///Институт за икономически изследвания
Институт за икономически изследвания2018-01-11T17:03:09+00:00

Институт за икономически изследвания

Мисията на Института за икономически изследвания (ИИИ) на БАН е да подпомага икономическото развитие и успешната интеграция на България в ЕС чрез научни изследвания, оценки и предложения за икономическата политика на държавата и бизнеса, както и чрез обучение на учени и специалисти.

Научно-изследователска дейност

В съответствие с научно-изследователската програма на Института се работи върху теоретични и научно-приложни изследвания фокусирани в пет основни приоритетни направления: конкурентоспособно и устойчиво икономическо развитие; секторно и регионално развитие; икономика и управление на фирмата; пазар на труда, социална защита и човешки капитал; икономическа интеграция в ЕС, възможности и предизвикателства от участието на България в световната икономика.

Реализират се научно-приложни проекти по договори с министерства, агенции, държавни органи, неправителствени организации и фирми. Разработват се стратегически документи, извършват се експертни и консултантски услуги, анализи и проучвания и се предоставят обективни и независими оценки и становища, провеждат се обучения за държавния и неправителствения сектори, бизнеса и социалните партньори.

Осъществяват се международни проекти по договор с европейски и други чуждестранни и международни институции и програми. Институтът поддържа широка партньорска мрежа със сродни организации от Европа, САЩ, Азия и Африка и успешно си партнира с редица академични институции и висши училища от страната и чужбина, световни, европейски и национални институции, мрежи и структури.

Институтът е средище за научни дискусии, организатор, съорганизатор и участник в множество международни и национални научни форуми. ИИИ на БАН има значителна издателска дейност – две индексирани и реферирани списания, ежегоден Годишен доклад, академична поредица от монографии и енциклопедични издания и т.н.

Образователна дейност

Институтът за икономически изследвания на БАН има дългогодишни традиции и е признат център за подготовка на български и чуждестранни специалисти в седем докторски програми: Политическа икономия; Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство); Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка; Статистика и демография; Световно стопанство и международни икономически отношения; Икономика и управление; Маркетинг.

Институтът организира специализиран курс за докторанти по “Методология на научните изследвания”, предназначен да осигури методологична и методическа основа, необходима за разработването на докторантските трудове.

Към 2016 г. в Института се обучават 10 докторанта.

Кратка история

Институтът за икономически изследвания е създаден като самостоятелно специализирано звено на БАН в областта на икономическата наука и изследвания през 1949 г. Понастоящем той е водещ национален академичен център в областта на икономическата наука в България и е с най-висок рейтинг в областта на обществените науки в БАН, получен при външното международно оценяване от Асоциацията на европейските академии и Европейската научна фондация през 2009 г. Той е сред първите 10% водещи икономически институти в света по публикации и цитирания, регистрирани в международната база данни и мрежа за разпространение на научни публикации в сферата на икономическата наука RePEc.

В Института са работили и работят учени с богата експертиза в науката, образованието, администрацията и управлението на държавата и бизнеса, добре познати в академичната общност в страната и чужбина, носители на държавни награди и отличия, сред които четири академика и четири член-кореспондента на БАН, като академик Иван Стефанов, основател на звеното, и академик Евгени Матеев.

Новини

Институтът за икономически изследвания ще си сътрудничи с Института за развитието към един от трите най-престижни университети на Китай

понеделник, 8 октомври 2018|Коментарите са изключени за Институтът за икономически изследвания ще си сътрудничи с Института за развитието към един от трите най-престижни университети на Китай

Споразумение за сътрудничество с Института за изследване на развитието към Университета Фудан в Китай подписа директорът на Института за икономически изследвания на Българската академия на науките проф. Александър Тасев. От страна на китайските партньори документът [...]

Споразумение за сътрудничество между Институтите за икономически изследвания на Българската академия на науките и Китайската академия на науките

сряда, 12 септември 2018|Коментарите са изключени за Споразумение за сътрудничество между Институтите за икономически изследвания на Българската академия на науките и Китайската академия на науките

? Споразумение за сътрудничество беше подписано между Института за икономически изследвания на Българската академия на науките и Института за икономически изследвания на Китайската академия на науките. Документът  предвижда съвместна изследователска дейност в икономическата [...]

Бивши министри и зам.-министри се обявиха за нова външнотърговска политика

понеделник, 9 юли 2018|Коментарите са изключени за Бивши министри и зам.-министри се обявиха за нова външнотърговска политика

Бивши министри и заместник-министри на търговията от почти всички правителства у нас се обявиха за нова доктрина за външноикономическата ни политика на кръгла маса в Института за икономически изследвания (ИИИ – БАН). Дискусията, която се [...]

Необходима е национална доктрина за икономическо развитие на България

вторник, 5 юни 2018|Коментарите са изключени за Необходима е национална доктрина за икономическо развитие на България

Икономистите на БАН представиха анализ за 10-годишнината от глобалната финансово-икономическа криза Трябва да се направи доктрина за икономическо развитие на България като зад нея застанат всички политически сили, бизнеса и обществото като цяло. За това [...]

Икономистите на БАН: Очаква се 2018-а година да бъде най-добра в сферата на заетостта и банковия сектор

понеделник, 28 май 2018|Коментарите са изключени за Икономистите на БАН: Очаква се 2018-а година да бъде най-добра в сферата на заетостта и банковия сектор

Българската икономика има над средния ръст за европейските страни, но той не е достатъчен за догонващо развитие. До края на 2020 г. темпът на нарастване на БВП на България ще остане 3-3,5 на сто, което е [...]

Резултати от Доклада на Българската академия на науките относно възможността за реализация на активите на АЕЦ „Белене“

четвъртък, 16 ноември 2017|Коментарите са изключени за Резултати от Доклада на Българската академия на науките относно възможността за реализация на активите на АЕЦ „Белене“

Резултати от Доклада на Българската академия на науките относно възможността за реализация на активите на АЕЦ „Белене“ бяха представени официално в БАН. На пресконференцията присъстваха ръководителят на проекта „Национална стратегия в областта на енергетиката (с [...]

Контакти

  • ул. Аксаков №3, София, п.к. 788

  • (+359) 2 810 40 15, (+359) 2 810 40 18
  • (+359) 2 988 21 08
  • ineco@iki.bas.bg

Проекти

Издания