/Национална академична мрежа
Национална академична мрежа2018-04-17T10:14:43+00:00

Национална академична мрежа

Главна цел на Националната академична мрежа (НАМ) е създаване на условия и предпоставки за пълноценно сътрудничество между звената на БАН и висшите училища, индустриалните организации и общинските ръководства в съответните региони и административни области в Република България.

Създадени са Регионални академични центрове (РАЦ) в Пловдив, Варна, Стара Загора, Сливен, Бургас, Добрич, Габрово, Шумен, Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград, Разград, Монтана, Враца, Казанлък, Смолян. Меморандуми за научно-техническо сътрудничество с НАМ са подписали и общинските ръководства на градовете Гюргево, Драма, Серес, както и Университетът в град Ниш и Тракийският университет в Одрин.

Целта на създадените РАЦ в страната е те да се утвърдят като средища, които създават възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати, обслужващи бизнеса, общинските и национални управленски организации и институции.

Основните насоки на взаимодействието и сътрудничеството между обединените на доброволен принцип партньори в РАЦ са определени в сключените между тях и Ръководството на БАН меморандуми и споразумения за сътрудничество. В тези документи са отразени специфичните за региона интереси и потребности на партньорите на РАЦ, особено на общините, посочени са конкретни теми и цели на сътрудничество, както и правата и задълженията на участниците.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Ръководство

Главен координатор на НАМ:
проф. дфн Петър Петров
e-mail: nam@cu.bas.bg
peterpitiv@gmail.com
тел. 0898 59 14 51

Секретар:
Г-жа Рени Нешева
e-mail: renata_blu@abv.bg
тел. 0887 31 72 45

Консултативен съвет

Председател:  чл.-кор. Димитър Димитров

 1. акад. Петър Кендеров
 2. акад. Дамян Дамянов
 3. акад. Васил Сгурев
 4. акад. Ячко Иванов
 5. акад. Константин Косев
 6. акад. Георги Марков
 7. акад. Александър Александров
 8. акад. Атанас Атанасов
 9. акад. Евгени Головински
 10. акад. Христо Цветанов
 11. чл.-кор. Стефан Хаджитодоров
 12. проф. дн Петър Петров
 13. проф. дн Гарабед Минасян

Документи

Актуално

Научна конференция „Местни култури и музейни стратегии”
Вижте още...
21.11.2018
Традиционна научна конференция с международно участие „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето”
Вижте още...
05.11.2018
Създава се Черноморски център за син растеж и иновации в Бургас
Вижте още...
31.10.2018
Документална изложба и семинар „Зараждане на гражданското общество в България 1987 – 1989“
Вижте още...
05.10.2018

Традиционна научна конференция с международно участие „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето”

понеделник, 5 ноември 2018|Коментарите са изключени за Традиционна научна конференция с международно участие „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето”

Регионални академични центрове на БАН

Регионален академичен център Благоевград

Регионален академичен център Благоевград

Координатор:
проф. Петър Миланов

Телефон:
0894 426 036

Е-mail:
peter_milanov77@yahoo.com

Регионален академичен център Бургас

Регионален академичен център Бургас

Координатор:
доц. Севдалина Турманова

Телефон:
0885 848 448

Е-mail:
sturmanova@abv.bg

Регионален академичен център Варна

Регионален академичен център Варна

Координатор:
инж. Иван Табаков

Телефон:
0887 361 359

Е-mail:
tabakov@vcci.bg

Регионален академичен център Велико Търново

Регионален академичен център Велико Търново

Координатор:
проф. Стефка Буюклиева

Телефон:
0888 131 165

Е-mail:
stefka@uni-vt.bg

Регионален академичен център Враца

Регионален академичен център Враца

Координатор:
инж. Илиана Филипова

Телефон:
0888 213 100

Е-mail:
philipova.iliana@gmail.com

Регионален академичен център Габрово

Регионален академичен център Габрово

Координатор:
доц.  д-р Илия Железаров

Телефон:
0888 414 728

Е-mail:
izhel@tugab.bg

Регионален академичен център Добрич

Регионален академичен център Добрич

Координатор:
доц. д-р Силвена Йорданова

Телефон:
0898 726059

Е-mail:
silvena.dencheva@vumk.eu

Регионален академичен център Kазанлък

Регионален академичен център Kазанлък

Координатор:
инж. Владимир Чучумишев

Телефон:
0889 310500

Е-mail:
vlado.ch@gmail.com

Регионален академичен център Монтанa

Регионален академичен център Монтанa

Координатор:
инж. Валери Георгиев

Телефон:
0887 469 801

Е-mail:
vgeorgiev_2010@mail.bg

Регионален академичен център Плевен

Регионален академичен център Плевен

Координатор:
доц. Теодора Вълова, д.п.

Телефон:
0889 905955

Е-mail:
valova.teodora@gmail.com

Регионален академичен център Пловдив

Регионален академичен център Пловдив

Координатор:
проф. Румен Каканаков

Телефон:
0887 704 984

Е-mail:
ipfban@mbox.digsys.bg

Регионален академичен център Разград

Регионален академичен център Разград

Координатор:
доц. Цветан Димитров

Телефон:
0887 631 645

Е-mail:
tz_dimitrow@abv.bg

Регионален академичен център Русе

Регионален академичен център Русе

Координатор:
д-р Мария Пеева

Телефон:
0888 471 722

Е-mail:
mpeeva@mail.bg

Регионален академичен център Сливен

Регионален академичен център Сливен

Координатор:
проф. дфн Петър Петров

Телефон:
0898 591 451

Е-mail:
nam@cu.bas.bg

Регионален академичен център Смолян

Регионален академичен център Смолян

Координатор:
инж. Момчил Караиванов

Телефон:
088 888 9820

Е-mail:
momchil.work@yahoo.com

Регионален академичен център Стара Загора

Регионален академичен център Стара Загора

Координатор:
инж. Олег Стоилов

Телефон:
0888 303 103

Е-mail:
ostoilov@chambersz.com

Регионален академичен център Шумен

Регионален академичен център Шумен

Координатор:
проф. Диaна Кюркчиева

Телефон:
0893 365 667

Е-mail:
d.kyurkchieva@shu.bg