///Институт за изследване на обществата и знанието
Институт за изследване на обществата и знанието2018-01-02T12:00:14+00:00

Институт за изследване на обществата и знанието

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) е създаден през юли 2010 г. с решение на Общото събрание на академията като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката.

Научна дейност:

Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото в съответствие с  академичните, националните и европейските  критерии и световните тенденции в развитието на науката и обучава специалисти в акдемичните дисциплини философия, социология и наукознание и техните подразделения.

Това е уникална институция, чиито приоритет са изследвания и тeхния анализ и осмисляне, съчетани с образованието (самостоятелно и съвместно със сродните университетски катедри), популяризиране на идеи и продукти, продължаването и по-нататъшното развитие на анализа на класически и актулни области на социалното познание като епистемология и история на философията, философия и социология на социалните структури и много други, които имат важно значение за устойчивото развитие на българското общество, социалния прогрес и повишането на благосъстоянието.

Дейността на ИИОЗ включва и извършването на експертна и консултантска дейност за нуждите на управлението и организацията на всички сфери на социалната практика, свързани с потребностите на социално-икономическото, културното и политическото развитие на България и с развитието на науката като социален феномен. Мисията на Института като част от Българската академия на науките е да се гарантира адекватно познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на процесите по разработване на политики в основните социално икономически области.

Образователна дейност:
 • Докторантски програми:
  • 9.4.1. Философия на техниката (Philosophy of technology)
  • 9.4.2. Човешкото тяло като проблем в хуманитаристиката (The human body in humanities)
  • 9.4.3. Силогистика / теория на силогизмите (Syllogistics / Theory of syllogisms)
  • 9.4.4. Алгоритмична и неалгоритмична сложност
  • 9.4.5. Урбаносоциология
  • 9.4.6. Изследователска работа с учрежденски и лични архивни фондове и документи (Investigation in private and public archives)
  • 9.4.8. Науката и техниката в съвременното общество
  • 9.4.9. Антропологията: поява, развитие и съвременни направления (Anthropology: nascence, development and contemporary trends)
  • 9.4.10. Култура и цивилизация (Culture and civilisation)
  • 9.4.11. Играта като феномен на културата (The game as a cultural phenomenon)
  • 9.4.12. Теория на научното познание
  • 9.4.13. Изследвания на миграцията (Migration studies)
  • 9.4.14. Религиозната карта на секуларна Европа днес: социално-антропологичен профил (Religious map of the secular europe today: social-anthropological profile today)
  • 9.4.15. Социалната макротрансформация в България – проблеми и рискове (Social macrotransformation in Bulgaria – problems and risks)
  • 9.4.16. Общество и околна среда (Society and environment)
  • 9.4.17. Философия на изкуствения интелект (Philosophy of artificial intellingence)
  • 9.4.18. Приложна процесуална онтология (Applied process ontology)
  • 9.4.19. Социални проблеми на девиантното поведение (Social problems of deviant behavior)
  • 9.4.20. Социалните емпирични изследвания (Social survey research)
 • Интензифициране на изследователските взаимодействия между институтите на БАН и висшите училища по схемите за регионално академично сътрудничество;
 • Разработване и провеждане на лекционни програми и курсове за висшите училища у нас – главно за магистри и докторанти;
 • Повишаване на влиянието и значимостта на българската наука в международен план;
 • Въвеждане в оборот на нови знания и идеи в полза на обществото и научните изследвания;

Брой на обучавани докторанти към декември 2016 г. – 22.

Новини

Семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа”

понеделник, 26 ноември 2018|Коментарите са изключени за Семинар „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа”

Учени от Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) участваха като лектори в семинар на тема „Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe [...]

70 години академична философия в България

петък, 16 ноември 2018|Коментарите са изключени за 70 години академична философия в България

Институтът за изследване на обществата и знанието – БАН и Съюзът на учените в България отбелязват Международния ден на философа на 15 ноември с националната конференция „70 години академична философия в България“. Двудневното събитие се [...]

Научна конференция „Благосъстояние и социално включване“

сряда, 26 септември 2018|Коментарите са изключени за Научна конференция „Благосъстояние и социално включване“

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, в сътрудничество с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София, организира шеста научна конференция на тема „Благосъстояние и социално включване (с фокус върху Югоизточна Европа)“. Събитието [...]

Учен от ИИОЗ-БАН с участие в експертна група на ЕК на високо равнище

четвъртък, 20 септември 2018|Коментарите са изключени за Учен от ИИОЗ-БАН с участие в експертна група на ЕК на високо равнище

Доц. д-р Васил Киров от Института за изследване на обществата и знанието при БАН беше избран от Европейската комисия сред повече от 80 кандидати да участва в 9-членната Експертна група на високо равнище по въпросите [...]

Представяне на сборника „Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем“

вторник, 11 септември 2018|Коментарите са изключени за Представяне на сборника „Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем“

Научен сборник „Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем“ беше представен на 10 септември в Българската академия на науките. Изданието обобщава резултатите от първия етап на работата по финансиран от Фонд „Научни изследвания“ проект [...]

Международна конференция „140 години от Освобождението на България. Завръщането на България в Европа“ се проведе в БАН

четвъртък, 1 март 2018|Коментарите са изключени за Международна конференция „140 години от Освобождението на България. Завръщането на България в Европа“ се проведе в БАН

Международна конференция на тема „140 години от Освобождението на България. Завръщането на България в Европа“, организирана от Института за изследване на обществата и знанието – БАН и Българска национална комисия по военна история на Министерство на [...]

Контакти

 • ул. „Московска“ 13А, София, п.к. 1000

 • (+359) 2 9817946
 • (+359) 2 9817946
 • institutesk@gmail.com

Проекти

Издания