За да имаме догонващо развитие, ни трябва минимум 5% годишен икономически ръст

Постигането на материални цели е сред основните приоритети на българина, показва научно изследване

вторник, 23 април 2019 |Коментарите са изключени за Постигането на материални цели е сред основните приоритети на българина, показва научно изследване

Значението на Конституцията за полагане основите на правовата държава обсъдиха учени

петък, 12 април 2019 |Коментарите са изключени за Значението на Конституцията за полагане основите на правовата държава обсъдиха учени

Български учен участва в експертната група на високо равнище за въздействието на дигитализацията върху трудовите пазари на ЕС

сряда, 10 април 2019 |Коментарите са изключени за Български учен участва в експертната група на високо равнище за въздействието на дигитализацията върху трудовите пазари на ЕС

ИДП на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

сряда, 10 април 2019 |Коментарите са изключени за ИДП на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Зареди още публикации

Предстоящи събития

Load More Posts