Човек и общество 2018-06-11T15:46:02+00:00

Научноизследователско направление

Човек и общество

Ергюл Таир Реджеб

доцент, доктор
Научен секретар на направление „Човек и общество”
Ергюл Таир Реджеб

Научен секретар на направление „Човек и общество”

(+ 359 2) 987 21 72; (+ 359 2) 979 52 40

Основните сфери на изследванията в обществените науки са: икономиката, правото, психологията, демографията, социологията, философията, наукознанието.

Разработват се научнообосновани варианти за икономическото и социалното развитие на българското общество, които обхващат политики, насочени към преодоляване на демографската криза, престъпността, кризата в ценностите и към развитие на личностния потенциал за учение през целия живот и за подобряване на качеството на живот. От особено значение са политиките, които допринасят за по-интелигентна и по-екологично устойчива социална пазарна икономика и демократично общество, в които благополучието е резултат от иновациите и по-доброто използване на ресурсите на страната.

Набелязват се пътищата за пълноценна социално-икономическа интеграция на България в ЕС и за усъвършенстване на управлението на страната и утвърждаване на правните принципи, норми и култура на поведение в съвременното българско общество в съответствие с най-добрите европейски практики.

Изследват се развитието на идентичността и ценностните системи в българското общество, които отчитат цивилизационните трансформации и културната уникалност, морала, религиите, създаването и използването на нови знания.

Новини и обяви

Научна конференция „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“

сряда, 13 юни 2018|Коментарите са изключени за Научна конференция „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“

Необходима е национална доктрина за икономическо развитие на България

вторник, 5 юни 2018|Коментарите са изключени за Необходима е национална доктрина за икономическо развитие на България

Икономистите на БАН: Очаква се 2018-а година да бъде най-добра в сферата на заетостта и банковия сектор

понеделник, 28 май 2018|Коментарите са изключени за Икономистите на БАН: Очаква се 2018-а година да бъде най-добра в сферата на заетостта и банковия сектор

Международна конференция „140 години от Освобождението на България. Завръщането на България в Европа“ се проведе в БАН

четвъртък, 1 март 2018|Коментарите са изключени за Международна конференция „140 години от Освобождението на България. Завръщането на България в Европа“ се проведе в БАН

Институтът за изследване на обществата и знанието презентира дейността си в кампанията „БАН представя своите институти“

понеделник, 26 февруари 2018|Коментарите са изключени за Институтът за изследване на обществата и знанието презентира дейността си в кампанията „БАН представя своите институти“

Покана за безплатни съвместни българо-македонски обучителни семинари и научни конференции

вторник, 2 януари 2018|Коментарите са изключени за Покана за безплатни съвместни българо-македонски обучителни семинари и научни конференции

Предстоящи събития

Няма предстоящи Събития за момента.