Статут на национална мрежа от Регионални Академични Центрове