///Институт за изследване на обществата и знанието
Институт за изследване на обществата и знанието 2018-01-02T12:00:14+00:00

Институт за изследване на обществата и знанието

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) е създаден през юли 2010 г. с решение на Общото събрание на академията като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката.

Научна дейност:

Институтът за изследвания на обществата и знанието при БАН провежда комплексни теоретични и емпирични, фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието, ценностите, човека и обществото в съответствие с  академичните, националните и европейските  критерии и световните тенденции в развитието на науката и обучава специалисти в акдемичните дисциплини философия, социология и наукознание и техните подразделения.

Това е уникална институция, чиито приоритет са изследвания и тeхния анализ и осмисляне, съчетани с образованието (самостоятелно и съвместно със сродните университетски катедри), популяризиране на идеи и продукти, продължаването и по-нататъшното развитие на анализа на класически и актулни области на социалното познание като епистемология и история на философията, философия и социология на социалните структури и много други, които имат важно значение за устойчивото развитие на българското общество, социалния прогрес и повишането на благосъстоянието.

Дейността на ИИОЗ включва и извършването на експертна и консултантска дейност за нуждите на управлението и организацията на всички сфери на социалната практика, свързани с потребностите на социално-икономическото, културното и политическото развитие на България и с развитието на науката като социален феномен. Мисията на Института като част от Българската академия на науките е да се гарантира адекватно познаниe за обществените процеси и да съдейства за оптимизиране на процесите по разработване на политики в основните социално икономически области.

Образователна дейност:
 • Докторантски програми:
  • 9.4.1. Философия на техниката (Philosophy of technology)
  • 9.4.2. Човешкото тяло като проблем в хуманитаристиката (The human body in humanities)
  • 9.4.3. Силогистика / теория на силогизмите (Syllogistics / Theory of syllogisms)
  • 9.4.4. Алгоритмична и неалгоритмична сложност
  • 9.4.5. Урбаносоциология
  • 9.4.6. Изследователска работа с учрежденски и лични архивни фондове и документи (Investigation in private and public archives)
  • 9.4.8. Науката и техниката в съвременното общество
  • 9.4.9. Антропологията: поява, развитие и съвременни направления (Anthropology: nascence, development and contemporary trends)
  • 9.4.10. Култура и цивилизация (Culture and civilisation)
  • 9.4.11. Играта като феномен на културата (The game as a cultural phenomenon)
  • 9.4.12. Теория на научното познание
  • 9.4.13. Изследвания на миграцията (Migration studies)
  • 9.4.14. Религиозната карта на секуларна Европа днес: социално-антропологичен профил (Religious map of the secular europe today: social-anthropological profile today)
  • 9.4.15. Социалната макротрансформация в България – проблеми и рискове (Social macrotransformation in Bulgaria – problems and risks)
  • 9.4.16. Общество и околна среда (Society and environment)
  • 9.4.17. Философия на изкуствения интелект (Philosophy of artificial intellingence)
  • 9.4.18. Приложна процесуална онтология (Applied process ontology)
  • 9.4.19. Социални проблеми на девиантното поведение (Social problems of deviant behavior)
  • 9.4.20. Социалните емпирични изследвания (Social survey research)
 • Интензифициране на изследователските взаимодействия между институтите на БАН и висшите училища по схемите за регионално академично сътрудничество;
 • Разработване и провеждане на лекционни програми и курсове за висшите училища у нас – главно за магистри и докторанти;
 • Повишаване на влиянието и значимостта на българската наука в международен план;
 • Въвеждане в оборот на нови знания и идеи в полза на обществото и научните изследвания;

Брой на обучавани докторанти към декември 2016 г. – 22.

Новини

Институтът за изследване на обществата и знанието презентира дейността си в кампанията „БАН представя своите институти“

понеделник, 19 февруари 2018|Коментарите са изключени за Институтът за изследване на обществата и знанието презентира дейността си в кампанията „БАН представя своите институти“

На 26. 02. 2018 г. от 11:00 ч. в Големия салон на Българска академия на науките ще се състои представянето на Института за изследване на обществата и знанието – БАН под надслов: Наука, социални иновации [...]

Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“

понеделник, 27 ноември 2017|Коментарите са изключени за Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“

Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“ ще се проведе на 1 декември 2017 г. от 09:00 часа в зала „Перла“ в хотел Даунтаун. Организатор е [...]

Дискусия върху дарителството за образование

сряда, 15 ноември 2017|Коментарите са изключени за Дискусия върху дарителството за образование

На 20 ноември (понеделник) 2017 г. от 13:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе заключителната среща по проект „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални [...]

Изложба „Да послужа народу си… Дарителство за образование – традиция и съвременност”

понеделник, 13 ноември 2017|Коментарите са изключени за Изложба „Да послужа народу си… Дарителство за образование – традиция и съвременност”

Изложбата „Да послужа народу си.... Дарителство за образование – традиция и съвременност” ще бъде представена от 13 до 20 ноември във фоайето на сградата на Централно управление – БАН (ул. „15 ноември” № 1). Тя [...]

Институтът за изследване на обществата и знанието на БАН организира международна научна работна среща за проблемите на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа

понеделник, 2 октомври 2017|Коментарите са изключени за Институтът за изследване на обществата и знанието на БАН организира международна научна работна среща за проблемите на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа

Институтът за изследване на обществата и знанието на БАН (ИИОЗ-БАН) бе домакин на международна научна работна среща за началото на 8-мата вълна на изследването за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing [...]

Институтът за изследване на обществата и знанието организира работна среща за проблемите на младите хора при прехода от образование към заетост

вторник, 26 септември 2017|Коментарите са изключени за Институтът за изследване на обществата и знанието организира работна среща за проблемите на младите хора при прехода от образование към заетост

Проблемите, които срещат младите хора при прехода от образование към заетост, ще бъдат обсъдени на международна научна работна среща, която ще се проведе на 6 октомври 2017 г. Дискусията се организира от Института за изследване [...]

Контакти

 • ул. „Московска“ 13А, София, п.к. 1000

 • (+359) 2 9817946
 • (+359) 2 9817946
 • institutesk@gmail.com

Проекти

Издания